Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
vAXART(A)D (1)
AVLÄMNa (4)
LaTHUND (4)
mÄKLERI (2)
DaTERAD (6)
O(N)eUTRAL (1)
SPEXaRE (6)
ÖrEsTAD (5)
FRÖ(S)KIDA (2)
SAMVARO (3)
PASSfOTO (2)

Henrik Jonés
(N)EDSöLAD (1)
INRÅDAn (5)
TIlLRED(A) (12)
NERISAD (24)
ROSTERi (27)
REsONLI(G) (6)
TROSvIS(S) (4)
tRADERA (36)
TaVERNA (10)

Johan Rönnblom
ENSArTA(D) (15)
SPiSMUR (1)
FÖRSeNA (10)
SYnTEST (1)
KRIgaRE (11)
(D)iSPARAT (4)
ANTITES (26)
orG(A)NISK (2)
INRäTTA (21)
ITALI(K)ER (4)
INDOlEN(S) (5)
SeXTIOE(N) (4)
AbORTL(A)G (2)

Johan Berner
(P)rEDIkAT (6)
TIDNING (5)
RISTARE (54)
NEkTARI(N) (8)
*vERTIGO (2)
ELDSKEN (7)
SNäLL(H)ET (5)
SiGNERA (44)

Björn Ericson
(A)LStRInG (15)
RENSKI(n)n (2)
ROSTARE (31)
OmS(T)RÅlA (2)
LErGODS (8)
LEVRING (3)
SV(A)RTMeS (3)
S(T)ADkANT (2)
VILANDE (4)

Martin Bender
eLEGANT (9)
(A)STEROID (20)
GR(A)SSERa (10)
NEDSo(T)AD (5)
SaMVETE (4)
TAXIREs(A) (9)
lASRING (8)
sULTANA(T) (5)

Pia Mattsson
TJU(G)OETT (1)
MEDLINg (4)
sVIRARE (4)
hUNDRAS (9)
D(R)AGStER (16)
SVÅrmOD (3)
SLARVER (4)
GENeRAL (15)
NERFArT (7)
ETTDeRA (9)
(S)LAKtERI (8)
TRaNKIL (10)
SAMARIt (9)

Måns Eriksson
UTReNSA (39)
AVRINNA (3)
SANGrIA (11)
STOLs(R)AD (6)
(S)TaNSERI (17)
AERoSOL (16)
SVARTNA (24)
SaN(D)STEN (25)
SNITSIG (3)
LEKAMEN (5)

Roland Olsson
(H)ÖNSARvE (1)
KOLsYRA (1)
ENrUSKA (13)
cOURT(A)GE (2)
TILLS(ÄN)DA (1)
(I)SVATTEN (8)
S(T)RAPAts (7)
D(R)aGSTER (16)
bROSSLA (3)
ARMSlåN(G) (2)
(T)EmATISK (4)
BIoMETR(I) (1)

Anna Andersson
HORNISt (8)
(K)ANOTiST (7)
SKOlRES(A) (18)
SpRITSA (16)
*LANDSaT(T) (1)
rAGTImE (3)
(A)MORTERA (11)

Maria Åslund
kANTFRI (3)
NÅTLARE (10)
S(A)DeLTAK (4)
fLOTTAR(E) (10)
(S)PASTIsK (1)
aSKURNA (5)
(O)UTTaLAd (4)
SPISARE (6)
STIC(K)SÖM (1)
(E)NGELSKA (1)
PUNKT(E)rA (4)
INRISTA (41)
TEKNIST (4)

Anders Skjäl
*LIS(T)ERIA (2)
KeJSARE (8)
NORDISM (7)
DRE(S)SiNG (17)
SLÖSARE (15)

Erik Elvers
BISÄTTA (2)
DANSLEK (11)
SNAt(T)ARE (34)
REsANDE (16)
SkONARE (27)
LANGAre (17)
LaNsERA (55)
ANtRÄDA (4)

Malin Ståhlner
LaSRING (8)
RÅDaNDE (3)
PrASSEL (13)
LAtSIDA(N) (8)
SPANaRE (21)
KASSERA (25)

Pia Sjöblom
(S)KoLDANS (10)
UNDeRST (13)

Henrik Johansson
LySK(R)AFT (1)
tÅREDAL (3)
DESeRT(ER)A (2)
LISMARE (26)
OFTaLMI (2)
OTRE(N)DiG (3)
SAUdIER (17)
FÖrSTE(N)A (4)

Ann-Kristin Hokkanen
KASTArE (37)
DoKTRIN (7)
TRADeRA (36)
(F)ORSKArE (6)
MEtoDIK (6)
SONDErA (83)

Marianne Mattsson
vÄRMARE (4)

Turid Petersson
MILSTEN (16)
SLITAgE (16)

Erik Johansson
DRAGS(T)ER (16)
KOMMA(N)DO (1)
REALTID (19)
INSÄTTA (14)
KONTERA (34)