Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-12  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
DIET(K)OsT (1)
BRAs(S)ERI (4)
TRIP(L)eTT (2)
SaRDELL (4)
(F)OnDNOTA (1)
DaGRESA (5)
*In(S)OLENS (1)
OlLONåR (1)
b(O)TANISK (2)
(S)aTYRISK (1)
sATANIS(T) (1)
SANItÄR (5)
SARDINS(K) (3)
ReTINAL (5)
DUvSLAG (1)
NÄsBLOD (2)
(S)PEKTRAL (1)
TRIL(O)BIt (2)
ESTeNOM (6)
F(R)EKVeNS (1)
SNÖLEGA (3)
BORRToR(N) (2)
SHIATSU (1)
ADElS(K)Ap (1)
SOlSTEK (1)
GULDrAM (1)

Patrik Grönvall
ESPArTO (8)
LANSERA (15)
(S)AFTNInG (3)
SaF(T)NING (3)
VASKEri (1)
INTRÄDe (2)
SPEXARE (3)
TRUBbIG (3)
SLÖJ(D)ARE (2)
(T)rÄNGSEL (3)
lAKRITS (9)
LINDARe (13)
BESEGLA (1)
NeMATOD (4)
bYSKOLA (1)

Pia Mattsson
EMaNERA (2)
sTE(N)KNUt (1)
(D)UPLIkAT (1)
(I)NTOnERA (4)
MOTdRAG (3)
SALDERa (10)
PASTIlL (1)
STENFRI (2)
SPrETIG (3)
REtO(R)ISK (4)
NOTARIE (13)
lAOTIER (5)
GULDTiA (1)
*STÄDSEL (1)
TEMADAg (1)
MATgLAD (2)

Roland Olsson
ALLTfÖR (1)
uNGERSK (2)
DISKARe (15)
ARTEGEn (1)
SkVIMPA (1)
PRE(D)aTOR (2)
SKRUPLE(R) (1)
(F)ONiATER (4)
SONDeRA (21)
SLITNIN(G) (2)
NATTiNE (4)
ALlTSEN (2)
AvDAGAT(A) (1)
*STEnKUL(A) (1)
*BLAdVIS (1)
oLÖSLIg (1)
DISKURS (1)
EtERNIT (1)
PERSiKA (5)
KLAS(S)LÖS (1)
DROpP(V)IS (1)
(N)iTROGEN (1)
(R)öDSPRIT (1)
SANDhÖG (1)
SVEPAN(D)E (1)
SKOlDAG (4)
VINSTeN (1)
NERSöL(A)D (3)
LÅNGSj(A)L (1)

Göte Borg
(O)TURSdAG (4)
NEUtRON (1)
KRIsTNA (10)
TIDTAlS (1)
KÄRRINg (1)
LAXöR(I)NG (2)
S(E)XTIDEN (3)
DäMPARE (1)
uTSKRIV(A) (1)
SiONIST (1)
STe(N)KAKA (1)
PaRKERA (3)
FORMSAK (2)
gRA(F)FITI (1)
ENSART(A)D (4)
TRI(P)SArT (1)
iLLANDE (3)
LASTRUM (2)
GRÄnSLE (3)
EpIKURE (1)
TRAILeR (9)
ÖRESTAL (3)
P(R)EDAToR (2)
(OMS)KÄRNiNG (1)
PUDERs(N)Ö (1)
BRIeOST (2)
pARTITA (5)
A(V)VECKLA (1)

Alexander Viberg Sandström
*NEdkYLD (1)
INSAlTA (3)
(G)ARDEnIA (1)
NERSLaG (7)
RESOLUT (4)
DOSsIER (5)
lIKTROS(S) (2)
SIDOrU(T)A (2)
sIDOGrE(N) (2)
MODERl(I)G (5)
nERGÖRA (1)
DoTATIO(N) (1)
ALBUMIN (1)
R(AN)SONERa (1)
LIGUSTE(R) (3)
RÄTSIDA (10)
BATTERi (4)
pArTITA (5)
LaTINER (9)
EGeNART (2)
Ö(S)TROGeN (6)
(B)RANDGuL (2)
(R)EaLSKÄL (1)
SP(R)IDArE (2)
vERSION (5)

