Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SISU CUP 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
GIRLAND (8)

Anders Skjäl
RESOLuT (12)
AKTERS(T)A (8)
DrESSIN (18)
EMERITA (2)
SKJoRTA (7)
NERSlAG (13)
ME(S)KALIN (4)
DISTANS (19)

Gerd Forss
(K)LIVSTEn (2)
*NÄTGARn (1)
PINCETT (2)
NÄRMaST (3)
AFORISM (10)
FRESTAr(E) (14)
*TR(I)NDHET (5)

Erik Elvers
SAUtERA (33)
bELASTA (13)
GOLfARE (7)
KRISTeN (18)
BElÄGGa (1)

Stefan Sjöblom
NITRErA (22)
NOTaRIE (53)
sALU(T)ERA (16)
FALSkhET (3)

Mikael Forss
FRÅGARE (2)
FINNARE (4)

Ann-Kristin Hokkanen
KAVA(L)JER (1)
VISNING (2)
SNORkIG (7)

Marianne Mattsson
DIAGRAm (4)

Monica Ringheim
TOalETT (4)
SVeTTaS (16)

Birgitta Markelin
*RIDsTALL (1)

Gun Ahlfors
KORNETT (6)