Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-14  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
S(T)eNKAST (7)
SLAN(K)HET (3)
KLANDeR (3)
SENATOR (10)
SONDERA (21)
POLERAD (1)
BILsÄTE (1)
RELaTIV (3)
SPÅRArE (2)
NATEArT (2)
ALTRÖSt (2)
TJÄRNi(N)G (2)
REnODLA (8)
GR(Ä)DDvIT (1)
ROStARE (15)
sALTARE (3)
ANDERIk (4)
AVOGHeT (3)
*LOSSArE (3)

Roland Olsson
GETRAmS (2)
TEBANsk (1)
SKRAT(T)IG (5)
(F)ARTGREN (4)
KAS(S)aBEL (1)
MATERIE (2)
(S)KRATTIg (5)
(D)RUVSoRT (4)
CISELER(A) (2)
lANTERN(A) (7)
(S)KEdDRAG (2)
STOIkER (2)
SYVENDE (2)
*JULDIkT (1)
(N)aTURISm (4)
(S)TAPLING (2)
(F)RAMgENT (5)
SULNING (2)
UNdERAR(T) (5)
SVAMmEL (1)
TENTAME(N) (4)
TU(N)nSÅdD (1)
SANGRIA (4)
*L(I)VSANDA (1)
DEPON(E)RA (1)
ANSPELA (1)
KA(S)SElER (5)

Tord Eriksson
TANDlÖS (4)

Rose-Marie Eriksson
(T)RåLNiNG (3)

Göte Borg
SEDESAm (3)
OSK(A)FTAD (2)
LANTDAG (1)
(B)lÄNkARE (2)
N(Å)DASToL (1)
(ID)OLISERa (1)
TROl(O)VAD (1)
FaSTMER (2)
FÖROrDA (2)
FROSTIg (2)
R(I)tPENNA (2)
RAdSLUT (1)
DELFiSK (1)

Mikael Ström
KRIGSlA(G) (1)
*(K)RIGSLåN (1)
sEROLOG (1)
NEDTONA (3)
EDITERA (13)

Göta Borg
(A)NImERAD (2)
ScANNER (3)
PU(L)SslAG (1)
BESTöRT (1)

Alexander Viberg Sandström
LAXRoSA (3)
SP(E)LORRE (1)
gERILLA (3)
Na(T)TBRIS (4)
EKL(A)TERA (1)
KNaL(L)ERt (1)

Jonathan Ljungberg
pATIENS (7)
OLÄSBAR (2)
UNIFoRM (1)
R(O)SMArIN (4)
(S)TARTTID (2)
LASTbAR (2)
VAKENhE(T) (2)
OfTALMI (1)
aDRESSA(T) (5)
ALST(R)ARE (3)
GUSkaRE (1)
AvTRÄDE (4)
INSTÄLL(A) (1)
aBSOLUT (2)
GUDSDom (1)
sPONSRA (1)
OGÄNgAD (2)
UTLÅ(N)InG (1)
AvGRÄN(S)A (1)
*SVAMLIn(G) (1)
TRUMELD (3)
ERODERa (3)
ÄDE(L)fISk (1)
InTrE(S)SE (2)
SKÖNA(N)DE (1)
IDROTtA (7)
STEARiN (28)
KLATteR (4)
SA(N)DvITA (2)
GRÄNSLA (2)
SNARVEL (5)
Lä(R)OSPÅN (1)
HARMSEN (2)
MO(T)FRÅGA (1)
TANIgHE(T) (3)
KONSULT (2)
oLYDNAD (3)
MA(K)TSfÄR (1)
KIN(D)PUSS (1)
LANTERN(A) (7)
TIgGERI (1)
BIlJAkT (1)
gULEsÄC(K) (1)
jÄSLERA (4)
GRATIER (4)
STENRAS (12)
(N)IKTDOSa (2)
KRoN(PR)INS (1)
mATERIA (9)
PARTITA (5)
(T)AROkLEK (1)
UtESLU(T)A (1)
Or(D)INErA (5)

