Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
VÅRK(ÄN)SLA 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
RORKULT (1)
ASÄTaRE (9)
PIL(S)NAbB (1)

Patrik Grönvall
(C)iSElERA (2)
PARtITA (4)
INBET(A)lA (3)
pOSiTIV (1)
ATROPIN (4)
GUNStIG (1)

Roland Olsson
SMÅsTeN (4)
VERSION (11)
pETGÖRA (1)
HEARING (2)
PROVaRe (4)
OSTeOPA(T) (2)

Jonathan Ljungberg
OMTENTA (5)
ADEkV(A)NS (1)
STARTUR (4)

Anders Apoy
TRÅDlIk (2)
S(T)äNGARE (10)
EDITERA (26)
SLUTStE(G) (2)
SEMANTI(K) (12)

Henrik Johansson
oRTSPLa(N) (2)
UTSLA(G)EN (11)
GROeNDE (3)
RISTARe (54)

Björn Jansson
ElDKR(A)FT (1)
REN(S)LAKT (13)
TREDSka (16)
*BORgLIg (1)

Alexandra Svanteson
TÄNDARE (16)
OÄKtHET (1)

Turid Petersson
SEGLaTS (16)

Paul Eberhardsson
NATTmÅL (3)
NÄmNARE (3)
(R)adIORÖR (1)
ALERTEN (18)
gRISSLa (14)
(S)vaGSYNT (1)

Åke Qvarfordt
STYRArE (4)
GR(Ä)SSvÅL (1)
ROSTARE (31)