Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Västsvenska Mästerskapen 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
PaREN(T)ES (11)
(S)pALTBAR (1)
STöTT(I)NG (3)
vINNARE (30)
(H)ERRSIDA (6)
SPIRANT (8)

Patrik Grönvall
sT(A)NDERT (21)
TRåLARE (18)
TRILSKA (7)
*SPIr(A)NDE (3)
(S)MITTsaM (3)

Pia Mattsson
SNARLIG (4)
KOrSDr(A)G (8)
SAmOvAR (4)
HÖJDARE (2)

Roland Olsson
hAN(D)STIL (7)
STÅlKAN(T) (3)
(K)ORSniNG (6)
NORMERA (11)
lATINER (31)
RoTFAST (1)
STREaKA (8)

Tord Eriksson
LUNNaRE (9)
VINDSTÖ(T) (3)
(S)KÅLNING (2)

Rose-Marie Eriksson
BL(O)CKERA (4)
DALlR(I)Ng (3)

Alexander Viberg Sandström
FESTSaL (8)
ARMaTUR (4)
STIGMAN (5)
GULDPRI(S) (3)
TENSION (10)
FRoSTIG (4)
VALS(T)AKt (1)

Anders Apoy
tITTARE (19)

Björn Jansson
LAGB(R)OTT (3)
PA(R)ISaRE (8)
VITSARE (19)
NERSLaG (13)
SAUTERA (34)

Alexandra Svanteson
bE(S)TÄMMA (3)
PANTE(I)sT (2)
pATIENS (12)
REKTIoN (6)
FUNGErA (12)

Paul Eberhardsson
S(I)DOtEMA (5)
OfÄRGAD (3)
KAROTIN (6)
LUND(G)RÖE (1)
LAMPFOT (2)
SNARARE (25)
TORKLAD(A) (9)
TÖRSKa(T)E (1)
ANA(K)ORET (9)
MEcENAT (1)
TRO(T)SARE (7)

Gustaf Gimstedt
KRISTNA (26)
SpRINTA (22)
SORGEd(A)G (3)
ISBLOcK (1)
OM(N)iBUSS (1)

Åke Qvarfordt
tRADERA (36)
rI(T)STIFT (2)
TRONTaL (12)
FÖRSEnA (10)
LASTARe (40)