Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
LÅNGVIK CUP 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Maria Åslund
GENSVAR (3)
OStErIA (77)
ELBRIST (2)
KÄTTARE (12)

Anders Skjäl
STATISk (4)
eL(D)VAPEN (3)
TR(U)NKeRA (2)
INRäTTA (21)
lAMINÄR (2)
GRaDTAL (7)
AKTERST (8)
GOuTERA (13)
LaSRING (8)
FINNARE (4)

Gerd Forss
OmSÄTTA (7)
LANSErA (55)
P(E)RSEDEL (1)
STELLäR (1)
TRANKIl (10)
ENDO(T)ERM (1)
MARTALl (4)

Stefan Sjöblom
sEX(T)ITAL (7)
PATiENS (11)
(S)NATTERI (33)
sOCKRIG (1)
SpINNA(R)E (11)

Mikael Forss
ENDASTe (21)
PIASTER (11)
ARabIST (5)
ST(E)NbORD (10)
SÄTtERI (9)
*TRÄL(N)ING (1)
*SIGNERA(D) (1)

Pia Sjöblom
MAKArON (2)
KRAVATt (2)
mONSTEr (15)
JULOTta (3)

Ann-Kristin Hokkanen
(A)EROsTAT (10)

Marianne Mattsson
SPACKLA (1)