Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
ESTEtIS(K) (7)
RäTTELS(E) (3)
SL(A)GBoRR (1)
(T)OLErANS (29)
AL(S)TRARE (13)
SAUDIsK (5)
ORALsEX (8)
GÖrANDE (1)
BATTERI (22)
ÅSTUnDA (6)
SKAnDAL (11)

Henrik Jonés
KURTAGE (3)
REaLTID (22)
IN(S)KÄRPA (1)
KOnDI(T)OR (3)
AL(I)SARIn (2)
ARTO(N)DEL (10)
(K)ATTSAND (8)
*LÖP(R)UNdA (1)
GLIDArE (22)
KOStNAD (18)

Johan Rönnblom
ATTI(R)Alj (1)
LITENhE(T) (5)
FNISSiG (3)
aURIKEL (4)
PA(S)SANDe (6)
AKAnTUS (5)
DISkARE (37)
GRADieN(T) (17)
STÄn(G)ARE (11)
RONDELL (6)

Björn Ericson
BaRNLEK (9)
GARDeRA (9)
kATEDER (10)
JARgOnG (2)
GOUrMA(N)D (1)
DANSS(T)EG (12)
kOMMERS (1)
S(K)RODERA (10)
ASATIDE(N) (8)
LASRING (8)
*SPRÖjSA (1)
INNEfOL(K) (1)
PAStORA(L) (2)
AK(V)ATISk (1)
KÖNSAkT (1)
(N)ORDvART (4)

Martin Bender
REAlISm (10)
TIONdEL (15)
INtER(PR)ET (1)
MARI(G)HET (1)
FRISERA (23)
MELODRA(M) (2)
(T)RaNSEPT (2)
ENSTAkA (20)
VAKTTOr(N) (3)
ÖrON(B)ARn (1)
UND(A)NTAg (5)

Måns Eriksson
(S)NATTERI (33)
SAUTERA (34)
(F)RaMMANa (1)
mODErAT (26)
dRAGERa (5)
(T)ROTSArE (7)
NERLUS(A)d (13)
(V)ALKRETS (3)
RISkERA (32)

Roland Olsson
DR(E)VkARL (1)
TrOFAST (3)
T(I)tULERA (14)
SNORKlA (16)
FORMANT (1)
(E)STRADöR (8)
BEaTNIK (2)
tEBLASK (1)
SKÅNgRA (1)
HöLSTER (5)
SMARRiG (5)
ÅT(T)IOTAL (1)
boRTRE(S)T (5)
INNERST(A) (25)
BRE(D)SIDA (9)
(R)ENTORKa (4)
*OTVI(N)GAd (1)

Anna Andersson
GrAnSKO(G) (2)
RöKELSE (1)
BEFÄnGD (2)
OLeDARE (11)
SPE(L)MARk (2)
T(R)ÅNgHET (1)
sMÅVINS(T) (2)
SnORKLA (16)

Anders Skjäl
BOgSERA (7)
GLIRING (1)
NUMERIS(K) (3)
GONoRRE (5)
TILLVaL (3)
TIDsRAM (14)
NOVItIE (1)
UTRIKES (13)
AGEnTUr (18)
*SPOLI(A)NT (1)
(G)RADIENT (17)

Alexander Prytz Hedström
SNiTSLA (9)
NYoRDNA (1)
(B)RoTTARE (7)
TRe(S)PANN (10)
(M)ANdARIN (3)
fORNS(T)OR (2)
(S)TANSERI (17)
STO(R)KUNg (2)
(T)ROLOVaD (2)
INfLYTA (1)
SNULTRA (10)
DISKANt (19)

Alexander Viberg Sandström
VALS(T)rID (7)
SOrGETÅ(G) (1)
sYDKANT (1)
pODAGER (3)
TIg(E)RORM (1)
SOL(A)RIUM (3)
sTAD(S)HUS (2)
STOrKUN(D) (7)
OMDA(T)ERA (1)
LaNSETT (22)
RÖDNäST (1)
SAT(I)NERa (33)
STAkTAG (2)
BITaNDE (16)
ONYKTER (5)
LANTRÅD (6)
(G)RÄSNING (1)
INORDNA (12)
sLA(K)TARE (17)
TÅGrESA (7)
fEKA(L)IEr (1)

Jonathan Ljungberg
DIVeRSE (1)
R(A)DIOTAL (9)
F(O)RMALiN (2)
DETONIK (3)
ERSÄTTA (6)
ELSANER(A) (4)
UTLÅN(A)rE (1)
GaRVERI (3)
sINN(E)SRO (4)
hÅLTIM(M)E (2)
KROnILL (1)
kVESTOR (4)
REGNTID (3)
SOdAÖRT (2)
S(A)LUFÖRA (1)
AlISARI(N) (2)
kLORERA (12)
GRADI(E)NT (17)

Sebastian Boukachabia
NATUrEL(L) (4)
AXELREM (5)
nAtT(V)IOL (2)
BLOMkÅL (1)
SKANDER(A) (30)
ARGsINt (19)
ETaLONG (11)
BAnTNIN(G) (4)
FAnzINE (3)
STeNKAS(T) (14)
FRAkTUr (2)
SKRITTA (25)
RINGaKT(A) (4)
(D)ANSKROg (3)

Sebastian Ågren
SNATTeR (35)
ANTI(N)GEn (7)
TR(A)SSERa (25)
KLAnTIG (8)
SMALhET (8)
SKiLDRA (20)
RISIgHE(T) (2)
MALNInG (4)
IRrLÄRA (1)
FINGErA (19)
p(A)SSANDE (6)

Johannes Åman Pohjola
RADON(G)AS (2)
NeRTONa (12)
ST(O)RsTAD (18)
vALROSS (8)
T(E)NORIST (12)
*AKTRING (1)
SIN(G)ALES (11)
Av(E)LSSTO (5)
N(E)RLuSAD (13)
SVÅRhEt (5)
(T)IDSRESA (20)
(T)YrOLSKA (2)
MEGALiT (4)

Paul Eberhardsson
SOl(V)ÄRME (2)
STa(D)SLAG (6)
*RORLINA (3)
ESTNISK(A) (8)
(T)RIpLETT (1)
(N)EDhUKAD (1)
FNITTRA (12)
SPIRANt (8)
oTURLIG (6)
ALNMÅtT (1)
SAMrÖRE (2)
Ge(N)IKULT (1)
TANDSäT(T) (1)
DEUTERO(N) (1)
NAUTIkE(R) (5)
STATERA (17)
DI(R)IGeRA (4)
SPoRTIG (7)