Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-13  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
VItALIS(T) (2)
RITboRD (1)
AbANDON (1)
sENIOR(A)T (12)
ESKADER (2)
L(Ö)SENORD (2)
BE(H)OrNAD (1)
OSLIPAD (2)
RETSINA (20)
LERDUvA (1)
FÖrTUNN(A) (2)
AFORISm (2)
(S)KRAPnOS (1)
DAN(S)KrOG (1)
DATA(T)ERm (2)
FLuSTER (2)
STAN(D)ARD (3)
SoLITÄR (3)
LEKTANt (4)
PAShTUn (2)
SP(E)GLINg (2)
GRU(N)DARE (5)
TOASTOL (2)
R(O)SMARIn (4)
(A)sATIDEN (5)
SnAR(L)IGA (1)
bE(S)VIKEN (2)
ÄTTSaGa (1)
RENSeRI (6)
FÖ(r)SKoLA (1)
*GENMASS(A) (1)
RE(G)NsKUR (2)
BADSV(A)MP (1)
vERSFOT (1)
SALUTOR(G) (2)
(L)ARGETTO (3)
SVERiGe (2)
TORTERa (9)
REtSINA (20)
OLEDaRE (5)
sPRÖJs(A)D (1)
NOSRINg (2)
SA(M)bOLAG (1)
NATTLIg (1)
VIs(T)ANDE (2)
(N)ERSOTAd (4)
RÖSTKOR(T) (2)
BaRNFE(S)T (3)

Patrik Grönvall
tSUNAMI (2)
SKRIK(A)Re (2)

Pia Mattsson
BEGäRAN (1)
DAnSARE (11)
RENSTAM (7)
TIGrEAN (5)
KNASTEr (9)
ALS(T)RING (4)
HA(N)DLARe (2)
*LANDRES(A) (1)
AVKLaRa (1)
*LIS(T)ETTa (1)
LASUrIT (4)
OTEXTAD (5)
DRAPErA (3)
LASARON (4)
MISSTAg (1)
ODELBaR (5)
RESpEKT (1)
PUNDArE (4)
BESTICk (2)
HåROLJA (1)
STAD(S)dEL (4)
ZONErAD (4)
SKRItTA (7)
aRTIKeL (2)
NEdLÅTA (3)
SKALERI (7)
TANDNIN(G) (1)
VÄnSTRA (1)
BLÅSNIN(G) (1)

Roland Olsson
(U)TFESTAd (1)
KON(D)iTOR (1)
SORGLIG (3)
KRISTNA (10)
TReTTON (1)
TÅRTBIt (1)
NORDISk (6)
VARiCEr (2)
OSLAgEN (3)
SLAGoRD (2)
VINSTRA(D) (2)
SENTERa (13)
SATUNGE (1)
UTANDAS (6)
ÅRSKOrT (2)
DANSSTE(G) (7)
KULKVAR(N) (2)
A(R)BeTSRO (3)
TA(T)aRIsK (2)
*UTLÄMN(A)D (1)
OBETAld (7)
*cHAfFIS (1)
BrAnDIG (3)
GrAFISK (2)
S(L)ITVARG (4)
OFELBAR (2)
(R)ACERBIL (2)
(D)EGARTaD (1)
OKUlERA (2)
ReLATI(O)N (7)
TvÄRToM (1)
ReNTORK(A) (4)
(KO)nSONAnT (1)
uNDS(Ä)TTA (1)
S(V)EDNInG (1)
ST(R)ÅhATT (3)
RESVANA (1)
PLÅSTER (2)
STeNKR(U)S (2)
OSTKANT (3)
*SpLITTA (1)
STAVFEl (1)
SJUTTI(E)N (1)
SEKuNDA (5)

Tord Eriksson
ORDskA(T)T (3)
SLUTvaR(V) (1)
HALSTRa (2)
kNATTER (4)

Rose-Marie Eriksson
BILKART(A) (1)
LINDARE (13)
*OMSLUtE(N) (1)
(S)ATsNING (1)

Göte Borg
NEDiSAD (3)
LaSARET(T) (4)
(T)ANDsTEN (7)
InRÅDAn (2)
iSOLERA (13)
(F)ÖRESaTS (1)
STALpIG (1)
MOR(A)LISm (2)
SLITAgE (5)
GRuNDTO(N) (2)
AVsKEDA (3)
(K)oRRIDOR (1)
SKEtCHA (1)
STOLP(S)kO (1)
SKEDvIS (1)
pRESENS (1)
KANOTI(S)T (5)
RAkITIS (2)
DIKTArE (9)
KURATEL (1)
(H)EDOniSM (1)
A(N)DÄKTIg (2)
SKaPARE (1)
RASFRåG(A) (1)
LI(T)TERÄr (2)
tRIVIAL (2)
sLUTaRE (9)
LIGU(S)TEr (3)
SAMORDn(A) (1)
GrÖNSKA (1)
FÖR(S)ÄKRA (1)
(K)loTTRIG (1)
NATURI(S)M (4)
ARBETS(R)O (3)
FÖrUTAn (1)
vIRTUOS (3)
LIFTARE (8)
bLÅSARE (3)
fRÄLS(A)RE (1)
(S)LINGRiG (1)
TOrKARE (4)
PArTIBo(K) (1)
STRECKA (5)
(V)ISSLArE (3)
(A)PTERARe (1)
(H)ELAFTON (2)
RASANDe (9)

