Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
KNaSTER (26)
LADDARE (13)
PaTRIOT (4)
(S)NARkARE (9)
sPANARE (21)
AVEL(S)STO (5)
SAmOJED (1)
(A)LTRuIST (5)
STENGeT (5)
TINgSS(A)L (4)
GRAD(I)EnT (17)

Nils Berner
BOPLATS (3)
ROsM(A)RIN (8)
SÄndARE (34)
SKräDDA (5)
SiDBENA (12)
ABsTRAK(T) (1)
SNIFfAR(E) (5)
VÅRGrÖN (1)
RöDMYRA (1)
bRÖD(k)ANT (3)
SNIDaRE (67)
ELDSTAD (13)
SiMULAN(T) (3)

Lisa Blohm
SLÅeNDE (5)
TER(M)InAL (14)
*StICkLA (2)
UtFODRA (5)
RIDSkO(L)a (5)
*lOFTHUS (1)
OSeRIÖS (7)
PI(L)AsTER (10)
SYDö(S)TRA (2)
BAKnING (1)
SLUKARE (3)
SAL(T)ÖKEN (2)
TALANdE (22)

Gunnar Andersson
AmUSANT (3)
sPANJOR (2)
RESaNDE (16)
LuNTARE (29)
SLAMRIG (1)
S(T)UDErAD (8)
BEKANtA (3)
(G)RUSgROP (1)
GARDIST (26)
(G)ISSLARE (4)
(A)rAmEISK (3)
aRVGODS (3)

Henrik Jonés
KUSTNä(R)A (2)
tALANDE (22)
SOLAR(I)SK (4)
DITRESA (49)
ALKOhOl (1)
*HALVTUN(G) (1)
VåRFEST (3)
STÄNDIg (7)
TRAINEE (6)
dRA(G)STER (16)
vIsA(F)TON (1)
kORTEGE (7)

Johan Rönnblom
LAbO(R)ERA (1)
(S)VULSTiG (3)
STREAkA (8)
ELDSTO(R)m (8)
TILlTRO (2)
MUSTErI (6)
MOTSATT (1)
StÄNG(a)RE (10)
(D)ENOTERA (5)
SNUSARE (38)
hETSARE (15)
SpOLING (3)
STENRAS (29)
gOUTERA (13)
D(a)RrHÄNT (1)
GNIdARE (14)
(T)rOLLARE (5)

Björn Ericson
ST(E)GRING (6)
PANtRÄ(T)T (1)
AVLÖS(A)RE (1)
MaTTRaM (1)
RoTERAR(E) (3)
KOnVALJ(E) (1)
SKyDRAG (1)
SaMKÖN(A)D (1)
FrAMTID(A) (7)
MEDIE(v)AL (1)
AUTOgEN (4)

Elisabet Claezon
*DrÄpARE (3)
(V)ISSLArE (7)
RESvÄ(S)kA (2)
SKÅpBIL (2)

Erika Jonés
oLISTAD (15)
*SURiKAT (2)
STENDöv (3)
SÄNdARE (34)
AVFUKtA (1)
ROTBLÖ(T)A (1)
sKOLLAG (1)

James Reimdal
RISKERa (31)
ME(S)IGHET (1)
sALTNIN(G) (7)
SPIN(N)ARe (11)
KOSTNAD (16)
sITTBAD (2)
*PLuMSIG (1)
KLINkER (4)
ELDsKUR (2)
SALTArE (13)
NATUrIS(T) (9)
BEkOSTA (13)

Martin Bender
ÖVERARM (1)
hALvNOT (3)
(K)AStvIND (5)
UtSTÖTA (3)
STaNS(E)RI (17)
(S)TERLiNG (10)
KAS(T)GrEN (7)
DRÄTsEL (7)
STÄNgEr (7)
BELAST(A)D (2)
*HO(R)AkTIG (1)
ANNALER (12)
SEROlOG(I) (1)
SUdANES (6)
TIDeBOK (1)
oRDKONs(T) (2)

Claes von Hofsten
RISKAkA (3)
SlADDRA (18)
DIsKETT (7)

Elisabet Bruzelius
SNIDARe (67)
(F)RAMBÄrA (1)
BOGSERa (6)
TRÖTtNA (8)
IDELiGE(N) (1)

