Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-14  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
NOr(D)SIDA (1)
HO(P)NITAD (1)
*TOMvIKT (1)
SNAT(T)R(A)rE (1)
SLAG(S)IDA (5)
(S)TORFILM (1)
DA(G)TINGA (1)
PARM(E)SAN (1)
BARFOTa (5)
ISTADIG (1)
LuTH(E)RSK (2)
FÖRTRET (1)
SÅNgKÖR (2)
SANSERi(F) (4)
BAcKSÖT(A) (1)
GASSkEN (2)
SVINKöT(T) (1)
RIS(I)gHET (2)
KORtRAD (1)
TIBETAN (5)
TALANdE (9)
SALMBäR (1)
MÄsTARE (4)
(M)UNKAvEL (1)
STENART (6)
(T)RÅlNINg (3)
SER(O)LOgI (1)
PETGÖRA (1)
(K)ULKvARN (2)
SVETSaR(E) (4)
LUT(T)RINg (2)
kATE(g)ORI (1)

Pia Mattsson
INVALId (3)
BEDRAGa (4)
SOLODAN(S) (1)
OMANIER (4)
PREDIkA (3)
NOrRLAN(D) (1)
TRÄLÅDA (1)
NATtK(Ä)RL (2)
TrOENDE (1)
FAsIKEn (2)
TANDLÖs (4)
BADMÖsS(A) (1)
fINNARE (1)
GRAvlAX (2)
SVÄRfAR (2)
gNATARE (1)
(K)LASSERA (3)
SAFTNiN(G) (3)
REnSERI (6)
M(A)NDARIn (2)
AGITERA (9)
SKRINDA (4)

Roland Olsson
GLASERA (9)
STA(N)SERI (8)
(SE)NApSGAS (1)
M(O)TStåND (1)
ARVRIKe (3)
(F)ASTEDAG (1)
SKaDLiG (1)
UTSkOTT (2)
ONyKTER (2)
SAVARIN (2)
GUDsTRo (2)
(M)ATBrIsT (2)
GÄ(S)TNATT (1)
TELeM(A)ST (6)
MANAGER (2)
SMItARE (9)
UTGjUTA (1)
SEnsIBE(L) (2)
ORDKLA(S)S (2)
H(Ö)sTBRUk (1)
hETSARE (6)
(T)ILLREST (3)
*DEP(O)RTÖR (1)
KAnTfRI (2)
OKuLERA (2)
SEPTImA (4)
sK(R)UTTIG (2)
ETRUSkE(R) (1)
BESLUTA (4)
KREPERA (1)
LAN(D)SIDa (1)
gLASErA (9)
ALERTeN (6)
AERoSTA(T) (5)
RÄTSIdA (10)
FLORERa (4)
LöSDRI(F)T (2)
(T)ETRAGON (3)
SmÅSKO(L)A (1)
(D)RUvSORT (4)
GRÅ(S)UggA (2)
oMTENTA (2)
SN(A)bbHET (1)
RuL(L)NiNG (1)
ADRES(S)AT (5)
ORENHET (3)
SkALARE (2)
NITRERA (10)
LaNDYTA (2)

Göte Borg
JAMSROT (1)
(S)OLVäRmE (2)
STrANDA (19)
oCENTRA(L) (2)
ZELO(T)ISm (2)
LÄ(D)ERsKO (1)
TORNERA (6)
ANFRäTA (3)
FASTETi(D) (1)
TERMI(N)aL (5)
KASSE(L)ER (5)
(N)ERSVaLD (1)
SKOTArE (11)
D(A)NSSTEG (7)
JoRDAN(D)E (2)
PENSLIN(G) (1)
AVOgHET (3)
TALANdE (9)
HORNiST (2)
PLATTIN(G) (1)
SKAMLIG (1)
VISAfTO(N) (2)
KlENTRO (2)
gR(A)NNHUS (1)
RISTARE (12)
AUTOpSI (4)
r(Ö)sTETAL (3)
SpADTAG (1)
OSKÖT(S)Am (2)
ArGSINT (8)
RI(D)LÄgEr (1)
KNAtTER (4)
T(R)IMARaN (2)
FRAMbEN (3)
Å(T)ERRESA (4)
SNUSArE (13)
ERSÄtTA (7)
SnULTRA (6)
TERRASS (5)
AvBITA(R)E (2)
SNITSEL (4)
SORTERA (20)
DRÄneRA (1)
I(T)ALIKER (1)
LOAfERS (2)
SMÅSURA (1)
GRENSLA (5)
MOTSiDA (2)
sKINNA(R)E (2)
pOSTMAN (1)
K(A)STGREN (3)
PUNDArE (4)
LAXRoSA (3)
LAGRING (1)
H(A)NDvOlT (1)
SPRÅkAS (1)
PUnDARE (4)
ORENsAD (8)

