Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Östgötska Lokalmästerskapen 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Mikael Pöllänen
STADSHu(S) (2)
ISOLERA (46)
DOmSAGA (4)
EXI(S)tErA (6)
RUN(D)rESA (10)
ALS(T)RING (15)

Malin Ståhlner
F(O)STRARE (6)
TRAmSIG (10)
SLITBaR (7)

Jessica Käll
*PLA(S)TDEL (1)
sKRÅMIg (1)

Thim Svensson
TROeNDE (7)
*SISTeNS (1)
INTRäDA (13)
iSOLERA (46)
(S)KRALTIG (7)
EMINEnT (1)

Per Persson
OLÖSlIg (1)
OSTeRIA (77)
(S)tEnRÖSE (5)

Louise Wikström
PRICKAR(E) (1)
RODDARE (13)

Mattias Alin
SK(Y)LTARE (5)
*PLÅTaRE (1)