Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Christian Andrén
KNASTRA (11)
DITReSA (50)

Gerd Forss
DISTANs (19)
BAKTER(I)E (3)
sIKTARE (20)
SMAkRIK (1)
LANSERa (55)

Madelene Bäckström
BILRESA (20)

Erik Ekström
SPInNE(R)I (2)

Helena Bertilsson
SKIdORT (6)
avISERA (32)
ROsTARE (31)

Kajsa Bråting
YT(T)ERdEL (3)
ToRsDAG (19)
LaGRING (3)
DRAgSKO (5)

Anders Lindén
*TOASITS (1)
UTRIkES (13)
FrAKT(I)ON (6)
TäNDRÖR (2)
(D)UELLANt (3)

Helena Åman
ROStARE (31)
*TrIXaRE (1)
*rÖSTARE (2)

Jussi Pohjola
aSTEROI(D) (20)

Philipe Bäckström
LÅSSmEd (1)

Åsa Sjödin
SoRtERA (51)