Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-13  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
MuLENHE(T) (1)
(T)EBRicKA (1)
TIDSläG(E) (2)
SKRäDDA (1)
N(ä)TBOLAG (1)
NATTSÄr(K) (2)
ROSEN(T)RY (1)
OvIGHET (1)
UTREnSA (14)
ATyPISK (2)
KASEMAT(T) (1)
(T)RESPaNN (2)
LIvEBAN(D) (1)
(S)kROFLER (1)
VI(T)AlIST (2)
SEXTANT (3)
sLÄ(N)DTEN (1)
(A)VBYTaRE (2)
RImFROS(T) (1)
TRÄASkA (2)
NE(R)SOTAD (4)
ANSÖKAn (2)
TR(O)LLdEG (2)
rÄNkSPE(L) (1)
OSkUREN (1)
AGITERA (9)
TRIp(L)ETT (2)
LAN(D)SORT (8)
HAlVDAN (1)
(G)ROdDJUR (1)
SMÅRU(T)IG (1)
STRÖARE (5)
(G)OtTPÅSE (1)
TRASSEL (13)
FRIlANS (2)
NAT(T)SLAg (3)

Patrik Grönvall
TOLKARe (10)

Pia Mattsson
MoNTAGE (1)
STäDSLA (1)
LAKRITs (9)
GRAVLAx (2)
SOnDERA (21)
DAgSRES(A) (3)
fÖRSAKA (2)
(R)AMASkRI (1)

Roland Olsson
ONEUtR(A)L (1)
NERRUsT(A) (3)
*LAmM(F)ÄRS (1)
BEEDIGA (1)
(G)ALLsTEN (3)
(T)RISTESS (3)
TURnERA (6)
iNETSAD (8)
VILDrOs (7)
BEDRaGA (4)
(EN)ROllERA (1)
(S)ANKTION (5)
LeTARGI (1)
DERIvE(R)A (1)
STORTo(R)G (1)
EnRUSKA (4)
*OXPISkA (1)
(U)NDERSTA (5)
KRo(N)GLAS (2)
REGNTiD (2)
BaRMARK (1)
FÖRSATs (1)
P(A)STaDEg (1)
PANNLOb (1)
HårDOST (3)
STEKP(AN)NA (1)
OFELbAR (2)
oDDSTAL (1)
OkTAEDE(R) (1)
FÖRSÄtT(A) (1)
bEORDRA (1)

Göte Borg
OmLAGRA (1)
VISSHeT (1)
(N)ERSNÖAD (3)
SvARTAL(F) (2)
bOLL(N)ING (2)
PrESTAV (1)
IDROTtA (7)
O(C)EANIsK (1)
SLUtARE (9)
sMATTER (5)
ADERTON (8)
(I)NTIGhET (1)
DESsÄNG (1)
HALv(Ä)TeN (1)
UPPrESA (1)
(N)EURaLGI (1)
STATARE (10)
DaGBARN (2)
ELD(S)TORm (3)
lIFTKO(R)T (1)
LUS(T)JAkT (1)
LISMARE (8)
KLANDER (3)
DURkP(L)ÅT (1)
SvISKON (1)
V(I)NSTrAS (4)
RASTLÖs (2)
O(R)GAnIST (5)
(R)ADiORÖR (2)
SLuTNOT(A) (3)
sOLSIDA (5)
d(A)TATERM (2)
DOSERIN(G) (4)
SKRALT(I)G (4)
SMOckAD (1)
SLITBAN(A) (2)

Alexander Viberg Sandström
A(F)TERSKi (4)
FRiTERA (5)
EYE(L)iNER (2)
LeTTI(S)KA (3)
IsBÄlTE (1)
NORMLÖS (1)
SEGrArE (5)
fRYsBOX (1)
PATrONA(T) (1)
(I)NHALeRA (1)
ORDSTAm (6)
kELGRIS (2)
TAFSK(N)uT (1)
RöDBETA (1)
SNÖ(S)TORm (1)
(K)INESERI (1)
STR(A)MARE (1)
tRÄ(S)KRUV (1)
TANDOO(R)I (1)
VATTRIn(G) (1)
ETSGRu(N)D (2)
OMsLUTA (3)
STORKNA (5)

Axel Olesund
YNKEDOM (1)
SLAGTrÄ (2)

Jonathan Ljungberg
S(T)ATUERA (5)
sPELDOS(A) (2)
uLTRAIS(T) (3)
(S)AMOANSK (1)
BUdSKAP (1)
S(Å)NGTEmA (1)
POETISS(A) (1)
JETDRIf(T) (1)
DANSSTe(G) (7)
y(T)VERKAN (1)
GIsSLAR(E) (1)
(S)AkSKADA (1)
SOLKRA(F)T (1)
uTS(L)AGEN (2)
RÄKN(E)oRD (1)
(B)RESILja (1)
ADrESS(A)T (5)
ALARMIS(M) (1)
ENSARTA(D) (4)
(F)YRLISTa (1)
(S)AMSÄNDa (1)
SALtST(E)N (8)
S(T)RATEGI (6)
k(L)OTBAND (2)
(O)rDMINNE (1)
OSOVRAd (1)
RoSTBIF(F) (1)
(I)NTARSIA (4)
TAROTLE(K) (2)
AVsEEND(E) (1)
ORT(S)PLAN (1)
GLASÖRT (1)
NO(R)RSIDA (4)
SyNRAND (1)
LITTErA (6)
TiO(T)USEN (2)
REdOGÖ(R)A (1)
SNÖbR(O)TT (1)
TRöSKAR(E) (2)
LITOGRa(F) (1)
LÄTTMAt (2)
FAuVIsT (1)
SUgANDE (5)
INFoDRA (1)
KRÅNGEl (1)
ÖgONK(A)ST (1)
TAlAR(T)ID (1)
oKR(I)STEN (1)
(G)RAVSTEn (4)
HETSNI(n)g (3)
EMUlAT(O)R (1)
KORTäN(D)E (1)
LIMERI(C)k (1)
BESTO(R)MA (2)
TAH(I)tIER (1)
STrIMMA (2)
BETInG(A)D (1)
KÖTTSID(A) (1)
PRUTARE (2)

