Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SISU CUP 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
INSAMLa (9)
TENDENS (9)
INsOMNA (6)
GUDsMAN (1)

Gerd Forss
MAGIsT(E)R (9)
KAnOTIS(T) (7)
INTRÄDE (18)
ENSTAv(I)G (2)
ORDALAG (4)
rOTATIO(N) (12)
GRADeRA (11)
(L)USTrESA (7)
OLiSTaD (15)

Erik Elvers
LIsMARE (26)
SONDERA (82)
*ORDg(R)ÄNS (1)
STAmBOK (1)

Stefan Sjöblom
Dr(E)SSERA (17)
S(T)AGNERA (32)
FRI(S)pELA (3)

Mikael Forss
TRäKARL (4)
OSTADGA(D) (1)
UTEDASS (11)
SANDTaG (6)

Pia Sjöblom
GENSARE (8)

Marianne Mattsson
pLAN(T)ERA (19)

Turid Petersson
CEnTRAl (8)
KOLMIlA (2)
oTROGEN (7)
SEXTANT (11)
PASsERA (12)

Monica Ringheim
LIFtARE (20)
(R)EAkTIoN (6)