Mikael Ström
SONDERa (21)
fÖRLIKA (1)
HERET(I)sK (3)
(B)aRNSTOL (4)
ETSNINg (2)
TUM(S)bRED (1)
STYRSEl (1)
TrASSLI(G) (2)
DRAgSKO (3)
UTDRa(G)EN (2)
PlUSS(I)DA (1)
ViTMENa (1)
ARABIST (1)

Göta Borg
S(I)TUERaD (3)
UpPSVEA(R) (1)
HEDeR(S)AM (1)
BRALLIS (3)
PaTRASK (1)
FRAMDEl (1)
RETOrIS(K) (4)
STUVARE (3)
(R)OSARIUM (1)
T(R)ÄpANEL (3)
vITAKTI(G) (1)

Matilda Ekman
*FrOSTAD (1)

Malin Ståhlner
BONdK(A)TT (2)

Alexander Viberg Sandström
SOL(T)oRKA (1)
*lITOSFÄR (1)
SaRACEN (1)
STER(L)InG (5)
ISÄRtAG(EN) (1)
KASsAKO (6)
L(A)SARETT (4)
FARTVI(N)d (4)
AVROSTA (4)
REVI(S)IOn (1)
SAUTERA (4)
SOu(V)ENIR (1)
KORSbAN(D) (1)
VARI(A)TOR (2)
rELEASE (2)
FÖRNEKA (2)
SKeENdE (2)
PARABoL (1)

Jonathan Ljungberg
ROSTERI (10)
SNUST(O)Rr (2)
STREAKA (7)
STILART (3)
GRÄNSR(Ö)s (1)
g(E)MSHoRN (1)
(G)ULTÖRNe (1)
(A)NTVArDA (1)
KnÖLROT (1)
BEMANnA (1)
TrÄNARE (4)
(G)uLDSTOl (1)
FeSLoTT (1)
sARD(I)NSK (3)
ITALISK (2)
TILLBuD (1)
MATTNIn(G) (1)
SIDeROS (5)
SKAR(V)DEL (1)
TRa(N)SGEN (2)
LAsARON (4)
ERSÄTTA (7)
TES(T)BILd (2)
kORSDR(A)G (2)
I(N)ARBETa (2)
SÖM(B)REDD (1)
(S)AkÄGARE (2)
TJAtTRIG (2)
SPRA(T)TEL (4)
BE(S)TORMA (2)
bRUNEI(S)k (1)
AVSpISa (1)
(S)TRAMHET (4)
kOLASÅS (1)
INvITE(R)A (2)
TR(I)LSKEN (8)
(M)OTVäRDE (1)
oANDLIG (1)
(P)iLLGöRA (1)
iNHÄMTA (1)
ROTKNÖL (1)
OKARIna (3)
TRÄLI(N)NA (1)
MODEsAK (1)
ÖRESTaL (3)
LUNAR(I)SK (3)
MO(N)SIEUR (1)
FrÖSKAL (1)
(D)ÅRKiSTA (2)
SNULTRa (6)
VINTRAS (4)
NERSATT (5)
LANGARE (2)
SOLREGN (6)
ARVINGe (2)
TELEgRAF (1)
ONOTE(R)AD (1)
aNTILOP (2)
PaJsARE (2)
TILlDRA (3)
DANS(S)TEg (7)
AL(L)TFORt (1)
sENTIDA (11)
DISJUN(K)t (1)
DESIGNA (2)
SÄLhONA (1)
TOpLESS (1)
SÅNgARE (5)

Anders Apoy
ViNTRAS (4)
fÖRGASA (1)
(B)ESTRÅLA (3)
INkALlA (3)
ÅLDrAND(E) (1)
MEDGåNg (1)
iNKALLA (3)
JULgRAN (1)
(S)NATtARE (10)
SKÅLNI(N)g (1)
PLoT(T)RIG (2)
URRiNG(A)d (1)
BERäTtA (3)
SMITARe (9)
MAGiSTE(R) (6)
Av(S)TANNA (1)
RYktBAR (1)
sOPBERG (1)
hÄSTSKI(T) (2)
TENtAND (4)
ArmSVETT (1)
(S)PiNNARe (5)
TORKARE (4)
LITTERÄ(R) (2)
HAMStRA (3)
RISkERa (5)
drAPERI (3)
(P)ATRiARk (3)

Sebastian Boukachabia
TILLROp(A) (1)
viNJETT (1)
ROSTARE (15)
HEmSIDA (2)

Henrik Johansson
(S)EGELyTA (1)
uND(E)RSaM (2)
ES(T)IMErA (3)
FLADDrA (3)
TRäFFAs (1)
TARANTE(L) (6)
oBeTALD (7)
SpÄNNER (1)
BLuNDER (3)
ADERTOn (8)
StRESSA (7)
T(e)STBILD (2)
FRIVAKT (2)
INTRADA (4)
UTrENSA (14)
TURKISk (2)
AVSTÅnD (2)
OmSPOLA (1)
SEDUmAR(T) (2)
ANIMERA (7)