Alexander Viberg Sandström
UtStAKA (2)
REALTID (6)
SLÄtRA(K)A (1)
H(UV)uDpART (1)
MA(G)STArk (1)
FLAdDRA (3)
pLÄDERA (2)
TALLgRE(N) (3)
STORDIA (15)
R(E)AMOTOR (2)
bISTuRI (2)
SLUTAKT (2)
EXISTEN(S) (3)
SPIr(IT)IST (1)
OMAR(B)EtA (2)
BOT(A)NIST (2)
PLAStiS(K) (2)
fELAKTI(G) (1)
APATISk (2)
ImITERA (4)
ANORdNA (3)
STRöSKE(D) (2)
TORRDA(S)S (1)
GrIPBAR (1)
DEUTROn (3)
ARKAIsM (3)
BLaNKiS (1)
GLOSSAR (2)
N(E)RUNDER (1)
(S)AGOlAND (2)
MADRAsS (4)
MAKTLÖS (1)
ATYPISK (2)
BoT(T)NISK (1)
SKELeTT (5)
(S)TORMÖTE (1)
PARFAIT (1)
LOTtERI (5)
S(K)OTTARE (6)
SEKaTÖR (5)
TORkLAD(A) (2)
rADIATO(R) (1)
BeT(S)LING (1)
DOSERIN(G) (4)
BaSTOnA(D) (1)
KOMPIL(A)T (2)
B(O)RTVALD (1)
ZONErAD (4)
DOSsIER (5)
LARGeTT(O) (3)
RESENÄr (2)
vINRAN(K)A (3)
O(L)JEPRIS (4)
SYNKRET(S) (3)
BoN(D)KATT (2)
K(I)TTLARE (2)
*LIERING (2)
Lo(R)tGRIS (2)
SIDBENa (4)
FRA(M)TASS (1)
RA(D)ERING (2)
(A)KTERdEL (1)
(R)uNDRESA (2)
NiTSKAR(V) (2)
UTRENSA (14)
GLASnOS(T) (4)
ZIGENSk (1)
L(A)VERInG (3)

Axel Olesund
SYNEmAn (1)
(S)TEGNiNG (1)
hE(M)BAKAD (1)

Jonathan Ljungberg
GaTHÖRN (1)
kVARTS(U)R (1)
AMUSANT (1)
NeRNÖTT (1)
bRAKTEA(T) (2)
(P)SALTARE (4)
SpLINTA (3)
TA(L)VäRDE (1)
TANdS(T)EN (7)
TRUMpNA (2)
aNSLUTA (5)
GULSvAR(T) (1)
FÖR(S)TÅnD (1)

Anders Apoy
STäLL(A)Re (2)
SKONaRE (4)
FäKTARE (2)
ÄNGslIG (1)
SNIRKLA (1)
DeSSERT (1)
TANgERA (4)
*STåNGeN (1)
JÄ(R)nHAND (1)
mYRSLOK (1)

Sebastian Boukachabia
TREDelA(D) (3)
LAXErIN(G) (2)
PREJNIn(G) (1)

Henrik Johansson
ULtRAiS(T) (3)
kA(T)ARSIS (3)
dEKAD(E)NT (1)
KOLErI(S)K (3)
i(N)SYLTAd (1)
(A)NdErÖST (3)
UtrERAD (1)
UTF(I)SKaD (2)
MONIToR (3)
GAsTRiT (1)
SNATTAr(E) (10)
REsaNDE (6)
BOnITET (1)
(S)TORLIGA (4)
t(A)NDStEN (7)
CHArMAn(T) (1)
STÄM(M)ARe (1)
INlÖSEN (1)
(P)SALTARE (4)
dRAGSKO (3)
(S)IDANtAl (4)
bOLmÖRT (1)
GLAMOuR (1)
DRAPERA (3)
STATARE (10)

Sonny Apoy
BeCK(A)SIN (2)
uRINERA (7)

Björn Jansson
AtLANTE(N) (1)
SATSdEL (4)
gRäN(S)ZON (1)

