Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
LO Cup 2002  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
FELAKTIG (4)
UTRADErA (9)
MEDiTERA (9)
rEALIST (50)

Per Starbäck
DESP(E)RAT (2)
LATINSK (9)
BESKåDA (5)

Thomas Olsson
SpELARE (15)
TIPSArE (23)
OpINERA (2)

Greger Nässén
REALiTER (6)
PIAStER (11)
*DALANDE (1)
LaNSETT (21)
PRASSEL (13)
TRAnSIT (19)
KNARRiG (4)

Peter Oljelund
NOTERING (6)

Nils Berner
GNISTRa (31)
ALERtEN (18)
LISMaRE (25)

Birgitta Ländin
RISTARE (53)
pUTSARE (8)
OSTERIA (73)

Lisa Blohm
ORIEnTAL (8)
DRESsERA (17)
VArANDRA (2)
STENmUR (10)

Johan Berner
FÖRHÄRDA (1)
IDEALIST (11)
SPRICKA (5)
KLANTeRI (14)
rUNSTEN (8)
LANTRAS (26)
BRILJ(A)nT (3)

Jocke Samuelsson
PLURaLIS (2)