Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vinterångest  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
RO(S)EnTRÄ (2)
TRAKToR (2)
(B)ILATlAS (1)

Göte Borg
(S)AMfÄLLD (1)
nE(R)RASAD (4)
STÅLLIN(A) (2)
STORTiN(G) (4)
S(P)OLiERA (2)
mOLN(S)TOD (1)

Alexander Viberg Sandström
KOmMERS (2)

Paul Eberhardsson
(S)KUTtArE (1)
RATTLÅS (1)