Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
SO(L)aRIUM (3)
BONIT(E)RA (4)
ORGANI(S)T (21)
K(O)LSYRAd (1)
(S)ITUERAD (11)
NERISAD (26)
TITTARe (19)
TA(L)GDaNK (1)
NEGATIO(N) (3)
kVARTIN(G) (3)
CeNTRAL (8)

Björn Ericson
sKO(L)PENG (2)
NEDKO(M)ST (2)
SEN(I)ORAT (31)
GUSKNiN(G) (1)
OSPELAD (8)
BLAMANT (1)
O(C)ENtRAL (4)
mASSTAL (2)
AUdIENS (15)
RY(K)TNING (1)
KASSLEr (6)
*(D)rÖMSCEN (1)
ALfABET (3)
sTORLEK (10)

Elisabet Bruzelius
SPINDeL (10)
MASSERA (22)
OMISTLi(G) (1)
PÅSKKO(R)T (1)
OVARSAm (3)
SNATTRA (32)

Pia Mattsson
UTaNFÖR (3)
SKRINDA (24)
FRÅNTAg(A) (2)
INN(E)RTAK (4)
BAN(K)KRIS (1)
MOMEnT(A)N (2)
GROGRU(N)d (1)
hALLAND (2)

David Lundin
vÅRDARE (4)
STAmMIS (2)
(S)ALUTERA (16)
*SEKONdA (1)
INVI(T)ERA (8)
(R)EALItER (6)
DRIbBlA (2)

Måns Eriksson
tORSDAG (19)
LIDN(E)RSK (11)
MIGReRA (4)
MARXIST (5)
DIKtaRE (30)
NORmERA (11)
INDIAN(S)K (2)
HANDSkA(S) (6)
FÖLjSAM (2)

Roland Olsson
SKAMBUD (1)
LÅnGDA(N)S (2)
TErM(I)NAL (17)
PLåSTRA (10)
(S)TENSTIL (6)
(O)RIeNTAL (10)
spRIDAR(E) (13)
RENLO(S)Ta (32)
DANSARE (52)
SKÄN(D)ARe (8)
LåtANDE (4)
K(A)rTBILD (1)

Anna Andersson
GRoTESK (12)
(R)ÄTtNING (5)
BESKR(I)VA (4)
T(R)ÖTThET (2)
KARnEOL (4)
(S)LaGRUTA (3)
SKåDARE (6)
UNDERSt (13)
AGROLOg (1)
SIDBENA (12)
SkRITTA (25)
(T)INGSsaL (4)

Maria Åslund
KRISSLA (4)
StRES(S)IG (9)
LAPNINg (1)
KA(N)TRInG (10)
SPINETT (4)
JUlNATT (3)
OSTEriA (84)
SMÄRT(I)Ng (4)

Anders Skjäl
INITIE(R)A (8)
tEOSOFI (3)
(E)NSTAvIG (2)
TRADERA (36)
BETRäDA (11)
STUNDOm (6)
(G)ESTALTA (5)
*TING(s)RÅD (1)
GRISMaT (4)

Gerd Forss
TRANSIT (20)
sKITBRA (7)
*PRIsBOR(D) (1)
TaLFORM (3)
t(A)NdHJUL (1)
NERLuTA(D) (6)
*TaLFORM (3)

Erik Elvers
MINAREt (31)
FORnTID (6)
FÖRvALT(A) (1)
ROSkARL (2)

Zakarias Jonsson
RACkLIG (1)
aNKOMMA (3)
PE(T)IGhET (2)
KAT(A)KRES (3)
S(K)ÖVLARE (2)
OmELEtT (3)
STORlAG (6)
VÅLMNIN(G) (1)
PATRASK (3)
TINkTUR (1)
SO(L)OdANS (5)
SMÅSTaD (8)
MODERAt (24)
(M)ASKÄTEn (1)

Björn Jansson
OSLAGEN (12)
STEARIN (92)
(F)ROtTERA (8)
LUNTARE (30)
(S)LiTNiNG (2)
LAOTIER (29)
IbERISK (1)
SÄTTARE (20)
nO(R)RLAND (2)
(G)RUNDSYN (2)

Marianne Mattsson
BAKÄNDA (3)

Helena Åman
(A)NTAGlIG (1)

Turid Petersson
NEDsATT (21)
INRIKES (6)
*TOURiNG (1)
STACK(A)RE (6)

Jussi Pohjola
STENKUL (5)
HAGELSK(UR) (2)
KAnDERA (25)
sViNERI (3)
*TRaDARE (2)

Monica Ringheim
POLARIS (8)
(S)IDOSTEg (3)
SJöBRIS (2)
PUNkARE (5)
MÖNsTRa (9)
OSTÄDAD (7)

Jessica Käll
SPöREGN (1)
KÄNNBar (1)
STÄNGeL (12)
GLASERA (26)
FÖRLIsA (4)

Åke Qvarfordt
KAPITEL (4)
REsTRES(A) (5)
TANDK(O)rT (6)
TORSION (7)
DIEtIST (8)
fAR(T)DÅRE (3)
SENtIDA (44)

Per Persson
KaSSERA (25)
SNaTTER (35)
FEMTIeN (3)
P(A)SSANDE (6)
LöPANDE (5)
SNARlIK (7)