Anders Apoy
FREnESI (2)
GÅSLEVE(R) (1)
BAkTERI(E) (3)
OSERIÖs (1)
(S)kAnDERA (7)
(N)ySILVER (2)
VALMTAK (1)
SOrTERA (20)
SPRItSa (3)
*SLUMRiG (1)
REnDERA (5)
ANFRäTA (3)
VADDErA (1)
KnaSTER (9)
MIGRAnT (1)
KORVS(P)AD (3)
RANNS(A)kA (1)
GRATTiS (3)

Sebastian Boukachabia
TAVERNA (5)
SENTErA (13)
STRETTA (2)
PENATeR (1)
aRMATUR (1)

Henrik Johansson
LEKTO(R)aT (3)
EUFORIS(K) (2)
EL(D)StRID (3)
TRÄFLI(S)A (1)
ST(O)RMaKT (4)
(T)REKVART (1)
STATErA (4)
SPETSiG (2)

Sonny Apoy
SNICkRa (3)
FONDERA (4)
sNOPPAR(E) (1)
OMAnIER (4)
sTORSIN(T) (7)
OlEDARE (5)
TROLIGRULLNING (1)
STÄNK(A)RE (6)

Björn Jansson
TItRERA (6)
(R)EGALIEr (1)

Alexandra Svanteson
TV(A)gNING (3)
SOLsTIN(G) (4)
DANSaRE (11)
(N)EDERSTa (9)
TRANSfE(R) (3)
(A)RBORIST (1)
MaRXIST (3)
PUTSNI(N)G (4)
V(O)LMNING (1)
StÄDArE (5)
PrATSAM (3)
SLARVIg (1)
STENFLi(S) (2)
KASTReR(A) (7)
BELÅTEn (2)
LANDERI (12)
S(T)ANSERI (8)
EXISTER(A) (1)
GELAtIN (2)
RESANDe (6)
SPARTAN (3)
LEDaMoT (2)
SlIPARE (5)
TEKAnNA (4)
SNITs(A)RE (2)
(V)ÄNSTRaN (1)
gROENDE (2)

Paul Eberhardsson
*TEVEmA(S)T (1)
iNFÄRgA (1)
RäTTSS(A)L (2)
SEPtIMA (4)
SKOlhEM (2)
TRE(T)tIEN (1)
FRAMTId (1)
*Id(E)ALSIT (1)
*VET(L)IGEN (1)
kO(N)TRAST (2)
ESKAL(E)RA (3)
BÄSTEMA(N) (1)
MONSTER (5)
SKRO(T)BiL (1)
(N)AGELSaX (2)
sLID(H)ORN (2)
AS(I)ATISK (4)
HÖGADEl (2)
SkeDBO(R)R (1)
GALTG(R)Is (3)
DEKANAT (2)
TOKAJER (1)
FOTSTEg (4)
KOLGårD (1)
URTRISt (1)
(K)ASTbOLL (1)
SLUTF(Å)RA (1)
OStERIA (25)
FRiKAST (2)
TRÖTTAs (1)
NeJLIKA (2)
STåLRA(N)D (3)
*EGGNINg (1)
(S)KUTLAST (1)
fANDERS (4)
(Å)TVRIDeN (1)
CATE(R)INg (2)
SE(G)eRTID (3)
RETSINA (20)
HERE(T)iSK (3)
jOjKARE (1)
BARSToL (5)
NATT(F)LyG (1)
UTRENSA (14)
MA(N)SJOUr (1)
KONSTAp(EL) (1)
ANtRACI(T) (2)
SEKaTÖR (5)

Gustaf Gimstedt
TU(N)NTARM (1)
TIDENDe(R) (2)
DIK(T)nING (2)
TRASSlA (9)
SI(N)iSTER (4)
(S)ARDISkA (3)
AmnESTI (6)
OLiKHET (2)
SEKTION (5)
NITRERa (10)
SMALBEN (1)
bEtSNIN(G) (1)
MoNTERA (14)
LANDsOR(T) (8)
AnIsETT (4)
SP(A)TSERA (6)
INUNDeR (3)
NATtSÄr(K) (2)
SEnTIDa (11)
STRÄCkA (4)
SKI(N)NaRE (2)
SYMMET(R)I (1)
dANSLEK (5)
TrANKIL (9)
SPAR(R)ING (3)
iRANIER (4)
ÄRTSKI(D)A (1)
LATmÅNs (1)
OMSKoLA (1)

Åke Qvarfordt
*UtAGERA (1)
(S)pENSLIG (1)
SVETTIg (2)
GlaSERA (9)
SKALERI (7)
RETORi(S)K (4)
SEXtETT (1)
gRAd(L)IST (6)
REtSINA (20)
TRoLLAR(E) (4)
HANSEAt (4)
AVTRäDE (4)
ArME(R)ING (2)
SLANK(H)ET (3)
*PLUTARK (1)
SEkTIoN (5)
SäTTERI (6)
TAXIRE(S)a (5)
TOrTERA (9)
RENoDLA (8)
oLISTAD (6)
GRÖNST(E)N (2)
SnIDERI (7)
(T)ROlLARE (4)
STaDKAN(T) (1)
tESTAt(O)R (3)
uRINERA (7)