Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ABC Göteborg 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Matilda Ekman
PANNRuM (1)

Veijo Lehikoinen
STRIMLA (15)

Birgit Hognert
SEPTeTT (1)
VARELSE (6)

Nils Stenlund
vINNARE (29)