Turneringshistorik


Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MYqQmAos' (Errcode: 28 - No space left on device) in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ


BALNING (1)
STIGArE (45)
SIKTARE (21)
mÖNSTRA (8)
EfESIER (1)
NERFaRT (7)
SIDeROS (8)
KOSTNAd (17)
(P)ATInERA (10)
PARItEt (9)
SLITAgE (16)
(S)TEGRiNG (7)
NERTYNg(D) (2)
SlUTARE (26)


UTFI(S)KAd (5)
Ne(R)HALAD (1)
RÄTSIDA (17)
SALTERI (63)
ROYALTy (1)
SaTSDEL (15)
(G)rADLIST (8)
SELoTIS(M) (6)
OCEAN(I)sK (2)
SOLvENS (2)
iNSPELA (13)
ELEktOR (5)


gRAVS(T)EN (12)
S(T)OLSBEN (10)
F(R)UKtViN (1)
LAtINIS(T) (1)
ObORSTA(D) (5)
bAKERST (2)
RESULTA(T) (5)
INtRADA (14)
MAGAsIN (3)
sNORKIG (7)
kASSERA (25)
BOASERA (16)
FRISKNA (3)
jAK(T)BYTE (1)
MAESTRO (29)


SmåSTAD (8)
STÖTAn(D)E (8)
(E)FTERlED (2)
TRÄvARA (1)
BIlRUTA (4)
SAuDIER (17)
TESTARE (40)
BLÄSTER (1)
(P)REGNaNS (1)
e(U)FORISK (2)
NUmERIS(K) (3)
ORENLIg (11)
LAGERRU(M) (2)
LANTRAS (26)
BORTDRA (1)
TALLBAR(R) (2)


UN(D)ERlAG (2)
AVsPARK (2)
(K)ORTSIdA (16)
(F)ÖrSKONA (3)
DESPOTI (6)
AS(T)RAKAN (6)
UTEDaSS (11)
(N)ERLUTaD (6)
OTAdLIG (4)
TVESALA (2)
ARMS(V)ETT (4)
lIKTORN (10)
SOLvARM (2)
ADERTOn (22)
SOlGATA (5)
SOLItÄR (4)
(t)ANDSTEN (18)


TELEFAx (1)
SAnItÄR (12)
*SUTEnE(R)A (1)
TJuGOeN (1)
DOKTRIN (7)
KLISTrA (26)
MEtADON (7)
DATAsET (6)
(K)ARANTäN (2)
*VASSROT (1)


AeROSOL (16)
ISBäLTE (1)
SEKUNDa (6)
TALANDE (23)
AvSPÄND (2)
SLITBAR (7)
SNATTEr (35)
FÖRPAs(S)A (2)
LEKTRIS (15)
SmALBEN (4)
RELATIO(N) (20)
GUlD(Å)DER (1)
*FÅGElM(A)T (2)
ELDRIFt (5)
BROTTaS (13)


*(B)EFJÄRmA (1)
SEMAN(T)IK (12)
J(O)RDNÄRa (3)
KArDIN(A)L (6)
RENODLA (23)
PARISI(S)K (2)
(D)OSERInG (8)
(S)TRATEGI (11)
(K)LÄDSMAk (2)
(U)RGAMmAL (1)


MOTLjUs (2)
UTRÄTTa (5)
EDITeRA (28)
(I)NNERStA (25)
AkTERST (8)
SOTNInG (5)
RETSInA (59)
MEANDER (5)
(T)RASSLIg (21)
PLURINg (3)
HEDONIS(T) (8)
HeLSIDa (20)


LÄRLinG (4)
*LIMTRÄD (1)
BERUSAD (6)
STÖrPAR (2)
FöRP(A)SSA (2)
SLUT(S)TEN (4)
SE(P)IAtON (4)
eLEFANT (9)
AllIHOP (1)
ROTfÄs(T)A (2)
*N(E)RTAGEN (3)
TROL(L)DOm (3)
(S)ANDsTEN (25)
kÄRESTA (7)
EXSUDaT (1)


B(A)dSTUGA (1)
ANNALeR (12)


GrÖNSKA (4)
(T)RÅDsPIK (1)
(T)ROSGLöD (1)
NERISAd (24)
SÖTSAKe(R) (2)
ANSLuTA (14)
RUTERnI(A) (7)
STORMAn (17)
LInDORM (3)


APrIKOS (5)
(S)ANSErIF (7)
FELAK(T)IG (4)
SIMMaRE (10)
I(S)PANSAR (2)
DÄRBOR(T)A (1)
kLÄTTrA (11)
(R)OSMARIN (8)
SKuLDRA (8)
ENTRoPI (12)


uTeDASS (11)
KÄRESTA (7)
AUTOkRA(T) (2)
SPELEM(A)N (3)
(R)EAVINSt (11)
(M)ARRIDEN (2)
KLOTtRA (9)
DANsMUS (5)
BRA(K)FESt (2)
GOTISKA (5)
KäNNARE (5)
TORNErA (34)


TRAILeR (6)
VITSENa(P) (4)
(G)RUSBANa (2)
SVARTNA (24)
AVlIDEN (5)
(G)ODSVAGn (2)
KNAL(L)RÖD (1)
SkOTTAR(E) (15)
DÅRkIS(T)A (4)
hANTERA (23)
GLOTTIs (5)
KARNEOL (4)
SPE(L)dOSA (4)
INLAgRA (2)
BINDErI (6)


tUSENDE (6)
TEnNI(S)S(K)O (1)
OlJELAN(D) (2)
(T)ANDOORI (3)
INPRÄNT(A) (2)
RÖRELSE (3)
RELEAsE (4)
MA(N)ShÖJD (1)
UTREDN(IN)G (1)
DIAMANt (5)
(K)ASTVIND (5)
MAt(Ä)PPlE (1)
MUSTANg (5)
(N)EOnATAL (3)
PAGINER(A) (2)
TRÅDSmA(L) (10)
VIDEArT (3)
RAdIOBI(L) (2)
DIAMANt (5)
BITANKE (2)
OSTKRÄm (1)
KAsTrE(R)A (14)