Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KAME(LE)ONT Cup  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
vALSÄTT (1)
INRÄTTA (21)
ÅTKOMSt (1)
(T)ONsÄKER (3)
KArTE(S)CH (1)
SKRODE(R)a (10)

Claes von Hofsten
HUNDRAS (9)
STEnMUR (10)
INbILLA (3)
RENODLA (22)
AVLOSsa (7)

Anna Andersson
KÄLLArE (6)
sTORDIA (47)
Nä(R)STRID (8)
IRANiER (11)

Maria Åslund
FåVITSK (2)
(N)ÖJaKTiG (1)
TITRERA (15)

Per Adamsson
ANaRKIS(T) (9)
INTRÄDA (13)
SkRÄVlA (2)

Erik Elvers
DANSArE (50)

Marie Jonsson
MOT(O)RISk (6)
RiDNING (3)
NEDlÅTA (12)

Kajsa Bråting
LINjERA (15)
lÄRLING (3)
SpOLARE (22)
vINNARE (29)

Turid Petersson
tROTSARE (7)
bLÄSTRA (6)

Monica Ringheim
GNAGARE (4)
ONAnERA (15)
NEUTrAL (14)
LOT(T)NING (1)
GIVANDe (3)

Per Persson
bESTIGA (12)