Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Bjalin Cup 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
OANVäND (1)
TAnKE(L)AG (1)
*bAKBROM(S) (1)
VINFIRM(A) (1)
SlUDDRA (2)
FAT(A)LIST (4)
SENIgH(E)T (1)
IN(T)ERnET (1)
*(C)EDERIng (1)
STANSAR(E) (8)
DURATI(O)N (5)
(F)RaMVÄXT (1)
REALIT(E)R (2)
mATBORD (2)
GEmENhE(T) (1)
ANMäLA(R)E (1)
ROSKArL (2)
cANDELA (1)
SIERSKA (5)
DAMhATT (1)
ErEK(T)ION (4)
(S)KRIBENT (1)
NERSATT (5)
STRI(D)bAR (5)
(R)ENLOSTA (9)
SP(E)LPLAN (3)
SADLINg (2)
EUT(A)NASI (2)
L(J)UDDOSA (1)
SPISARE (3)
StENGOD(S) (4)
(Te)kNISERA (1)
(D)RUVSOrT (4)
HOrNISt (2)
tRÄK(L)OSS (1)
AUDIENS (2)
FETTfRI (1)
AgITERA (10)
RO(S)TBRöD (1)
StAMBOK (1)

Malin Ståhlner
M(E)DITERa (3)
NERSOT(A)d (4)
GODnATT (5)
(T)OLERANS (8)
UT(F)öRBAR (1)
ö(V)ERKANT (1)
Mo(R)KULLA (2)
STUTErI (9)
MARXIST (3)
SODaÖRT (3)
sIDBENA (4)
AnTIMON (2)
DIAstAS (3)
STRiDIG (1)
NåTLARE (4)
UTRENSA (14)
(P)ARkLiND (2)
ARTONDe (7)
TRONSAL (12)
EFTERSY(N) (1)
INDrIVA (3)