Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-13  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
24. Paul Eberhardsson-Björn Ericson432 - 416 Göteborgsträning VT-13 (rond 11)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
27. Paul Eberhardsson-Björn Ericson432 - 416 Göteborgsträning VT-13 (rond 11)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
3. Paul Eberhardsson-Roland Olsson621 - 303 Göteborgsträning VT-13 (rond 11)
4. Alexander Viberg Sandström-Åke Qvarfordt605 - 238 Göteborgsträning VT-13 (rond 24)

Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
8. Paul Eberhardsson-Roland Olsson621 - 303 (=924Göteborgsträni... T-13 (rond 11)
20. Paul Eberhardsson-Pia Mattsson526 - 361 (=887Göteborgsträni... T-13 (rond 6)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2013-01-03

Anders Apoy - Åke Qvarfordt 382 - 321
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 379 - 291
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 354 - 389
Rose-Marie Eriksson - Åke Qvarfordt 383 - 293
Anders Apoy - Tord Eriksson 346 - 302
Tord Eriksson - Rose-Marie Eriksson 417 - 297

Speltillfälle 2 - 2013-01-10

Åke Qvarfordt - Göte Borg 312 - 433
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 357 - 282
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 375 - 328
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 450 - 351
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 281 - 411
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 414 - 340

Speltillfälle 3 - 2013-01-17

Björn Ericson - Åke Qvarfordt 419 - 279
Göte Borg - Rose-Marie Eriksson 497 - 280
Henrik Johansson - Pia Mattsson 357 - 304
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 337 - 302
Göte Borg - Alexandra Svanteson 342 - 352
Göte Borg - Henrik Johansson 415 - 280
Roland Olsson - Björn Ericson 430 - 368
Rose-Marie Eriksson - Anders Apoy 349 - 282
Paul Eberhardsson - Roland Olsson 328 - 368
Tord Eriksson - Åke Qvarfordt 377 - 274
Björn Ericson - Rose-Marie Eriksson 435 - 272
Axel Olesund - Henrik Johansson 349 - 327
Åke Qvarfordt - Axel Olesund 337 - 345
Henrik Johansson - Axel Olesund 305 - 421
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 374 - 307
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 393 - 373
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 372 - 452
Anders Apoy - Göte Borg 474 - 310
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 270 - 412
Axel Olesund - Paul Eberhardsson 427 - 372

Speltillfälle 4 - 2013-01-24

Roland Olsson - Björn Ericson 248 - 405
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 333 - 428
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 368 - 428
Göte Borg - Paul Eberhardsson 315 - 393
Anders Apoy - Pia Mattsson 360 - 314
Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 397 - 262
Göte Borg - Björn Ericson 298 - 377
Alexander Viberg Sandström - Henrik Johansson 414 - 311
Paul Eberhardsson - Anders Apoy 364 - 302
Henrik Johansson - Björn Ericson 311 - 392
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 280 - 383
Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 352 - 343
Göte Borg - Björn Ericson 300 - 403
Alexander Viberg Sandström - Anders Apoy 330 - 283

Speltillfälle 5 - 2013-01-31

Göte Borg - Åke Qvarfordt 372 - 276
Pia Mattsson - Göte Borg 246 - 408
Göte Borg - Paul Eberhardsson 325 - 339
Pia Mattsson - Gustaf Gimstedt 337 - 330
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 308 - 433

Speltillfälle 6 - 2013-02-07

Gustaf Gimstedt - Alexander Viberg Sandström 377 - 410
Paul Eberhardsson - Gustaf Gimstedt 358 - 354
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 374 - 282
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 526 - 361
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 323 - 459
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 501 - 227
Anders Apoy - Björn Ericson 282 - 497
Göte Borg - Åke Qvarfordt 495 - 326
Roland Olsson - Anders Apoy 380 - 360
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 399 - 323
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 354 - 406
Anders Apoy - Paul Eberhardsson 324 - 286
Björn Ericson - Roland Olsson 252 - 406
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 497 - 252
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 388 - 335

Speltillfälle 7 - 2013-02-14

Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 367 - 316
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 313 - 370
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 479 - 298
Patrik Grönvall - Åke Qvarfordt 372 - 336
Alexander Viberg Sandström - Pia Mattsson 349 - 317
Roland Olsson - Pia Mattsson 347 - 338
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 279 - 419
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 304 - 345
Göte Borg - Patrik Grönvall 406 - 304

