Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
ES(K)AlERA (15)
dRIVGAS (3)
AlTRÖST (4)
HA(V)eRIST (4)
LANTDaG (4)

Björn Ericson
HäRSK(A)RE (2)
LåNGT(R)AD (1)
RENODLA (23)
G(R)ÅSISkA (1)
OTjÄNST (1)
mISTRAL (12)

Karin Anderberg
KREVERa (7)
*FrONT(E)RA (1)
oLuSTIG (9)
(S)MILbAND (3)
RÖDGRÖN (1)

Anna Andersson
OM(S)TÄlLA (2)
DISKRET (4)
(S)TEKNiNg (9)
LEdBROT(T) (3)
DITSAtT (2)
SlUTARE (28)

Maria Åslund
*(D)ILETANt (1)
(G)RUNDToN (3)
SKRAMlA (6)
ANEMIsK (8)

Anita Mansnerus
*UlTIMAL (1)
(B)esTRIDA (23)
ISOlERa (50)

Gerd Forss
NERSaTT (15)
INRäTTA (22)
SLADDER (16)
ÅTERVAl (4)

Åsa Florholm
nEDRÖST(A) (10)
nATURlI(G) (11)

Malin Ståhlner
KERATiN (10)
ÖStTY(S)KA (1)
BASTaRD (13)

Daniel Pettersson
STaNdBY (1)
SEGLARE (17)

Jonathan Ljungberg
EtTIDEN (7)
(K)ISELALG (1)
MASSERA (22)
NER(S)ÖLAd (2)

Henrik Johansson
SnIDaRE (69)
SJAbbLA (1)

Cecilia Karlström
SPINDEl (10)
bRASVED (4)

Alexandra Svanteson
INsKOLA (11)
(P)OTENtAT (3)
VÄL(K)OMNA (1)
RÖLlEKA (1)

Monica Ringheim
NOTARiE (55)
LYSaNDE (13)

Jessica Käll
(F)ORNTIDa (5)

Thim Svensson
ETSNINg (3)
SenDRAG (20)
(R)oCKRINg (2)

Per Persson
kLORERA (12)
JANuARi (2)
VARNIng (3)
SEnDRaG (20)

Louise Wikström
DIAMETE(R) (8)
REALTID (22)