Pia Mattsson
MATErIA(L) (6)
T(A)NDRöTA (7)
VE(R)SErAD (1)
DUALIsT (4)
GORILLA (5)
TaMSVIN (4)
STAMBOR(D) (6)

Anders Brandén
STANDE(R)T (19)
STADIoN (25)
AViSERA (30)
SnYL(T)ARE (11)

Fredrik Hansson
*LÖNNROT (1)
K(V)ALSpEL (1)
(R)ENlOSTA (31)
AVBITA(R)E (3)
VÄNTe(T)ID (1)
kV(A)LSTER (6)
(k)A(T)TAKTIG (1)
SMÅTRIS(T) (1)
TALTRAs(T) (11)
PUNKTIs (1)
STORB(A)ND (10)
KrIGARE (11)
SUNDHEt (3)
RASANDE (21)

Inger Wingård
LäDERS(K)O (1)
SÄLJARE (13)
STAR(T)ARE (15)
ANImErA (21)
MARRITt (6)
nEDLÅTA (12)
(P)iLAStER (10)
pOLERAd (4)
BeT(A)TRoN (3)
NERl(U)SAD (13)
ANSTOrM (18)
RIdSP(O)RT (4)
STENKAj (2)
DIaSTAS (3)

Måns Eriksson
S(t)ÄNGBAR (2)
FRITERa (17)
ARSENIK (21)
(R)EPARErA (5)
BEvILJA (1)
AvGRUND (2)
OR(D)kLASS (3)
sTYVFAr (1)
UTbILDa (3)
STARKvI(N) (4)
dALSLA(N)D (2)

Roland Olsson
MAlAKIT (3)
ALKOTEs(T) (2)
(FRED)SArBETE (1)
ISOLERa (45)
(G)OMSpALT (2)
(S)TANSERI (17)
PRoTEST (4)
VARIANT (7)
BROT(S)CHa (1)
äNDTARM (2)
RENRITA (22)
ASSIEtT (21)
SKINGRa (11)
ISOLeRA (45)
FeMTIDE(N) (2)
LAnDSO(R)T (28)
TInnITU(S) (1)
äTTLEDA (3)
OSLITEN (13)

Tord Eriksson
SpOLARE (21)
UTLEVAD (4)
OBETALD (3)
DYNAmiK (1)
(V)INDpUST (4)
ENKRONA (7)
OvAnDEL (3)
NORMERA (11)
*STEKARE (3)
SAMeTIN(G) (7)
NE(D)ERLAg (7)
LITTERA (31)
sLASKIG (1)
fOTSPÅR (1)
SNIt(S)ARE (16)

Rose-Marie Eriksson
ARMBaND (5)
BiTaNDE (16)
*LOSsARe (5)
TROLlAR(E) (5)
kLORERa (12)
SNIrKLA (7)
BALLONG (5)
MEdLING (4)
bEGRUN(D)A (3)

Karin Anderberg
*dRIVARM (1)
DA(G)TINGA (2)
PLA(N)TERa (19)
TEN(T)AKeL (4)
TERMiSK (4)
SVIKaRE (10)
SEP(A)RERA (4)

Stina Lundin
BLÖDARe (2)
DIETISt (8)
tERrÄNG (3)
VANESAk (2)
SEReNAD (18)
*TALSViT (1)
BLONDIN (3)
U(N)DSÄTTA (2)
SkÖRHET (2)
STENFRI (6)
TRÄ(D)grEN (3)
(S)ARDISKA (6)

Anna Andersson
HÄRSKEN (1)
POSE(R)InG (3)
NEuTRAL (13)
S(T)ANSERI (17)
MO(T)vERKA (3)
NEDSaTT (20)
STRIGLa (14)
SPOlIE(R)A (8)
(D)IAmETER (8)
äLSKARE (10)

Maria Åslund
FRAsErA (10)
JOGGARE (2)
AVHÅlLA (2)
DISKANT (18)
STILArT (5)
SLaCKER (4)
NAUTISk (6)
LANTRAs (26)
BiSSERA (3)
E(T)iOPISK (2)
hÖRNSTE(N) (2)
RENKLOR (2)
KLUSTER (3)
OSTERIa (72)
PLAGIER(A) (7)
NOTaRIE (52)
KARnEOL (4)

