Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårslöfte 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
DÄRUTAV (1)
REnODLA (23)
NE(R)SOTAD (20)
RENODla (23)
BLADMA(G)E (1)
A(S)ALÄRaN (1)

Anna Andersson
STÖDdIG (3)
OrMTUNG(A) (2)
(S)EXTiTAL (7)
RaSRISK (7)
SIGNERA (45)
NORDLIG (4)
STANDER(T) (21)
fÖRST(E)NA (4)

Erik Elvers
FRAkTAL (5)

Åsa Florholm
TROTS(A)RE (7)
SMETANA (11)

David Tiberg
MORAlIS(K) (4)

Monica Ringheim
STORm(A)ST (11)
ETTUSEn (3)