Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
NERKAST (11)
TRoFAST (3)
OSTERIa (77)
EXIStERa (6)
BÅtRESA (6)
SANITET (14)

Gerd Forss
LEDmOT(I)V (4)
*(L)ANDKRIG (1)
NäRBILD (2)
(S)KARpSÅS (1)
TRÄNGRE (4)

Maria Ellfolk-Lasén
NATuRLI(V) (3)
SNIDARe (68)
ANATEMA (6)

Stefan Sjöblom
(K)VALStER (7)
gALLERi (6)
ReSTERA (36)

Mikael Forss
sTUVARE (12)
FAsNING (3)
EMERITa (2)
AKTNInG (3)
MASS(A)VED (2)
SOlVERA (13)
LErDUVA (1)

Pia Sjöblom
ANDANTe (8)
TENDERa (38)

Ann-Kristin Hokkanen
SLUDDrA (10)
SPELArE (15)
(L)EGERIng (2)