Alexandra Svanteson
tRENDIG (3)
KURsARE (2)
BILDnI(N)G (1)
S(N)åRSKOG (1)
tANDRÖT(A) (1)
NORdLIg (4)
SaLDERA (10)
TIBEtAN (5)
SToRMiG (4)
KVOTERA (3)
BEST(R)IdA (6)
ERoSION (6)
STRATEG(I) (6)
NEDEr(S)TA (9)
TREVNAd (3)
SkaLLRA (1)
DElEGAT (2)
LiTANIA (2)
T(A)NIgHET (3)
OSTErIA (25)
SANDTaG (1)
LINJERA (5)
BINdARE (2)
*LOSSARE (3)
UTrENSA (14)
oRENLIG (5)
GLIDARE (7)
s(T)RöVARE (4)
SKRITTA (7)
NerTONA (4)
AS(T)RAkAN (3)
SKeDAND (1)
BL(A)SfEMI (1)
STeN(B)ORD (2)
ARSENAL (9)
ASpIRIN (2)
DUAlISM (1)
(S)ANDkORN (3)
AvSVEDD (1)
KASsLER (3)
(T)ANIGHeT (3)
STEArIN (28)
TRAILER (9)
OLEDaRE (5)
DRE(S)SINg (8)

Paul Eberhardsson
HeMLAND (1)
(D)EtONERA (3)
SKRÅL(A)RE (1)
TRaSSLA (9)
SvARTAL(V) (1)
OP(A)NSRAD (1)
RöCKLIN (1)
(IS)TErBANd (1)
ERoSION (6)
ORÄKNAD (2)
GRÅSVAr(T) (1)
UTTrING (1)
tANDK(O)RT (2)
PORTIeR (2)
NORRsID(A) (4)
AVLÄmNA (2)
TALSCeN (4)
ANTRÄDA (3)
(N)ATTSLAG (3)
PERLsTI(L) (2)
TENDERA (9)
(R)UTeRNIA (1)
ADERTON (8)
GRAD(L)IsT (6)
ONOrMAL (1)
HAvERIS(T) (4)
(T)REfASIG (2)
URTAGeN (1)
STENKR(U)S (2)
BE(S)LAGTA (1)
*DRICKSa (1)
TaRMBEN (1)
GEnIDRA(G) (2)
BLEKinG (1)
STReBEr (1)
NA(T)TSÖMN (1)
BEGjUTA (1)
OSLIpAD (2)
SALTERI (11)
DESS(U)ToM (2)
SkRIVBO(K) (1)
O(M)KÖRARE (1)
(S)kIFTARE (2)
*OSLUTEn (2)
SÅNgKÖR (2)
SNIDARE (17)
T(O)RKLINA (2)
Ö(V)ERfALL (1)
TRAgEDI (6)
fÖ(R)SKÖNA (1)
KAKbURK (1)
AvROSTA (4)
KASTG(R)EN (3)
LuT(H)ERAN (4)
(F)INPUTSA (1)
kLARHET (4)
FAkSI(M)IL (1)
TRILSKA(S) (3)
FETVADd (2)
lUNNARE (8)
TALaNDE (9)
SPARI(V)ER (1)
SAXNING (1)
gLASDÖR(R) (3)
NYPUTs(A)D (2)
RODDTUr (1)
ÖSTRO(G)EN (6)
StINNHE(T) (2)
SEgMENT (3)

Gustaf Gimstedt
ObLAND(A)D (2)
POLITiK (1)
ASTER(O)ID (11)
*REGN(D)ANS (3)
PARKEtT (1)
MaTADOR (3)
BOR(R)ELIA (1)
SNArHET (8)
STUdENT (3)
FrUKT(B)AR (1)
SÖMNtU(T)A (1)
FOLKToM (1)
SOLNING (1)
*GUDSvER(K) (1)
AZERiSk (1)
POsTERA (7)
STRId(B)AR (5)
NEDKAST (2)
*FI(N)MALEn (1)
INDISKA (2)
DELTAgA (2)
OSTERIA (25)
TOnÅrIG (1)
*ARITmIK (1)
STENKa(S)T (7)
VARNInG (1)
HÅ(R)DKÖRA (1)
MASkNIN(G) (1)

Åke Qvarfordt
SaMLaRE (1)
EKiPERA (4)
CENTrAL (2)
(K)nAPADEL (1)
HäNVISa (1)
SKOTtDA(G) (2)
JO(D)dLARE (1)
MONTERA (14)
SLIPArE (5)
FRITERA (5)
TuRNERA (6)
*ROTRÖtA (1)
ErSÄTtA (7)
S(T)OLsRAD (3)
NATTInE (4)
STREaKA (7)
cEMENTA (2)
FRIKÖPa (1)
*BiLTUTA (1)
SONdERA (21)
BAdDARE (1)
SYNTaRE (6)
INSKOLa (2)
KRITTER (1)
ANdnING (2)
n(A)TTVAKt (1)
NATTBLÅ (1)
DROg(T)EST (3)
SkORS(T)EN (4)
sIKTBAR (2)
TERMISK (1)
ESPARtO (8)
(A)vERsION (6)
SKrATTA (1)
ERIGeRA (5)
aNSIKTe (8)
SöKANDE (6)
(N)ATURIST (6)
DRöNARE (4)
S(L)UTNOtA (3)
ORDSTAm (6)
mÖRDARE (2)
NeRREsA (8)
HALmTAk (1)
VÄNTSAL (1)
SEnTERa (13)
GARAnTI (4)
SLuTORD (5)