Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

James Reimdal
TENTAnD (5)
AGENTUr (16)
BRUNErA (2)
AvBILDA (1)
FRISERa (21)
*SPEKTOr (1)
NERR(A)SAD (8)
(A)DDERING (5)

Henrik Holmström
ANTAsTA (9)
S(T)ÖTAnDE (8)
ETALONG (11)
TaNGERA (37)
SA(N)kTION (4)

Christian Andrén
lAsTARE (40)

Erik Elvers
STORdIA (47)
KaTALOG (3)
OdATERA(D) (9)
KOMIkER (1)
sPIRANT (8)
SORGEsA(M) (5)

Madelene Bäckström
KURSARE (12)
DANSARE (50)
SPANARE (21)
MATSKEd (14)
(S)TORStAD (15)

Erik Ekström
bETINGA (7)

Kajsa Bråting
KORG(S)TOL (1)
DE(L)STAT (19)
SIMMaRE (10)
*MÅNBANA (1)
*REGNFRI (1)
LE(k)SkOLA (2)

Anders Lindén
LAKRITS (12)
TÄNDARE (16)
STÄdARE (36)
S(T)AGNERA (32)
UtROPA(R)E (4)
*F(Ö)RETALA (1)
SL(U)TnOTA (5)

Philipe Bäckström
SEGRaRE (24)

Jessica Käll
sTEARIN (89)
INSIDER (7)

Therese Wessling
*BEDRIVS (1)