Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SPELD(JÄV)UL 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
NOTVÄR(D)E (1)
MaRTERA (3)
ÄD(E)lSTEN (4)
m(A)GNETIT (2)
SALDERA (30)
BINdERI (6)

James Reimdal
SIDrUTA (10)
SPRINtA (22)
TRÄNG(S)EL (7)
KOL(S)VART (6)
AgITERA (25)

Inger Wingård
RETSINA (59)
(O)PRESSAD (4)
LäTTNAD (9)

Emma Ekman
MäSTARE (26)
DOMInAN(T) (6)
BRYNS(T)åL (1)
rESKLAR (11)
DERIVAT (10)
BOT(A)NISk (2)

Zakarias Jonsson
sIDENT(R)Ä (4)
FArKOST (6)
MoRALI(S)T (10)
(U)NDERSaM (6)
dRAS(T)ISK (14)
LIDNeR(S)K (11)
SAlpETE(R) (5)

Magnus Lenti
SEGE(R)RiK (1)
öVE(R)TYGA (1)
AMORT(E)RA (11)
DREsSIN (18)