Speltillfälle 8 - 2013-02-21

Björn Ericson - Roland Olsson 394 - 332
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 332 - 412
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 401 - 324
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 336 - 399
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 404 - 328

Speltillfälle 9 - 2013-02-28

Roland Olsson - Åke Qvarfordt 446 - 283
Pia Mattsson - Rose-Marie Eriksson 278 - 408
Rose-Marie Eriksson - Alexandra Svanteson 326 - 346
Patrik Grönvall - Roland Olsson 340 - 357
Paul Eberhardsson - Göte Borg 390 - 394
Roland Olsson - Pia Mattsson 479 - 323
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 266 - 370
Björn Ericson - Patrik Grönvall 325 - 365
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 521 - 282
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 315 - 382
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 382 - 360
Göte Borg - Pia Mattsson 367 - 408
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 393 - 305
Pia Mattsson - Alexander Viberg Sandström 277 - 399
Göte Borg - Paul Eberhardsson 338 - 407
Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 305 - 365
Alexandra Svanteson - Tord Eriksson 383 - 342

Speltillfälle 10 - 2013-03-07

Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 234 - 409
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 378 - 338
Åke Qvarfordt - Göte Borg 326 - 456
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 350 - 248
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 276 - 356
Åke Qvarfordt - Alexander Viberg Sandström 325 - 424
Roland Olsson - Göte Borg 331 - 389
Alexandra Svanteson - Göte Borg 368 - 444
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 413 - 316
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 418 - 348

Speltillfälle 11 - 2013-03-14

Paul Eberhardsson - Roland Olsson 621 - 303
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 268 - 408
Paul Eberhardsson - Björn Ericson 432 - 416
Alexandra Svanteson - Göte Borg 363 - 341
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 351 - 475
Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 363 - 322
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 377 - 357
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 282 - 364
Anders Apoy - Henrik Johansson 335 - 300
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 295 - 344
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 362 - 259
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 434 - 396
Göte Borg - Paul Eberhardsson 413 - 337
Henrik Johansson - Roland Olsson 299 - 356
Anders Apoy - Paul Eberhardsson 373 - 470

Speltillfälle 12 - 2013-03-21

Roland Olsson - Åke Qvarfordt 442 - 269
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 433 - 325
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 411 - 342
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 314 - 433
Björn Ericson - Gustaf Gimstedt 385 - 334
Alexander Viberg Sandström - Gustaf Gimstedt 464 - 312
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 370 - 367
Alexander Viberg Sandström - Anders Apoy 337 - 350
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 368 - 321
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 294 - 276
Roland Olsson - Anders Apoy 332 - 315
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 347 - 332
Paul Eberhardsson - Göte Borg 326 - 381
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 405 - 312
Sonny Apoy - Anders Apoy 310 - 394
Sonny Apoy - Björn Ericson 294 - 433
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 305 - 339

Speltillfälle 13 - 2013-03-28

Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 320 - 355
Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 368 - 359
Björn Ericson - Alexander Viberg Sandström 346 - 447
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 350 - 377
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 276 - 397
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 310 - 306
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 284 - 322
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 344 - 421
Göte Borg - Paul Eberhardsson 331 - 405
Göte Borg - Paul Eberhardsson 348 - 373

Speltillfälle 14 - 2013-04-04

Roland Olsson - Alexander Viberg Sandström 382 - 439
Björn Ericson - Åke Qvarfordt 446 - 356
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 457 - 279
Björn Ericson - Jonathan Ljungberg 325 - 474
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 294 - 370
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 377 - 413
Alexander Viberg Sandström - Pia Mattsson 511 - 312
Gustaf Gimstedt - Paul Eberhardsson 262 - 396
Roland Olsson - Jonathan Ljungberg 364 - 413
Björn Ericson - Göte Borg 403 - 298
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 412 - 258
Göte Borg - Björn Ericson 445 - 280

Speltillfälle 15 - 2013-04-11

Alexandra Svanteson - Roland Olsson 365 - 321
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 328 - 286
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 399 - 332
Alexander Viberg Sandström - Sonny Apoy 428 - 345
Sonny Apoy - Göte Borg 317 - 373
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 482 - 256
Göte Borg - Göta Borg 315 - 341
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 368 - 318
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 331 - 395
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 335 - 363
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 358 - 288
Gustaf Gimstedt - Paul Eberhardsson 395 - 350
Gustaf Gimstedt - Alexander Viberg Sandström 338 - 390
Pia Mattsson - Paul Eberhardsson 337 - 338

