Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Östgötska Lokalmästerskapen 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Mikael Pöllänen
b(L)OTTARE (12)
bORGARE (8)

Anders Lindström
STELLAR (11)

Tommy Vaske
GRuNDHE(T) (2)
ORENSAD (13)
MEDhÅRS (1)

Thim Svensson
(F)nITTRIG (3)
KRIStEN (18)

Per Persson
*sPLiTTA (2)
tANGERA (37)
FÖrINtA (6)
STyrBAR (2)

Henrik Wiman
PLÅSTRA (8)
sONDERa (82)