Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
KRUSNIN(G) (3)
TrA(S)SeNT (24)
(K)OnSTART (6)
ORIkTIg (4)
g(R)INOLLE (2)
CYSTISk (1)

Johan Berner
SnIDARE (68)
MUSIKAL (3)
S(P)RINTEr (12)
RIVS(T)ARt (5)
gAELISK (8)
ElEFANT (9)
OMRÖSTA (5)
SNEDST(E)g (6)
ANSTÄLl(A) (4)
(Å)STUNDaN (2)
FÖRINTA (6)
INLInES (2)
MILiTäR (1)
PATiENS (12)
NARvSID(A) (1)

Björn Ericson
SA(B)oTAGE (1)
RINGARE (28)
HUSPIGA (1)
ELEK(T)RON (2)
BITANDE (16)
(T)ORRLASt (8)
P(A)RKLINd (2)
SIN(G)ULaR (2)
FORsK(A)RE (6)
*VARMKö(R)D (1)

Claes von Hofsten
LÄmNINg (1)
iN(T)RESSE (14)
*INBAKAD (3)

Elisabet Bruzelius
ORDLI(S)TA (17)
MASSAgE (5)
*SME(K)AnDE (1)
bLUNdER (3)
B(I)LSKATt (3)

Pia Mattsson
DRAGSKo (5)
ÅKlAG(A)RE (2)
LÄNSTOl (3)
ELRItSA (60)
GUDSOrD (1)
REOSTaT (27)
ULLKArD(A) (1)
(M)ÅNGlARE (6)
MiLDHET (4)
GERiLLA (6)
SEREnAD (19)
TESTARE (40)

Anders Brandén
gESTALT(A) (5)
DRES(S)ERA (17)
HEmSIdA (10)
SNIRkLA (7)
SÅgNINg (1)
FANTASi (8)
STIcKIG (3)
MONTERA (25)

Roland Olsson
ÄRTLAnD (2)
SOR(DI)NeRA (2)
STIc(K)ARE (6)
LURPA(S)SA (2)
UnDE(R)ART (8)
SPERMIE (4)
EGENaRT (16)
OVETTIG (4)
(S)TÄNkARE (9)

Tord Eriksson
ST(R)ÅLBEN (3)
tALSCEN (7)
MITTBEN(A) (1)
TADlARe (22)
LITAUER (10)
DRINKa(R)E (6)
JORdK(L)OT (1)

Karin Anderberg
SIgnERA (45)
GATuRuM (1)

Anna Andersson
(B)LANDARE (11)
PO(S)TgÅnG (1)
NAKE(N)HET (2)
(S)MITTsAm (3)

Maria Åslund
PLÄtERA (3)
sNATTRA (32)
K(L)ARNInG (5)
sYNTARE (23)
TrIPODI (1)

Gerd Forss
SpRITSA (16)
SNöRLIV (2)
SeDESLÖ(S) (2)
AMOROSo (1)
MeDLaRE (11)
STAKNI(N)G (6)
DIFtERI (6)
INhÖSTA (7)

Alexander Viberg Sandström
STAMPEN (2)
I(N)VeRKAN (4)
BANDROS (6)
BETOnAD (7)
IRLÄNDs(K) (1)
(S)AMFÄLld (1)
(M)ANDARIN (2)
PENATER (1)
SLaNGOR(D) (4)
T(UR)KSAdEL (1)
PoSTERA (26)

Jonathan Ljungberg
DoKEtIS(M) (1)
TORPARE (12)
SLÄTmAR(K) (1)
GATU(K)OrS (2)
DA(T)aSPEL (4)
(G)RUNDERA (2)
VETERAN (7)
SoLSTOL (4)
kANTLIS(T) (11)
JO(R)DfAST (2)
SKE(N)FÄRD (1)
TAlTEO(R)I (4)
BRANDkÅ(R) (1)
(S)tORKUND (7)

Anders Apoy
AlLIERA (17)
UT(S)KRIFt (1)
LaSTARE (40)

Björn Jansson
OSTAdIG (18)
SPeLARE (15)
DiTREST (4)
STADION (26)
MONTErA (25)
FÖRUND(R)A (1)
MaDEIRA (10)
ÖVERTId (1)
ÅRSBArN (2)
TORsDAG (19)
S(T)ENStOD (21)
*TRINDHE(T) (5)
TRaGEDI (13)
mATRONA (6)

Frida Ulfves
(S)TORSINt (8)
INTERiö(R) (3)
CATERIn(G) (2)

Alexandra Svanteson
ELuTTAG (2)
StUDERa (53)
R(E)AVINST (11)
AUKTION (11)
(A)NaRKIST (9)
sENTIDA (44)
(M)ISSKÖtA (1)
sAVARIN (3)
EStNISK (6)
StAR(T)ARE (15)

Turid Petersson
(A)lKEMIST (2)
REMISSa (12)
IRISEra (15)
MENS(V)ÄRK (1)

Paul Eberhardsson
STAnDaR (18)
STENaRT (7)
SViNTUR (3)
NERKAST (11)
STADGAr (10)
(S)LUTNOTa (5)
(T)ESTbANA (2)
ROTERA(R)E (3)
V(E)GANMaT (2)
AnEKDOT (12)
(A)LlTMERa (1)

Gustaf Gimstedt
RALJANT (2)
Sa(N)DTÄKt (3)
FRILaNS (8)
DraPERI (4)
AMNEStI (24)
oMANLIG (5)
TRAKTOR (5)
(I)NtENSIV (2)

Mattias Persson
DIVIDE(R)A (2)
(D)ETonERA (16)
IMITeRA (9)
FRiSTAD (20)
LiTAUER (10)

Åke Qvarfordt
LA(G)sPORT (3)
ASPIRiN (3)
RESkLAR (11)
TENDERa (39)
ST(Å)lBAND (2)
SLUMmER (2)

Julia Jacobsson
SeXTaNT (11)
el(D)BRAND (1)
AvRÄTTa (2)
LEDSaGA (13)
LeDAMOT (8)