Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
(DE)SIGNERA (1)
NATtAXA (1)
VINDpUS(T) (4)
SErVIT(U)t (2)
SomALIE(R) (8)
KA(R)TAGER (4)
ASPIRe(R)A (7)
RENSTAM (16)
S(A)TINERA (32)
REMA(N)ENT (2)

Johan Rönnblom
GALATER (6)
TAVErNA (10)
FaTTNIN(G) (8)
SLItVA(R)G (6)
STORDIA (47)
(S)ERBISkA (1)
SNUsARE (39)
T(O)RRDAsS (7)
sEMESTE(R) (8)
sKÄMtAN (1)

Johan Berner
CISEL(E)RA (2)
PAssION (11)
SLINGrA (27)
ASSOn(A)NS (2)
EBENISt (6)
ORDIN(A)TA (8)
(B)ASLÄGER (2)
I(S)VATTEN (8)
nEDSATT (20)

Björn Ericson
VARELSE (6)
SAUdISK (4)
SVa(N)SBEN (1)
NITTO(N)De (3)
S(K)JUTARE (1)
PALM(S)KoG (1)
hE(T)SJAKT (5)
dUbAIER (1)
GROENDE (3)
DRaKBÅT (5)
SJÖFOlK (2)
ReLEASE (4)
SLUT(SE)GER (1)

Pia Mattsson
RITUElL (3)
KINE(S)iSK (1)
aNTAVLA (3)
ADRESSa(T) (11)
RÄ(T)TNING (5)
MIGRANt (4)

Måns Eriksson
RASANdE (21)
JOrDA(N)SK (1)
ENDASTE (21)
RAsTLÖS (6)
DrEJaRE (1)
INRIkEs (6)
iSRAELI(T) (6)
*NUMRErA(D) (1)
NATurIS(M) (7)
STERlIN(G) (12)
(R)ADIOTAL (9)

Roland Olsson
PASTaDE(G) (2)
S(T)ENBoRD (10)
(S)KINGRAS (3)
TIDsRAM (13)
VITSIPp(A) (2)
KuRS(P)LAN (1)
tORRTID (2)
AVLIDEn (5)
oTURSAM (7)
ELFiRMA (1)
vINANDE (3)

Tord Eriksson
BOrDELL (4)
LUGN(A)NDE (5)
TEOloGI (5)
EGYP(T)ISk (1)
F(O)STRARE (6)

Rose-Marie Eriksson
SKOlTID (5)
BAsTION (16)
StÖDdIG (3)
TOVNInG (4)
TA(L)LBarR (2)

Anna Andersson
StRATEG (17)
RaSANDE (21)
DAGSENS (5)
SA(L)TsTEN (18)
mODERAT (24)
UNDERsT (12)
ANFADER (9)

Tommy Vaske
BORSTEN (11)
INNEHAV (1)
TRILSK(N)A (9)
(F)Ö(R)TIONdE (1)
kRIGARE (11)
ASSU(R)ERA (4)
STRöSSE(L) (3)
REDI(G)eRA (11)
(S)TENFLIS (5)
MEDIT(E)RA (9)
ANDINSk (2)
GL(I)DBANA (1)

Alexander Viberg Sandström
SUlTANA(T) (5)
RaBULI(S)T (3)
OSOCK(R)AD (1)
(A)BRAsION (3)
ÅRSBArN (2)
INNERST (19)
ANMOdER (10)
EROTISK (19)
PiNCERA (1)
bEKRIGA (2)
SäLJ(A)NDE (2)
FÖRLO(S)Sa (1)
TILLNAM(N) (3)
T(U)NISiER (1)
(A)RBEtSAM (3)
ADEKVaT (7)
TANDS(T)EN (18)

Jonathan Ljungberg
LÅGSInT (1)
SOLSiDA (17)
RENFANa (3)
HöSTNAD (1)
OSMI(N)KAd (3)
NeD(S)TÖTT (2)
ObRUTEN (3)
k(A)RTAGER (4)
jORDnÄR(A) (3)
SLACKER (4)
TIDSRAM (13)

Anders Apoy
RANgErA (5)
sTEGlÖS (4)
STANSARE (20)
(I)DeALIST (11)
F(Ö)RSTåNd (1)
OmLINDA(D) (1)
PASSERa (11)

Henrik Johansson
SAUTERA (33)
TREFA(S)Ig (3)
I(G)NORERA (6)
sALTERI (60)
HUnDmAT (1)
STORSt(A)D (15)
DRÄtSEL (8)
STUDSAR(E) (13)
TeKNIST (3)

Sonny Apoy
*INSOMNI(A) (1)
vINNARE (29)
(D)ATERING (15)
KÖLISTA (3)
ChIFFER (1)
FÖRSTE(N)A (4)

Björn Jansson
RELi(G)IöS (2)
INSKOLA (10)
SVINRoT (4)
TALANDe (23)
STÅNDAR(E) (22)
sALDERa (30)
SEXUElL (3)
*FRE(D)PRIS (1)
BAGA(T)ELL (2)
LANTRAs (26)
(R)ESOnERA (25)
ARTONDE (16)
TROlLD(E)G (3)

Alexandra Svanteson
STäNGER (7)
SUTeNÖR (2)
KASSERA (25)
HaNTERA (22)

Johannes Åman Pohjola
LANdERI (22)
(S)TENSTOD (20)
TATArIS(K) (7)
AnDUNGE (7)
*(G)ATuLOPP (1)
ASaTIDE(N) (8)
(Z)ONERINg (1)
(D)IRIGeNT (1)
SKOtARE (26)
(S)KIFtBAR (2)
(P)ARTISaN (8)
*(S)KOBUTIk (1)
VETSKAp (3)
STÄNGeL (12)

Turid Petersson
CELLIST (2)
DAnSARE (50)

Jessica Käll
TORnADo (12)
*NÖJES(T)UR (1)
HÄLSEnA (6)
DAT(A)SPEL (4)
URINOAr (5)

Gustaf Gimstedt
KRAfTIG (5)
TR(I)aNGEL (13)
HOrNIST (8)
(A)RMENISK (7)
BeFORDR(A) (4)
KVILLRA (1)
(S)KOlBARN (4)
TANGeRA (37)
OSAKlIG (2)
NERSlAG (13)

Erik Johansson
DIS(T)RIkT (3)
sÄNDARE (35)
GAtSTEN (14)
MÅLSNör(E) (2)
*(U)NDERTaG (1)
F(O)RNTIDA (5)
LäTTNAD (8)

Thim Svensson
ROSTERI (27)
TItTARE (19)
PuLSERA (15)
ÖVeRÖSA (3)
TENtERA (26)

Mattias Persson
UTfESTA(D) (2)
SNyLTAR(E) (11)
*AVRITaD (1)
HAMStER (6)
HiTRESA (24)
SKR(I)VARE (7)
HUMO(R)IsT (4)
SPoLARE (21)

Åke Qvarfordt
dEnSITE(T) (11)
eRIGERA (10)
RELeASE (4)
STRATEg (17)

Louise Wikström
LEDlJuS (1)
LANSERA (55)