Speltillfälle 16 - 2013-04-18

Paul Eberhardsson - Sonny Apoy 517 - 261
Sonny Apoy - Pia Mattsson 410 - 265
Anders Apoy - Monica Nyberg 409 - 286
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 336 - 322
Sonny Apoy - Tord Eriksson 289 - 435
Anders Apoy - Rose-Marie Eriksson 279 - 387
Rose-Marie Eriksson - Henrik Johansson 327 - 364
Pia Mattsson - Monica Nyberg 452 - 222
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 407 - 259
Göte Borg - Göta Borg 391 - 362
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 364 - 350
Anders Apoy - Roland Olsson 366 - 454
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 324 - 326
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 280 - 466
Paul Eberhardsson - Tord Eriksson 316 - 335
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 279 - 456
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 375 - 301

Speltillfälle 17 - 2013-04-25

Alexandra Svanteson - Henrik Johansson 381 - 303
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 370 - 317
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 283 - 348
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 385 - 312
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 339 - 411
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 450 - 311
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 348 - 427
Åke Qvarfordt - Göte Borg 302 - 416
Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 415 - 316
Björn Ericson - Göte Borg 412 - 309
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 307 - 423
Henrik Johansson - Alexander Viberg Sandström 352 - 406
Monica Nyberg - Alexandra Svanteson 213 - 441
Henrik Johansson - Monica Nyberg 362 - 262
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 357 - 327
Björn Ericson - Henrik Johansson 432 - 318
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 342 - 354
Björn Ericson - Alexandra Svanteson 490 - 326
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 296 - 314
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 295 - 378

Speltillfälle 18 - 2013-05-02

Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 340 - 356
Björn Ericson - Paul Eberhardsson 379 - 371
Anders Apoy - Paul Eberhardsson 280 - 345
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 377 - 351
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 367 - 316
Gustaf Gimstedt - Alexander Viberg Sandström 311 - 412
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 395 - 414
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 426 - 369
Pia Mattsson - Anders Apoy 276 - 319
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 390 - 342
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 368 - 395
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 388 - 269
Pia Mattsson - Björn Ericson 373 - 414
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 384 - 366

Speltillfälle 19 - 2013-05-09

Henrik Johansson - Björn Jansson 359 - 360
Björn Ericson - Henrik Johansson 330 - 376
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 344 - 289
Björn Ericson - Henrik Johansson 428 - 303
Åke Qvarfordt - Björn Ericson 268 - 364
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 338 - 349
Björn Jansson - Gustaf Gimstedt 372 - 308
Alexandra Svanteson - Björn Ericson 348 - 349
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 279 - 404
Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 336 - 358
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 338 - 372

Speltillfälle 20 - 2013-05-16

Roland Olsson - Henrik Johansson 333 - 376
Anders Apoy - Henrik Johansson 295 - 322
Björn Jansson - Åke Qvarfordt 407 - 275
Björn Ericson - Björn Jansson 368 - 282
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 336 - 365
Henrik Johansson - Roland Olsson 421 - 346
Björn Ericson - Henrik Johansson 340 - 331
Anders Apoy - Alexander Viberg Sandström 310 - 337
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 370 - 303
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 333 - 368
Gustaf Gimstedt - Paul Eberhardsson 329 - 466
Henrik Johansson - Pia Mattsson 322 - 375
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 387 - 349
Alexander Viberg Sandström - Gustaf Gimstedt 379 - 370
Björn Ericson - Gustaf Gimstedt 408 - 349
Paul Eberhardsson - Björn Jansson 432 - 279
Paul Eberhardsson - Roland Olsson 347 - 369
Björn Jansson - Gustaf Gimstedt 332 - 327

Speltillfälle 21 - 2013-05-23

Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 356 - 300

Speltillfälle 22 - 2013-05-30

Paul Eberhardsson - Björn Jansson 335 - 323
Björn Jansson - Anders Apoy 344 - 333
Björn Ericson - Anders Apoy 432 - 299
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 324 - 462
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 286 - 388
Göte Borg - Göta Borg 376 - 336
Björn Ericson - Björn Jansson 395 - 281
Roland Olsson - Björn Ericson 323 - 298
Alexander Viberg Sandström - Roland Olsson 445 - 317
Paul Eberhardsson - Roland Olsson 418 - 332
Alexander Viberg Sandström - Anders Apoy 405 - 252

Speltillfälle 23 - 2013-06-06

Monica Nyberg - Björn Jansson 301 - 398
Pia Mattsson - Monica Nyberg 354 - 257
Monica Nyberg - Roland Olsson 325 - 405
Björn Jansson - Roland Olsson 282 - 409
Roland Olsson - Björn Jansson 384 - 315