Christian Andrén
*SPLITRA (1)
DITRESa (49)
*AlSTRAD (1)
AVLIDEN (5)

Mikael Ström
ROSTARe (29)
FiLmROL(L) (1)
(S)YDÖStRA (2)
TULaRE(M)I (6)
ALERtEN (18)
SKURNI(N)G (3)
TOLkARE (18)
UNdER(A)RM (3)
AVSTåND (4)
PEKINEs (2)
(S)ANDbANK (2)

Anders Skjäl
STäNDER (20)
HALVFA(R)t (2)
PARA(S)OLl (3)
VA(L)LnING (2)
LANDsOR(T) (28)
*SLATTER (2)
DITrESA (49)
DAGSTUR (6)
(T)IDSBILd (1)
VErSION (11)
RARIteT (7)
SkRIFTA (4)
SKIDORt (6)
SOnDERA (80)
MAlAKIT (3)

Gerd Forss
*Fo(R)NSAGA (1)
hAVTORN (3)
NEGROId (3)
ReNRAJD (2)
i(M)PONERA (2)
sTrUPTA(G) (2)
SKoLMAT (1)
ORDsTAM (11)
DELIr(A)NT (22)
oROSAN(D)E (9)
YMPNinG (1)
(O)LIkSTOR (2)

Erik Elvers
V(E)cKOLÖN (1)
tANDSTE(N) (18)
MAtTErA (6)
bROMERA (2)
BElASTA (13)
DÅRSKAp (3)
SåNGARE (23)
O(S)UNdHET (3)
BIDRaGA (2)

Emma Ekman
MOSSm(A)RK (1)
NOtVARP (2)
UTkLASS(A) (3)
UNDER(A)RT (8)
pLAGIAT (2)
NATTE(T)ID (8)
LÅNGSiD(A) (5)
Oe(R)OTISK (4)
LANTeR(N)A (21)
HE(L)GALEN (2)
öDLEART (3)
PRO(N)OMEn (1)
REOStAT (27)
ANdERÖS(T) (3)
KALLUFT (3)
VAkENH(E)T (1)

Yann Moreau Bruun
bESLUtA (6)
LETTiSk (9)
KvISTAR(E) (4)
OLJETAN(K) (2)
fÖrLÅTA (3)
SALTErI (57)
MArKERA (10)
ISOTERM (12)
PASTA(S)ÅS (2)
dIATERM(I) (4)
NIELLE(R)a (2)
UND(E)RSTÅ (5)
DRa(G)STER (16)

Zakarias Jonsson
S(T)ORTING (14)
(K)ASTANjE (1)
INFETTA (9)
INhÖSTA (7)
U(G)NSfAST (1)
ABORT(L)Ag (2)
ENBUsKE (4)
MÖRsArE (7)
REOSTAT (27)
EURASIS(K) (3)
(E)lMÄTARe (5)
PALADIN (1)
TAL(O)RGAN (1)
INSTIf(T)A (4)

Åsa Florholm
STRÄND(E)R (6)

Malin Ståhlner
BINDERI (6)
M(O)LNTuSS (4)
sLADDER (15)
SNOTTRa (30)
kANTSPE(L) (3)
RESaNDE (16)
ST(O)RMELD (3)
OTrÄNAD (9)
SEJDmAN (1)

Mikael Forss
SONdERA (80)
M(Å)lBROTT (1)
STANDAr (18)
INSpELA (13)
TVI(V)LARE (5)
TINGESt (10)
NORDISk (7)
*T(I)DSRAND (1)
(R)ELATerA (11)
SpAGETT(I) (3)
(A)BSkISSA (1)
LITTERA (31)
SER(A)FISK (4)
P(O)sTFACK (1)
PaRITET (9)

Kerstin Palö
SLACKER (4)

Alexander Viberg Sandström
NAT(T)GlIM (1)
*(T)RINDHEt (5)
TIbETAN (3)
StEKFAT (3)
ENSITSI(G) (3)
RUMS(K)OTs (2)
BeVISTA (9)
ALLIeRA (16)
eTALONG (11)
TITRERa (15)

