Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
JULGOTT(ER)  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
tRISTES(S) (9)
UpPTAGA (1)
SALTsTO(D) (5)
MISsÖDE (1)
ÅSTUNDa (6)
GRONING (1)
LITANIa (5)
TRAINEE (6)

Gunnar Andersson
SNORkLA (14)
INSALTA (14)
INrISTA (40)
DESIGnA (12)
FOLIERa (11)
ARTEgEN (13)

Elisabet Claezon
NEDSATT (20)

Anna Andersson
*UPPsIDA (1)
ANBLICK (3)
StORKNA (20)
ÄLGsTAM (2)

Maria Åslund
bAKÄNdA (3)
TRASSEl (42)
ORDsTAM (11)
bAKGATA (1)
ÅVERKAn (2)

Erik Elvers
LASTbåT (2)
NOTARIE (52)

Emma Ekman
HÄSTHOV (1)
POMERA(N)S (4)
SENATOR (55)
RInGARe (27)
OMSLUTA (6)
AMNESTi (24)

Åsa Florholm
kRO(S)SARE (6)
SPRETIG (7)
ViNGLAS (8)

David Tiberg
OgINHET (3)
lEvANDE (4)

Kajsa Bråting
SKINGRA (11)
*BRuDRIN(G) (1)

Helena Åman
INTrÄDE (18)

Jussi Pohjola
ElMÄTAR(E) (5)
(B)ORTALAG (2)
AlFåGEL (1)

Monica Ringheim
FöRESTÅ (3)

Teresia Forsman
mEDLARe (11)

Gunilla de Geer
STRÖmMa (2)
pASSERA (11)
SÄTTARE (19)