Anders Apoy
KNASTR(I)g (5)
sMATTER (5)
RE(N)OVErA (1)
BRANdT(A)L (4)
(F)ÖROReNA (2)
v(I)SSLARE (3)
TESTARE (9)
BRYTARE (1)
b(L)AnDRAS (4)
(B)LOtTARe (3)
*NORDv(I)ND (1)
VEtERAN (3)
sVÄRFAR (2)
MARINAD (2)
UTVINNa (3)
(S)KORSTEn (4)
*PITORE(S)k (1)
sTRESSA (7)

Henrik Johansson
LaM(M)KÖTT (2)
FRASeRA (4)
(K)ONSTLAD (3)
SNARLIK (4)
RENHJO(R)D (1)
STANDER(T) (8)
(T)REfaSIG (2)
PROGNOS (1)
DIalEKT (2)
GLaSNO(S)T (4)
(E)STRAdöR (2)
(K)NASTfRI (2)
REDO(V)ISA (2)
STENDÖS (1)
TIPSArE (3)
dURKS(L)AG (1)

Sonny Apoy
SVaRTLu(T) (1)
SKRItTA (7)
KÄTTErI (1)
FäKTARE (2)
KOSTSAM (1)
STARTA(R)E (5)
lOT(T)NING (4)
ELDFAST (1)
kODNING (1)
GRATÄNg (1)
STÅND(A)rE (3)

Björn Jansson
ANtIGEN (1)
SPELaRE (7)

Alexandra Svanteson
(T)ANDHALS (3)
ANDETRO (8)
(S)PELSÄtT (1)
BELAStA (2)
STENrAS (12)
SInNELA(G) (2)
SORTERA (20)
MoNSTER (5)
R(a)DIOTAL (4)
INN(E)RLIg (2)
LEKTIoN (3)
(T)RIAnGEL (6)
E(N)SILAGe (2)
NÅTLARE (4)
A(Z)ERISKA (2)
FLANERA (3)
ELSTRöM (3)
RETSInA (20)
K(A)LvDANS (2)
STEnKAj (2)
STIlETT (3)
HunDRAS (2)
gRANRIS (5)
RuLLsTE(N) (2)
STaNDAR (9)
SVÄvARE (1)
SKE(P)PARe (1)
OBET(O)nAD (1)

Paul Eberhardsson
UTKOMMA (1)
(T)ROLLTyG (1)
TELEMA(S)T (6)
SNATTAR(E) (10)
KL(A)RTEXT (1)
MAESTro (2)
S(E)XTONDe (2)
C(H)iNTZAD (1)
INETSAD (8)
ENAKTAR(E) (3)
NEO(N)ATaL (1)
ELOXERA (2)
R(EP)ARATÖr (1)

Gustaf Gimstedt
MELeRAD (2)
GRUNdAD (1)
MAN(S)GRiS (3)
SMaKBIT (1)
KaLSONG (5)
sTEGLöS (2)
SELLERI (4)
HANdDuK (1)
SIgNERA (16)
tROLLARE (4)
INNERSt (5)
SÖkANDE (6)
StRuTTA (2)
RASANDE (9)
ELeGANS (2)
FÖNSTeR (2)
VALSPu(R)T (1)
*LASNING (1)
(H)ONORErA (1)
SINIST(E)R (4)
fATALIE(R) (3)
OSEEDAd (1)
(S)VeTSARE (4)
sKANISM (2)

Mattias Persson
INnERST (5)

Åke Qvarfordt
GOMSE(G)El (1)
MAKADAm (1)
SuNDHET (3)
TOLE(r)ErA (1)
(V)ATTENHo (1)
STAGNE(R)A (12)
BEGONiA (2)
SlAVIST (1)
FrOTTEr(A) (3)
OTROlIG (4)
STORLEK (7)
TRONsAL (11)
DITSÄND (1)
OTURSAm (2)
GENErAD (4)
SNaRLIg (2)
SLAvISK (1)
M(O)TorISK (2)
TUMLARe (5)
(P)REDIKAn (3)
*InR(I)STAD (1)
RETSINA (20)
LEKAMeN (1)
HJUlRInG (1)
METNInG (2)
MARTERa (6)
AGITErA (9)

Svante Berg
URTAvLA (2)

Birgit Hognert
KRIG(S)HOt (1)