Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC KRÄFTTI(D)  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Claes von Hofsten
DOSSIER (13)

Mikael Forss
MASSaGE (5)
RESNING (13)
LINDARE (32)
(R)OVFÅGEL (2)
TEKNING (6)

Otto Forss
SAlTERI (61)
STEnBIT (8)

Mikael Brenning
eSKALER(A) (14)
(C)YKELTUR (1)
SNIRKL(A) (7)
*FEMTIni(O) (1)

Helena Åman
MaLISKA (2)
HALVERA (10)

Jussi Pohjola
LITTErA (33)
sPORT(B)IL (2)
JUSTERA (8)

Jan Johansson
ENDRÄKT (2)

Eugenia Ringheim
Dr(I)VANDe (4)
KNASTER (26)
SORTErA(D) (10)