Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
DBS 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
FörVI(L)LA (1)
ETERNIT (8)
BoRSTEN (11)
SpEDIER(A) (1)
fÖRbIND(A) (2)
UT(A)GERAD (4)
FEMINiS(T) (3)
*(I)NDRAGEn (2)
ANSToRm (20)
DäRTIlL (1)
TRASSEl (42)

Nils Berner
LÖSEnOR(D) (5)
NAiVITE(T) (3)
INNER(S)TA (25)
TSArIN(N)A (6)
SNIFFAr(E) (5)
STrÄNGA (21)
BESTYr(K)A (2)

Lisa Blohm
SÄTtERI (10)
TRAvARE (11)
aRSENAL (33)
URTAvLA (3)
TÄNDaRE (16)
SNAT(T)ERi (33)
AmNESTI (24)

Henrik Jonés
*l(I)MITERA (2)
(F)öRGIFTA (2)
ORDIN(A)TA (10)
DIfTERi (6)
DELIRaN(T) (23)
KNIPTåN(G) (1)
FRItAgA (6)
ESK(A)lERA (14)
BRISANT (6)
KORNETT (6)
UTGlESA (4)
BIlJETT (2)
A(R)TONDEL (10)
NER(B)LÅST (2)
(A)lSTRING (15)

Håkan Nord
bERGSID(A) (5)
KNASTer (27)
DRABANt (6)
LATINeR (33)
BRISANt (6)
sAXnING (3)
ElMÄTAR(E) (5)
SANDTAG (6)
LaNDERI (23)
SKrINDA (24)

Johan Rönnblom
MEKANIk (4)
SLIT(B)ANa (2)
TÄLTARE (9)
oST(F)LUGA (1)
UTKLAS(S)a (3)
SORGKa(N)T (3)
A(G)ERANDE (1)
(AN)NEKTErA (1)
MATERIA (16)
(S)TAMbORD (6)
FRIlANS(A) (7)
(A)lLKONST (2)
GOuTERA (14)
MAN(S)RÖST (1)

Elisabet Bruzelius
PAREN(T)es (12)
PRASSEl (13)
MoTTAGA (6)
INSPELA (13)
FLErTAL (5)
*INRUTAd (4)

Fredrik Hansson
SLAKHET (6)
ELdFARA (5)
STAPplA (5)
OANSETT (8)
SESSIoN (6)
MAESTRO (30)

Roland Olsson
SJASkER (1)
SPINETt (4)
BAPTISm (1)
FÖRtIDA (1)
VILDnAD (1)
ÖRESTAL (7)
SN(A)TTERI (33)
SVIRvLA (2)
*SKALToN (4)
LJ(U)SGRöN (1)

Tommy Vaske
mARSIAN (10)
(D)ATOrFEL (1)
DE(S)IGNER (4)
FRiSTAD (20)
(S)ALTSTEN (18)
NOTARiE (53)
lATINER (33)
SNyLTAR(E) (13)
NERSOTA(D) (20)

Per Adamsson
ELAKINg (7)
SALTErI (63)
mATERIA (16)
GASPEDa(L) (3)
MOnTERA (25)
*SPECERi (1)
RASHETs (7)

Åsa Florholm
*kAST(R)ING (1)

Marie Jonsson
PROTESt (4)
ANSEnLI(G) (3)
BESÄTtA (3)
LOVSåNg (3)
IRANiEr (13)

Alexander Viberg Sandström
öRESTAD (6)
APOSTEL (19)
CA(T)eRING (2)
(N)EDKORtA (9)
eXPRESS (3)
bOT(T)NARE (4)
PLAdDR(I)G (4)
(S)EKTAnDA (4)
SUnDHET (3)
UTBrI(N)GA (3)
GLI(T)TRIg (2)
MOnSIEU(R) (1)

Henrik Johansson
SMÄrGeL (2)
TOLKARE (19)
(D)EBItERA (3)
SnIDaRE (68)
TENTErA (28)
SPeLMAN (5)
(G)ATUkORS (2)
AnSTORM (20)

Johannes Åman Pohjola
aIDSTES(T) (6)
TRASSeR(A) (25)
OVAtION (3)
LASAGNE (5)
DAnSARE (52)
REVIsOR (4)
SNOKART (9)
RADIeRA (16)
SÄTTARe (20)

Turid Petersson
HALsTER (17)

Monica Ringheim
lISMArE (26)
DIaGRAM (4)
BUSkAGE (3)

Jessica Käll
UKuLELE (1)
F(LO)DDEltA (1)
*DÖRRlIS(T) (1)
ELDsJÄl (1)

Per Persson
VENDISK (2)
KONFEkT (1)
SALuTO(R)G (2)
SnYTING (2)
RÅDSLAg (7)
SNUSarE (39)
hALLING (1)