Axel Olesund
vARIANT (2)
HEMReSA (2)
EX(E)GeTiK (1)
TALTrAS(t) (6)
v(A)REFTER (2)
(O)STSKALK (1)
*MATVEtE (1)

Anders Apoy
PlANErA (5)
HEMSIDA (2)
(D)RESSING (8)
RUiNERA (4)
kÄLLARE (4)

Henrik Johansson
TIDsRaM (2)
SKAT(T)MAs (3)
uTEFTER (1)
NERKOrT(A) (4)
OBoTlIG (1)
RIDdARE (1)
INLOTSA(D) (3)
(M)ETOdISK (2)
MULLTOA (1)
FrAMBEn (3)
K(A)LHYGGE (1)
STORLI(G)a (4)
KREvERA (2)
BOGsERA (5)
L(I)VSSTIl (1)
(I)SOlATOr (2)
DA(M)kLASS (2)
ALLTING (2)
TRASSLA (9)
(R)OTERINg (6)
OMtANKE (3)
(N)ARRATIv (1)
v(E)RSATIL (3)

Sonny Apoy
SONDERA (21)
KäTTARE (4)
KNUSSLA (1)

Björn Jansson
DAM(K)LAsS (2)
BANDAgE (1)
UTANDAs (6)
KASSERA (3)
SKRUTTa (3)
KLÄTtRA (3)
B(E)RYkTAD (1)
(S)TEPpARE (1)
pANSARB(ÅT) (1)
BeTONAD (2)
OMSIDEr (1)
SIKTARe (4)
SnOTTRA (11)
(H)ÅLLFAST (1)

Alexandra Svanteson
BaSTARd (3)
ANDANOm (2)
NEJLIKa (2)
(S)paTSERA (6)
Ut(T)JÄNAd (1)
FrO(T)TERa (3)
mISTLUR (2)
iNETSAD (8)
AndETAG (3)
INUNDEr (3)
gRENSLA (5)
SPARNIT (2)
UTRaDER(A) (2)
DRAgSKO (3)
sALTkOR(N) (5)
CALYpsO (1)
ANNALER (2)
NORdIST (6)
ReNFANa (2)
DoMDERA (3)
eSPARTO (8)
SLITVAR(G) (4)
STrÖARE (5)

Paul Eberhardsson
InTUBE(R)A (1)
MORSKNA (1)
RAPMUS(I)k (2)
OTRÄNGD (2)
LInNETy(G) (1)
DRESSIN (4)
OM(S)TäLLA (1)
DIoPTER (1)
(S)VANSREM (3)
ABLATION (2)
DItRESA (18)
SNOTTRA (11)
DRäTSEL (3)
PLANTER(A) (3)
STENRAS (12)
kASsAKO (6)
SANDTÄ(K)T (2)
(S)YNVILLA (2)
s(T)RIMLAD (5)
LeRGODS (1)
GRAVU(R)NA (1)
SO(R)TERAD (3)
lASTING (3)
STORSäL (2)
SKäRRAD (3)
BlÄSTRA (1)
(S)PELPLAN (3)
ANDETRO (8)
G(R)EDELIN (1)
RADIO(T)Al (4)
(S)ANDStEN (5)
TRÖS(T)oRD (1)
NAT(T)BRIS (4)
iSOTERM (2)
HÅRDOST (3)
PERL(S)TIl (2)

Gustaf Gimstedt
GlaSTAK (1)
UTAnDAS (6)
MEDdeLA (1)
FÖrStAD (1)
OTURSDA(G) (4)
GÖrANDE (2)
MAgIKER (3)
ENVETeN (1)
(T)AXiREsA (5)
(S)LAGSIDa (5)
KIKNInG (1)
KASTRaT (2)
o(M)ÄTTLIg (2)

Åke Qvarfordt
vITFISK (1)
LINDanS (6)
AvISERA (4)
OTROGEn (4)
AERoSoL (6)
BÖNpALL (1)
P(L)ANTeRa (3)
eTALONG (6)
PLUNDrA (5)
SNIDArE (17)