Jonathan Ljungberg
(Å)LDERMaN (3)
HALVnOT (3)
ELSlADd (3)
TuLAREM(I) (6)
ELAKINg (7)
ReADRI(F)T (2)
D(A)MMtUSS (1)
SA(T)ANISm (3)
BOKTRäD (4)
S(LA)DdNING (1)
oDA(T)ERAD (9)
SINKAdU(S) (1)
D(R)AGSTER (16)
T(R)IlSKEN (10)
aUTOGEN (4)
FÖRvISA (3)
TUl(L)AGER (1)

Anders Apoy
TAtTARE (13)
SPEJARE (2)
SkONARE (26)
STrE(T)CHA (2)
BAr(N)UNGE (1)
JUStERA (8)
KLANTIg (7)
såLUNDA (3)

David Tiberg
AvTRÄDA (3)
gLITTRA (14)
INS(T)iFTA (4)
SVULLna (1)
SANitÄR (12)
SATUNGE (4)

Henrik Johansson
HORNIsT (8)
INTiFAD(A) (2)
SINEKUr (4)
LIDELSe (8)
RENoDLA (22)
IMITErA (8)
STRES(S)IG (9)
NEDKORt(A) (7)
STILREN (35)
KuNNA(N)DE (4)

Erik Bengtsson
Blo(T)TARE (12)
AVLOssA (7)
KNASTER (26)
STrÄNGa (21)
DaNSMUs (5)
GRADERa (11)

Sonny Apoy
(T)RÄSLÖjD (1)
BRODErA (13)
FLORERA (7)
TRö(T)tHET (2)
MEDi(T)ERA (9)
KLåPARE (3)
(S)PIONERA (9)
IDROTTA (17)
BEsANNA (5)
TURNERA (28)
SEDelAG (1)

Björn Jansson
sYNDARE (13)
SKaLERI (12)
SNUbBLA (1)
GELAtIN (10)
bADDARE (7)
PAR(T)IKeL (4)
mANFOLK (1)
FiNNARE (4)
STOL(S)RAD (4)
*OROANDE (12)
R(Ö)TMÅNAD (2)
LANsETT (21)

Ann-Kristin Hokkanen
LAdDARE (13)
HARTAsS (4)
TRäSTOL (3)
SKRI(V)ARE (7)
INTAGEN (8)
(B)lANDArE (11)
REsANDE (16)
oTROGEN (7)
DOkTRIN (6)
TONNagE (6)
STENiNG (9)
KITTLAS (4)
LIGAmEN(T) (2)

Alexandra Svanteson
ORENSAd (13)
SpRETIG (7)
DRAKBåT (5)
kASSERA (25)
REOsTAT (27)
STUDERA (51)
*SATTHET (1)
PE(L)ARGON (2)
VAnMAKT (2)
T(E)NORIST (12)
GARnIS(O)N (7)
RiDHÄST (2)
OEROtIS(K) (4)
SLUtRaD (9)

Marianne Mattsson
*GNETTeR (1)
TURNERA (28)
FUnDERA (11)
tORKARE (16)
frAMTUN(G) (4)

Johannes Åman Pohjola
MUTAgEN (2)
FRISTAd (19)
RENLOST(a) (31)
(Z)EloTISM (4)
LaGFA(R)EN (1)
ATAVIsM (2)
(L)OGgNING (1)
SL(U)NGARE (6)
AvRUNDA (7)
ISlAGEN (2)
U(T)sÖNDRA (3)

Jesper Åman
(S)KORStEN (17)
DAGRESA (11)
aRTENoM (11)
(G)rIPANDE (2)
*TiDBANK (1)
SAFFRAN (3)
ANdETRO (18)
LIsMARE (25)
FLAdDRA (8)
GRaTTIS (21)
TErTIAL (7)
(T)RIlSKNA (9)
INSTANs (10)

Helena Åman
GlITtER (9)
SEREnAD (18)
R(o)VFåGEL (2)
FORTUNA (3)
GRADVIS (4)
STAdsD(E)L (9)

Turid Petersson
TANDROt (18)
ÄLSKARE (10)
PÅsKRIS (2)
HUSg(E)RÅD (1)
AvDRIFT (1)
FyRToRN (2)
gOUTERA (13)
BRANDIg (2)
SVINERi (3)