Sonny Apoy
ORtODOX (1)
BEGAgNa (1)
KUDDvAR (1)
SÅRANDE (4)
PARASIT (2)
FÖRETAg (2)
LO(T)TNING (4)
KNASTrA (4)
FÖRTIdA (1)
YTT(R)ANDE (2)
ST(A)TuERA (5)
tITTARE (4)
OINREdd (1)
RISTARE (12)
BUSSFÄRD (1)
CENTRERA (2)
VASKARE (1)

Björn Jansson
DRÖNARe (4)
SEREnAd (10)
TIdELAG (2)
AFOrIsM (2)
SLOKÖR(A)D (2)

Alexandra Svanteson
(T)äLTNING (2)
ReSKLAR (3)
REALiTE(R) (2)
DADAIsm (2)
BRODeRA (4)
GRÖNSAk (2)
(A)SATIDEN (5)
PENdANG (2)
ANAMNES (2)
SiNGALE(S) (1)
EKIpAgE (1)
ACKURAT (1)
rIDSTIG (1)
bESLUTA (4)
MiNERAL (3)
(S)NARKARE (6)
RaSTGÅ(R)D (1)
SVaRtNA (7)
aSTRAKA(N) (3)
TRaDERA (8)
IDISSlA (3)
KONT(R)aST (2)
SLAGr(E)gN (2)
ODElBAR (5)
(T)URLIStA (2)
kLYVARE (1)
LANTRAs (10)
(E)LsANERA (2)
jODHALT (1)
(B)RÖDTeXT (1)
(S)ORGEDAg (3)
ANKUNge (1)
SKoT(T)ArE (6)
AnsVARA (2)
HÅLSTAN(S) (1)
VINnArE (7)
TADLArE (4)
ElEGISK (2)
ARDENNe(R) (1)
bORGaRE (3)
STrÖARE (5)
KLAtTER (4)
STALlÖR(T) (1)
ANSlUtA (5)
ÖVERDEL (1)
SNIdERI (7)
mARINE(R)A (6)
UNGKArL (2)
RIMnING (1)
SEntIMA (5)
STUDERA (7)
RUNSTav (1)
ANOREXi (1)

Paul Eberhardsson
TR(A)GiKER (1)
TRAINEE (5)
UTvILAD (3)
äRTLAND (3)
ELSTRöM (3)
ARMEKåR (1)
lEKSING (2)
(K)ORNfÄLT (1)
CISTERn (2)
(S)ANSERIF (4)
uTEKATT (1)
HÄSTKAr(L) (1)
PATIENS (7)
GR(A)SSERA (4)
ViNDs(P)EL (2)
SjUtTON (1)
S(K)RATTIG (5)
KORDIAL (1)
GRODmAN (1)
BA(R)RDOFT (2)
(F)RAMsTOL (1)
LAVASTE(N) (4)
SäTTERI (6)
oTVÄTTA(D) (2)
ryTTLIN(G) (1)

Gustaf Gimstedt
GAsMASK (1)
MiSSION (2)
STILD(R)AG (5)
TaNDROT (8)
TANGENs (3)
LÖNNKRO(G) (1)
b(A)RRVÄXT (1)
INTAGEn (3)
TAMKaTT (1)
tILlDRA (3)
PATiENS (7)
PLaSTIG (2)
PRÄSThE(M) (1)
GLItTER (3)
FUSKArE (2)
TRAGEDI (6)
GiP(S)FORM (1)
GLUTa(M)AT (1)
ÅtSNÖRD (1)
(S)TApLING (2)
KRAfTIG (2)
GARANTI (4)
(B)ILSKROt (2)
SKoGSRÅ (1)
(F)ÖRSTENa (2)

Åke Qvarfordt
KNÄTOFS (1)
POLE(M)IsK (1)
LEDkoRT (1)
SAND(S)TEN (5)
UTILiST (1)
BRANDIG (3)
SOLGATa (5)
UTVIN(T)Ra (1)
mETaNOL (4)
ENTROpI (3)
STUdENT (3)
(S)POlIERA (2)
LAStARE (7)
(D)ALSTRÅk (2)
S(A)LTsTEN (8)
MAtJORd (1)
TI(D)SrEsA (8)
SLUTLiG (2)
(A)NGIvERI (2)
SELLERI (4)
SÅNGLEk (2)
KNITTEr (3)
SpELARE (7)
DOmDERA (3)
dOKTRIN (2)
FÖRSeNA (2)
sLOcKNA (1)
SVäNGB(A)R (2)
GRISöRA (3)
GRAV(S)TEN (4)
ANDETRo (8)
BESuDLA (4)
BADRINg (3)
SI(M)SKOLA (2)
LaSERIN(G) (3)
STEARiN (28)
STENKUl (1)
RUMSTiD (1)
ELRITSA (22)
ON(D)ULEra (6)
LATINEr (9)
VITSORd (2)
SKRINNa (4)
hAnDLED (1)
MAT(E)RIAL (3)
RENTiER (4)
STRUtTA (2)
TRÄSkED (2)