Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SMAKLÖS SKAMLÖS  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
FOLKDAn(S) (3)
KORSBEN (1)
(S)ALTSTEN (18)
STOrT(I)NG (14)
SVINROT (4)

Henrik Jonés
SeRIELL (5)
LINBANA (1)
OBÄDDAd (1)
DeSIGNA (13)
bOMÄRKe (1)
*AB(N)ORMaL (1)
SPAcKEL (4)
HEMSTAD (7)

Johan Rönnblom
IN(N)ERSTA (25)
NITRERA (23)
ELEKTOR (5)
ORALSEx (8)
AVRÄKNA (3)
INToLKA (6)
(k)ARMeLIT (3)

Björn Ericson
EROTISK (20)
F(L)OTTLeD (2)
sTEROID (19)
SKULDRA (8)
FÖRE(S)ATS (7)
*USLI(G)HEt (1)
R(E)SKRIPT (1)
(K)ÖNSBYtE (1)
FROS(S)ErI (4)
kONSTiS (2)
kINATRÄ(D) (1)

Martin Bender
TRANSIT (20)
bRE(D)SIdA (7)
SAL(U)TOrG (2)
TeTANUS (7)

Inger Wingård
(G)RENVErK (2)
ALERTEN (18)
PO(E)TiSSA (2)
ZAMB(I)SKA (1)
(K)RAGSTEn (6)
DALfÖRE (1)
SANDrEV (3)

Måns Eriksson
GESTALT (6)
RASaNdE (22)
bINDERI (6)
PLiSS(E)RA (6)
LIDANDE (10)
LANDErI (23)

Tommy Vaske
TEXTRAD (12)
INRÄTTA (21)
BlODSM(A)K (1)
RETNING (5)
OUTS(I)DeR (6)
UrSÄKTA (4)
STRÖEN(D)E (2)
VIDEART (3)
GAtSTEN (15)
ENSARTa(D) (15)
rOSTERI (27)
MARRITT (6)
RINGARE (27)

Gerd Forss
sNORKEL (5)
TORRDAs(S) (7)
SÖkANdE (10)

Zakarias Jonsson
RESKLAR (11)
*FrÅNTID (1)
LIkSTRÖ(M) (5)
KORTLåS (1)

Malin Ståhlner
PRYgLIN(G) (1)
LASERIn(G) (10)
(N)ATtLOgI (2)
FÖRSä(N)DA (1)
FRANSOS (7)

Jessica Käll
*GRÄSARt (1)
SImMaRE (10)

Thim Svensson
BELASTA (13)
PAndEMI (4)
HARMSeN (2)

Per Persson
pArANÖT (2)
SpANArE (21)
NERSLAg (13)

Louise Wikström
AvSÄTTA (4)