Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
NI Cup 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Per Starbäck
FRUkTAN (5)
INTEGRAL (4)
FRIsTAD (20)
MATBORD (5)
VISKARE (2)
MiNARET (31)

Greger Nässén
LASERING (10)
SOLANIN (1)

Henrik Fröjmark
TRASSEL (42)
STRäNGA (21)
LANgARE (17)
*TAXERBAR (1)
NEDERST (13)
SPRATTEL (8)
SKORSTEN (17)

Peter Oljelund
MARSvIN (7)

Nils Berner
SNIdARE (68)
TANGErA (37)
STåNGAS (6)

Birgitta Ländin
LISMARE (26)
SCENARiO (2)
rETELSE (5)
BELÄGRA (3)
PISSOAr (6)
CINEAST (3)
RENTIER (7)

Björn Söderström
äDELSTEN (4)
OMRINGA (5)
TREdELAD (7)
ORIGINAL (3)

Håkan Nord
SaNNHET (5)

Johan Rönnblom
OPERERA (12)
TVÄTTERI (2)
TREVARE (13)
SNIRKEL (4)
SPÄDNiNG (3)
NEDSLAg (9)

Sofia Blomberg
TROTTOAR (3)
STENRöS (5)

Elisabet Claezon
TIGGARE (13)

Erika Jonés
SKOTTÅR (1)

Claes von Hofsten
*TOMbACK (1)
TULLaRE (19)
KANTSTEN (8)

Karin Starbäck
LunTARE (30)

Lennart Lundquist
fANDERS (15)