Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob CUP 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
PaTRULL (1)
TAGANDE (5)
SEJDArE (3)
EMAnERA (11)
FÖRVÅNa (1)
MIlSTEN (16)

Roland Olsson
EGEnART (16)
MEKANIk (3)
(S)ORTERAd (10)
UtGIVA(R)E (5)
mANSKÖR (1)
MISSTA(G)a (1)
fA(S)TETID (6)
BAKELIT (3)

Stina Lundin
INsÄTTA (14)
SKRINNA (17)

Maria Åslund
SMUtSIG (2)
(K)ONSTART (6)
(B)ETONiNG (3)
P(A)RADIsÖ (1)
VAnDRIN(G) (3)
RAKNiNG (3)

Anders Skjäl
AVLASTA (5)
TRaSSe(N)T (24)
OSEdlIG (6)
sPELDOS(A) (4)
ENdASTE (21)
SKEndÖD (2)
HE(R)ETISK (2)

Gerd Forss
FILmARE (7)
*DEDIK(E)RA (3)
NIT(T)iTAL (2)
*LEDaNDE (5)
FAmNTAG (1)
*(L)ANDsKOD (1)

Maria Ellfolk-Lasén
BAL(LE)RiNa (1)
INRISTa (40)
LAMBADA (1)
MAORISK (5)
BARNS(T)Ol (18)
IN(T)ORKAD (5)
GAElISK(A) (3)
tARMBEN (5)

Mikael Forss
STYRARe (4)
LEKTRIS (14)
AGITERA (25)
EROtISK (19)

Otto Forss
OTANdAD (4)
BRODeRI (4)
BEUNDRa (5)
TITULeR(A) (14)