Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 2002  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
POSErING (3)
STIGARE (41)
BESTOrMA (1)
pLOTTRIG (3)
aPOSTAT (1)

Per Starbäck
TrOLIGEN (5)
SI(D)OGrEN (5)
DRESSIN (18)
K(A)NTLIST (11)
NOTARIE (52)
STATArE (30)
TROTSIG (8)
OSlITEN (13)
ObELISK (4)
ROTUNDA (9)
SNaRHET (24)

Ola Torstensson
STEArIn (87)
ESSÄIst (3)
SNuSARE (38)
iNRISTA (40)
ONaNERA (15)

Henrik Fröjmark
GAMLING (2)
STAgNERA (32)
STATION (15)
TAGNING (4)
ErINRAN (16)
gENKLANG (1)

Nils Berner
ANTITES (25)
STILReN (35)
KLARERa (11)
bESANNA (5)
GErMANS(K) (3)
RINGLEK (5)
uNDrING (2)
KAsTARE (36)
GRENSlA (11)

Rita Åkesson
KRÖNIkA (1)

Caitlin Mooney
GENeRAl (15)

Ronnie Löfström
TENDErA (36)
PANTOMIM (2)

Helena Nord
SPRALLA (4)