Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vinterlyckan 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gustaf Bergström
aVVeRKA (3)
TVå(Å)RING (1)

Patrik Grönvall
SVeNSKA (9)
aNSPELA (6)
SKENbIl(D) (2)
TROLLe(R)I (4)

Johanna Bergström
TÄLJAre (3)
BÖNpAlL (1)

Jenny Hildeberg
pASSERA (11)
SLADdRA (18)

Pia Mattsson
R(A)NNSAkA (3)
SKILDRa (17)
SIdEROs (8)
RASANDe (21)
ALUNROt (6)

Roland Olsson
KOLON(I)aL (1)
NERRESA (14)
rOTUNDa (9)
SKR(O)DERA (10)
STEPp(A)RE (2)
ÖVER(S)ÄnG (1)
(T)OLErANS (27)

Tord Eriksson
HEPaTiT (7)
(I)NItiERA (6)
OaVSEtT (5)

Rose-Marie Eriksson
VALFiSK (2)

Tommy Vaske
CISTERn (3)
ESKADER (11)
SLINDER (20)
(N)ERRÖSTa (9)

Anders Apoy
iSOlERA (45)
(F)LOTTArE (10)
SNARARE (25)
STÖRaRE (2)
REN(R)ASIG (9)
I(N)ROPARE (2)

Turid Petersson
SMÅsTAD (8)

Åke Qvarfordt
ENDASTE (21)
TRICksA (6)
DIkTARE (27)