Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Finlandssvenskt mästerskap 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
TRIVsEL (5)
LäRLING (3)
ReSTeRA (36)
ELrITSA (59)

Anders Skjäl
k(A)TARSIs (2)
AdAPTEr (8)
IS(T)ÄlLET (1)
aLLTMER (5)

Gerd Forss
RÅSIDeN (6)
*MÅL(S)KoTT (1)
FRAMSId(A) (5)

Maria Ellfolk-Lasén
OBETÄNK(T) (1)
*JoRDRAS (1)
ELDKUlA (1)
FANDERS (14)
OMD(A)niNG (2)
(K)RONIKER (1)

Stefan Sjöblom
STILReN (35)
STResSA (21)

Mikael Forss
GOUtErA (13)
SP(A)TSERA (15)
LaTiNER (30)
STAGnER(A) (32)

Ann-Kristin Hokkanen
ÖVERDr(A)g (1)
TAGaNDE (5)
SÄNDARE (35)
STöDF(O)RM (1)

Marianne Mattsson
LAMi(n)ERA (15)