Turneringshistorik


Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MY9Qwsjl' (Errcode: 28 - No space left on device) in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
CrAZYF(AR)S 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ


INTRÄDE (18)
vIN(S)TRAD (10)
*LAGRÄTt (1)
RE(P)ARENT (1)
STErOID (20)
InHÖSTA (7)
(G)OSeDJUR (2)
AKAnTUS (5)


oRDSTAM (11)
OLISTAD (15)
GlASTaK (4)
EN(S)LINJE (1)
FRAP(P)ANT (3)
TUnNBRÖ(D) (3)
sLÅTTER (15)
ELUER(I)NG (1)
NOrDV(Ä)ST (3)
(T)RIMTanK (2)
(T)RÅDÄNda (2)
BARNSl(I)G (8)
ALLE(G)ORI (2)
(A)UTODAfE (1)
TaMIlSK (4)
EVA(D)RÄKT (1)
MAGNI(T)Ud (1)
KLANDEr (12)
EKkISTA (4)


TANKeLA(G) (2)
GRADVIS (4)
NeRSATT (14)
NEDR(A)SAD (5)
DRYGHEt (1)
PLANT(A)GE (4)
aUDIENS (14)
KReATÖR (1)
TEoDOL(I)T (2)
SPäDHET (3)
BIkTStO(L) (1)
BeDARRA (5)
KRISTnA (25)


sESSIoN (6)
SJUTTON (2)
SLÄKTIN(G) (1)
SNATtRA (30)
TROTSiG (8)
KAMPERA (1)
SPOLaRE (22)
BOLStER (7)
AKTERUt (5)


KRIStNA (25)
BåTLAST (1)
KLANTIG (8)
RUDiMEN(T) (3)
PRESENT (7)
StRATEG(I) (11)
TJuSARE (9)
NEdRESA (19)
RUS(T)NInG (7)
SkEPSIS (1)
E(R)KÄNSLA (2)
SEdAtIV (5)


FORmSA(N)D (3)
(S)TADSRum (1)
LIg(A)MEnT (2)
FLO(D)HÄST (1)
LASTbIL (6)
ISTADIg (7)
(B)ORRSTåL (2)
PARNINg (5)
GRÄNsLA (6)
BETROdD (2)


MORS(N)ING (6)
CAnASTA (3)
HANDOUT (1)
(M)oUSSERA (13)
lA(G)ERHUS (1)
SENS(I)BEl (1)
vALLN(I)NG (2)
ISäNDER (5)
DRAGERa (5)
TROLLDE(G) (3)
DOMInAN(T) (6)
NA(T)TsLAG (1)
s(T)ÄLLARE (8)
RU(L)LsTEN (5)
ELKRAFt (4)
AVSkALA(D) (1)
KRA(G)STEN (6)
NOTFI(S)KE (1)


OSlITEN (13)
iK(OS)aEDER (1)
PROsElY(T) (1)
KASkE(L)oT (5)
pASSION (12)
(G)REVEoST (3)
TRANSIT(O) (16)
UTLE(D)sEN (2)
bIKARTA (1)
UTbRYTA (1)
HAMNlOT(S) (1)
(S)EXTIDeN (3)
T(R)EDSKAS (11)
SONDRAk(ET) (1)
jOD(S)PRIT (1)


(O)DRYGhET (1)
LASARET(T) (9)
OMSIDEr (4)
VINäGER (3)
NÄmNARE (3)
KVIS(T)ARE (4)
*FjÄ(S)KARE (1)
PLADDER (5)
(R)ÖSTETAL (4)
ALkOtTE (9)
(T)ORRLAST (8)
(S)TaTsLÖS (2)
MA(L)AJISK (1)
(K)ISRyNKA (1)
SiDRO(D)ER (1)


(H)eRMELIn (1)
TR(I)LSKeN (10)
TRASSEL (42)
MATLåDA (2)
tOLERE(R)A (7)
InSÄnDA (7)
T(A)NDoORi (3)
FASO(N)ERA (4)
BESEgLa (4)
fERNISS(A) (10)


SAUTERA (33)
ALLEGRo (2)
JULFEsT (4)
BLON(D)ERa (10)
(F)ISKBLoD (1)
*(F)RISEGlA (1)
BORTALA(G) (2)
fLAThET (3)
pENSION (4)


HAT(T)fLOR (2)
I(S)vATTEN (8)
REnLOST(A) (31)
bRASVED (4)
OSTaDIG (18)
STORTI(N)G (14)
MINERAL (17)
(S)ALtFISK (1)
TVI(N)NARE (3)
HITRESa (25)
StEnGET (6)
LEDSAgA (13)
sTUTERI (17)


INLE(D)ARE (10)
DEXTrIN (3)
*SaLTLAG (2)
sLÄKTAS (1)
DIStRIK(T) (3)
LAXE(R)iNG (3)
KÄNNArE (5)
PAN(T)EISM (4)
HE(M)VÄNdA (1)
NEDBRyT(A) (3)
INGLASA (2)
SAKÄgAR(E) (1)
DALKARL (2)
oMkRA(N)SA (2)
ARSENAL (32)


VINkN(I)NG (1)
MITTPl(A)N (2)
TÄLjArE (3)
FrANSiG (5)
PlASTIG (4)


LAMINAt (11)
NEDKaST (14)
OSnYGGA (2)
S(K)OLNInG (3)
HANdST(I)L (7)
MINI(M)ERA (1)
VADdERA (3)
SLADDrA (18)
(S)TROPPIg (2)


(F)ÖrKUNNA (2)
VANARTi(G) (6)
sMITARE (34)
FLAThET (3)
INrÅDAN (5)


RENDERa (17)
SVärFAR (1)
ERODERa (18)
bRUnSÅS (1)
SALDeRA (30)
*oROANDE (12)
STATERA (16)


SPRITTA (7)