Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
MARKERa (10)
RESGODs (1)
SNORGER(S) (3)
NOMiN(E)Ll (1)
TIDSRE(S)A (19)
TRANS(G)EN (4)
VI(N)DKAST (4)
BILDsT(E)N (4)
T(R)EDSKAS (11)
KRåNGLA (4)
AErOsOL (16)
NATURI(S)T (10)
OJÄMnHE(T) (1)
L(Ä)TtRÖRD (1)

Henrik Jonés
TVÅTIdE(N) (2)
SEGLAtS (16)
EURAsIS(K) (3)
HITERs(T)A (3)
*SEJDNIN(G) (1)
LeTTRiS(T) (5)
fANDERS (15)
GLA(S)NOSt (4)
UTELÄMN(A) (1)
(G)RADLiST (8)
SISTONE (6)
fOLIANT (6)
RESKOSt (2)
INNE(R)STA (25)
NORDISM (7)
EN(A)KTARE (8)
S(E)NGOTIk (1)
LIVSTRÄ(D) (1)
DELSTAt (19)

Johan Rönnblom
VALSARE (15)
P(R)EMIeRA (5)
SÄNGH(A)LM (1)
t(R)IPSARt (5)
fR(O)NDERA (4)
SKRiTTA (25)
NOTARIE (53)
STARTUR (4)
NE(R)HUKAD (1)
(M)ANSGrIS (9)
PRESEn(T)A (1)
STErOID (19)
STRAfFA (2)

Björn Ericson
ANEMIsK (8)
MaTERIa (16)
ARtENOm (11)
SPELtID (6)
bOASERA (16)
(G)RÄNSZON (1)
t(E)LEFONI (3)
PARkT(R)ÄD (2)
TåN(G)RÄKA (1)
TS(A)RINNa (6)
MOTSOLS (3)
StOR(s)LAM (3)
eTALONG (11)
OSKALAd (2)
StENDÖS (2)
VIALART (3)

Daniel Domert
MAGDaNS (5)
TANdBeN (8)
HERR(S)IDa (6)
(S)PRUNGIT (2)
PÅTÄNkt (1)
RÄdDARE (5)
(T)ABuRETT (1)
STILTOn (7)
STUDErA (52)
SENtiMA (13)
VETsKAP (3)
(L)EDSTÅnG (4)
PANERI(N)G (3)
SAN(D)kORN (7)
VÄR(D)SKaP (1)

Martin Bender
mOPEDIS(T) (1)
H(E)RREmAN (1)
OXIdERA (13)
*TUbAIST (1)
RODDARe (13)
UTMANI(N)g (4)
LAMInER(A) (15)
EBeNIST (6)
ROS(S)lING (5)
säTTARE (19)
ROSTARE (31)
METANOL (13)
TIGrEAN (9)
HAL(V)STEN (1)

Inger Wingård
STORDIA (48)
LaTSID(A)N (8)
(H)AvSDJUP (1)
TADLARE (22)
(T)ARANTEl (18)
MANDoR(L)A (2)
KuRIOSA (7)
ALSTRIn(G) (15)
AMnESTI (24)

Roland Olsson
*TåGFRAk(T) (1)
LJuSTRA (3)
EMALJöR (1)
REOSTAT (27)
NYkLI(P)PT (1)
SKÖTARE (13)
STENRAS (31)
*DRAKFI(S)k (1)
SEN(S)tARK (6)
NATRIUM (2)
(S)KRoFLER (1)
ENSILE(R)A (12)
oRTOKLA(S) (3)
FA(R)TRaND (1)
ÅSTUnDA (6)
(S)ITUERAD (10)
BA(G)uETTE (1)
BOKNINg (1)

Anders Skjäl
bELEVAD (2)
H(I)sKElIG (1)
OREnSAD (13)
OSTerIA (78)
STATLIg (10)
ROSENDE (6)
GODsINT (4)
bESLÖJA (2)

Zakarias Jonsson
UND(E)RSaM (6)
SURRnI(N)G (3)
TUNGBeN (1)
S(N)ATTRaN (13)
KLUBb(NI)Ng (1)
U(T)SKÄNkA (2)
ROC(K)GALA (2)
TAkFALL (1)
MeTANGA(S) (8)
HU(S)ÄGARE (1)
*D(A)MsPORT (1)
(E)uFORISK (2)
ÅSNEöRA (1)
TONDIkT (4)

Alexander Viberg Sandström
HUsHYRA (1)
ThINNER (2)
CyA(N)SYRA (1)
ARGSINT (18)
INTRåNG (1)
SP(A)TSERA (15)
MASONIt (8)
BiP(E)RSON (1)
(B)eSKRIVA (4)
NEDrESA (19)
(N)ERSMORd (4)

Jonathan Ljungberg
aNDELIV (2)
RUtERN(I)A (7)
SeNDRAG (18)
MINaRET (31)
POLISM(A)N (2)
BA(S)ENhET (2)
ÅRSMÖTE (1)
MATE(R)IAl (6)
OC(E)aNISK (2)
HAMRINg (2)
lAGTExT (5)
GRISERi (7)
FRoSTIG (4)
ANTIGEN (2)
NATTSEx(A) (3)
mÖDOSAM (1)

Sebastian Boukachabia
oAVSETT (5)
SPOLARE (22)
KASTLÖS (5)
LASARON (8)
UTRUStA (6)
LAVErIN(G) (3)
(SY)REBRISt (1)
ENRUsKA (13)

Sebastian Ågren
(M)ASSmOrD (2)
mADEIrA (10)
UTRENSa (39)
TOrKlAD(A) (9)
NERKAST (11)
bLÄSTRA (6)
(S)KIdRESA (11)
HEmRESA (9)

Johannes Åman Pohjola
SKARPEN (5)
HäSTKAR(L) (3)
(F)INANSEr (1)
NERvTRå(D) (2)
BLOTTAr(E) (12)
sKULDRA (8)
R(A)SPNING (1)
(G)ASTRiSK (6)
sTRÖARE (12)
BALLONG (5)
*hARLORT (1)
FInGERA (17)
KOR(S)DRAG (8)
PARkERA (11)

Paul Eberhardsson
R(E)MISeRA (1)
SMAKsAK (3)
PaR(A)DERA (4)
SNö(L)YKTA (1)
(R)UDIMeNT (3)
AnTRACI(T) (2)
t(E)REBINT (2)
O(L)jELAND (2)
(L)APpHUNd (1)
GRANSKA (10)
S(T)eNSTIL (6)
VErSION (11)
NEDmÖRK (1)
AKTEROm (4)
ADDIT(I)oN (5)
lIDERLI(G) (4)