Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vårblomman 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
INpaSSA (7)
pLaNTÖR (3)
SMALHET (8)
PArITET (9)
LOS(S)NiNG (3)
KULIHA(T)T (1)

Pia Mattsson
bRILjE(R)A (2)
OSPELAD (8)
LAOtIeR (29)
JAKANDE (3)
VINS(T)RaD (10)
(V)ALSEGer (5)

Roland Olsson
OsLAGEN (12)
KLäDSAM (2)
POSTERA (27)
KARDARE (1)
sTRUNTA (25)
JAMSROT (4)

Tord Eriksson
FiSK(S)TiM (1)
TERM(I)NAL (17)
TINGEST (10)
SLiNDER (21)

Rose-Marie Eriksson
ORENlIG (12)
fRA(K)TION (7)
FILTR(E)rA (11)
*(M)ATTKAnt (2)

Henrik Johansson
MaRXIST (5)
SLADDER (16)
S(E)RGEaNT (8)
NeRISAD (26)
MATKASS(E) (2)

Björn Jansson
MORDIsK (10)
OAVGj(O)RD (1)
TROTSA(R)E (7)
*BLaSTIG (1)
*LAU(R)EATA (1)

Alexandra Svanteson
KANOtIS(T) (7)
ROSTArE (33)
SKÖNhET (4)
AGITERA (25)
KURATEl (1)

Paul Eberhardsson
FRiKA(S)SE (4)
ORDLI(S)TA (17)
TARERIN(G) (4)
HiTE(R)STA (3)
UTRULlA(D) (1)
kÄRNFRI (2)
S(N)ITSARE (18)
rEOSTAT (27)
(T)ORRdAsS (7)

Gustaf Gimstedt
(D)aRRNING (6)
AdDITIO(N) (5)
MAtTHET (3)
KNATTER (15)

Åke Qvarfordt
BRISErA (20)