Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårsklockan 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Patrik Grönvall
BiTRäDE (1)
SAN(K)TiON (4)

Tord Eriksson
BES(K)ÅDaN (4)
ELAKINg (7)
S(K)RIvARE (7)
fÖRSTO(R)A (5)

Rose-Marie Eriksson
ADdERI(N)G (5)
FIBER(R)IK (1)

Mikael Ström
(K)ÖPSTARk (1)
SIDOArM (2)
MÄ(S)TRARE (2)
DISKARE (35)
MUSIKEr (4)

Susanna Niklasson
SkA(N)DERA (30)
pOSTERA (26)

Henrik Johansson
SpARRIs (3)
FÖrTALa (3)
LANgARE (17)
INTRÄdE (18)

Alexandra Svanteson
STADiON (25)
PREDATO(R) (3)

Åke Qvarfordt
sPRETIG (7)
öSTLaND (5)
GUlDRAM (5)