Speltillfälle 24 - 2013-06-13

Alexander Viberg Sandström - Paul Eberhardsson 363 - 347
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 323 - 317
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 605 - 238
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 384 - 355
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 267 - 432
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 339 - 350
Henrik Johansson - Anders Apoy 435 - 349
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 344 - 388
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 331 - 363
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 353 - 439
Alexandra Svanteson - Monica Nyberg 471 - 232
Monica Nyberg - Alexandra Svanteson 243 - 373
Anders Apoy - Göte Borg 414 - 334

Speltillfälle 25 - 2013-06-20

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 356 - 399
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 358 - 322
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 382 - 314
Alexander Viberg Sandström - Alexandra Svanteson 451 - 273
Alexandra Svanteson - Paul Eberhardsson 313 - 391
Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 274 - 443
Paul Eberhardsson - Alexander Viberg Sandström 311 - 386
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 434 - 281

Speltillfälle 26 - 2013-06-27

Björn Jansson - Göte Borg 353 - 411
Alexander Viberg Sandström - Göte Borg 369 - 396
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 466 - 373
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 293 - 369
Paul Eberhardsson - Jonathan Ljungberg 378 - 282
Alexandra Svanteson - Björn Ericson 285 - 412
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 323 - 402
Jonathan Ljungberg - Göte Borg 329 - 304
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 310 - 404
Jonathan Ljungberg - Roland Olsson 291 - 432
Åke Qvarfordt - Paul Eberhardsson 244 - 477
Göte Borg - Jonathan Ljungberg 340 - 423
Åke Qvarfordt - Jonathan Ljungberg 271 - 461
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 268 - 400

Speltillfälle 27 - 2013-07-04

Anders Apoy - Pia Mattsson 333 - 341
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 235 - 424
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 390 - 350
Åke Qvarfordt - Göte Borg 338 - 300
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 373 - 289
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 275 - 450
Gustaf Gimstedt - Alexander Viberg Sandström 329 - 333
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 266 - 485
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 433 - 316
Göte Borg - Pia Mattsson 398 - 327
Patrik Grönvall - Anders Apoy 424 - 332
Roland Olsson - Göte Borg 364 - 356
Patrik Grönvall - Alexandra Svanteson 352 - 384

Speltillfälle 28 - 2013-07-11

Jonathan Ljungberg - Pia Mattsson 454 - 293
Göte Borg - Jonathan Ljungberg 331 - 385
Roland Olsson - Göte Borg 368 - 431
Göte Borg - Pia Mattsson 488 - 318

Speltillfälle 29 - 2013-07-18

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 366 - 418
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 355 - 382
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 187 - 406
Göte Borg - Åke Qvarfordt 353 - 291
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 318 - 382
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 280 - 303
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 327 - 414
Pia Mattsson - Roland Olsson 313 - 382
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 309 - 385

Speltillfälle 31 - 2013-08-01

Alexander Viberg Sandström - Sebastian Boukachabia 407 - 332
Jonathan Ljungberg - Alexandra Svanteson 362 - 286
Sebastian Boukachabia - Göte Borg 285 - 468
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 293 - 343
Jonathan Ljungberg - Åke Qvarfordt 393 - 288
Alexandra Svanteson - Alexander Viberg Sandström 360 - 296
Sebastian Boukachabia - Björn Ericson 368 - 274
Alexander Viberg Sandström - Jonathan Ljungberg 353 - 367
Alexandra Svanteson - Björn Ericson 363 - 400
Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 402 - 321
Åke Qvarfordt - Göte Borg 347 - 369
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 327 - 312
Björn Ericson - Göte Borg 336 - 334

Speltillfälle 32 - 2013-08-08

Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 403 - 313
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 319 - 354
Åke Qvarfordt - Jonathan Ljungberg 253 - 384
Alexander Viberg Sandström - Åke Qvarfordt 467 - 234
Björn Ericson - Jonathan Ljungberg 320 - 350
Göte Borg - Åke Qvarfordt 413 - 313
Alexander Viberg Sandström - Björn Ericson 419 - 252
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 426 - 282
Jonathan Ljungberg - Åke Qvarfordt 366 - 268
Alexander Viberg Sandström - Alexandra Svanteson 429 - 320
Jonathan Ljungberg - Alexander Viberg Sandström 329 - 379
Alexander Viberg Sandström - Jonathan Ljungberg 392 - 349