Jussi Pohjola
TäNjBAR (1)
SEMAfOR (4)
DISTAnS (18)
(G)LAMoRÖs (1)
GA(L)lERIA (2)

Paul Eberhardsson
öSREGNA (3)
V(A)LSTRId (7)
HELgN(A)TT (1)
PEGMATI(T) (1)
FÖDElSE (1)
EStNISK(A) (5)
STeNART (7)
ANDINsK (2)
SAMLING (8)
DUELLA(N)t (3)
MISTRAL (11)
mÄSTARE (24)
eGENDOM (4)
PI(E)RCINg (1)

Monica Ringheim
SoNDERa (80)
TROL(L)ERi (4)
InSOMNA (6)
DELEGAT (7)
KNaTTeR (14)
sORTERA (50)
IRAKIEr (5)
RaSHETs (7)
GOlFARE (7)

Jessica Käll
SANddYN (4)
gRAcIÖS (2)
BESTÄMD (4)
DRUNKnA (1)
STAGNER(A) (32)
(F)ORNTIDa (5)
TVÄrARG (1)
SKÅpBIL (2)
FESTMAt (1)

Gustaf Gimstedt
InvÄNTA (5)
heDERSA(M) (1)
TELNINg (6)
sTR(E)TCHA (2)
RÅDsLAG (7)
(S)aLPETER (5)
FIL(T)RErA (9)
LJUSTeR (2)
OSvENSK (3)
DET(O)NERA (15)
FLOTTIg (2)
a(S)TEROID (20)
KASTrER(A) (13)
SPUNNIT (1)
BENsKAD(A) (4)
NO(T)STÄLL (2)
(B)ORDSbEN (2)
SPORTIG (7)
rEALIST (49)
MELANIN (2)
LANTRaS (26)
LÖpANDE (5)
(K)VaLSTER (6)

Thim Svensson
VIN(S)TrAD (8)
TENDERA (36)
mASSERA (20)
STARTER (18)
OrOSA(N)DE (9)
TEM(A)RESA (8)
sTENGO(D)S (14)

Mattias Persson
SKi(D)RESA (11)
*INRTESS(E) (1)
NeDErST(A) (19)
sLIPARE (12)
SNATTRA (29)
SNAtTRa (29)
SENATOr (55)
GALOsCh (2)
DElTAGA (7)
TERMINa(l) (14)

Folke Karlsen
(F)ÄRSKING (2)
pASSARE (14)

Tova Juhlin
cHARTeR (1)
*DATAFEL (1)
SONDEra (80)

Maria Kennegård
SKAMsEN (7)
TILLAga (4)

Åke Qvarfordt
SV(A)RTSyN (2)
TRAPETS (7)
NEDLåTA (12)
KVARTER (6)
FONETIK (4)
PARTNEr (4)
SPaRMÅL (1)

Louise Wikström
INTrÄDA (13)
(G)RUnDvAL (1)
SPARARE (4)
gATSTEN (14)
RENDERA (17)

Åsa Sjödin
LACKERA (7)
S(K)ÖLJARE (1)
TORNaDO (12)
APOSTEL (17)
KeNTAUR (10)
RIDDARE (9)
GENsVAR (3)
bILRESA (19)

Svante Berg
nEDKAST (14)
AGItERA (24)
SNiTSeL (7)
SNaRHET (24)
SANITET (14)
zAIRIER (1)
AVSKeDA (5)
sTENCIL (6)
SMARRIG (5)
*POLsTER (1)
SVINDyR (1)
GLASERA (23)
PARKERa (11)
OSTAdIg (18)

Malin Persson
(B)äTTRING (6)
SLiNDeR (20)
TORRHEt (7)
SKrITTA (24)

Nils Lundström
STOL(T)HET (5)
NORdISt (12)
TerSETT (3)
VALIDiT(ET) (1)
b(L)ANDARE (11)
OÖNSKAd (6)
fINS(T)ILT (2)
RuNSTEN (8)

Leo Sandbladh
*BiLdARE (2)

Birgit Hognert
BETINgA (7)
LOTTeRI (26)

Emil Jacobsson
RISgRYN (2)
FONeTIk (4)

Niclas Malmefeldt
TREBeNt (5)