Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
BALNING (1)
STIGArE (43)
SIKTARE (21)
mÖNSTRA (8)
EfESIER (1)
NERFaRT (7)
SIDeROS (8)
KOSTNAd (17)
(P)ATInERA (10)
PARItEt (9)
SLITAgE (16)
(S)TEGRiNG (7)
NERTYNg(D) (2)
SlUTARE (26)

Gunnar Andersson
UTFI(S)KAd (5)
Ne(R)HALAD (1)
RÄTSIDA (17)
SALTERI (63)
ROYALTy (1)
SaTSDEL (15)
(G)rADLIST (8)
SELoTIS(M) (6)
OCEAN(I)sK (2)
SOLvENS (2)
iNSPELA (13)
ELEktOR (5)

Henrik Jonés
gRAVS(T)EN (12)
S(T)OLSBEN (10)
F(R)UKtViN (1)
LAtINIS(T) (1)
ObORSTA(D) (5)
bAKERST (2)
RESULTA(T) (5)
INtRADA (13)
MAGAsIN (3)
sNORKIG (7)
kASSERA (25)
BOASERA (16)
FRISKNA (3)
jAK(T)BYTE (1)
MAESTRO (28)

Johan Rönnblom
SmåSTAD (8)
STÖTAn(D)E (8)
(E)FTERlED (2)
TRÄvARA (1)
BIlRUTA (4)
SAuDIER (17)
TESTARE (40)
BLÄSTER (1)
(P)REGNaNS (1)
e(U)FORISK (2)
NUmERIS(K) (3)
ORENLIg (11)
LAGERRU(M) (2)
LANTRAS (26)
BORTDRA (1)
TALLBAR(R) (2)

Martin Bender
UN(D)ERlAG (2)
AVsPARK (2)
(K)ORTSIdA (16)
(F)ÖrSKONA (3)
DESPOTI (6)
AS(T)RAKAN (6)
UTEDaSS (11)
(N)ERLUTaD (6)
OTAdLIG (4)
TVESALA (2)
ARMS(V)ETT (4)
lIKTORN (10)
SOLvARM (2)
ADERTOn (22)
SOlGATA (5)
SOLItÄR (4)
(t)ANDSTEN (18)

Pia Mattsson
TELEFAx (1)
SAnItÄR (12)
*SUTEnE(R)A (1)
TJuGOeN (1)
DOKTRIN (7)
KLISTrA (26)
MEtADON (7)
DATAsET (6)
(K)ARANTäN (2)
*VASSROT (1)

Roland Olsson
AeROSOL (16)
ISBäLTE (1)
SEKUNDa (6)
TALANDE (23)
AvSPÄND (2)
SLITBAR (7)
SNATTEr (35)
FÖRPAs(S)A (2)
LEKTRIS (15)
SmALBEN (4)
RELATIO(N) (20)
GUlD(Å)DER (1)
*FÅGElM(A)T (2)
ELDRIFt (5)
BROTTaS (13)

Anna Andersson
*(B)EFJÄRmA (1)
SEMAN(T)IK (12)
J(O)RDNÄRa (3)
KArDIN(A)L (6)
RENODLA (22)
PARISI(S)K (2)
(D)OSERInG (8)
(S)TRATEGI (11)
(K)LÄDSMAk (2)
(U)RGAMmAL (1)

Anders Skjäl
MOTLjUs (2)
UTRÄTTa (5)
EDITeRA (27)
(I)NNERStA (25)
AkTERST (8)
SOTNInG (5)
RETSInA (59)
MEANDER (5)
(T)RASSLIg (21)
PLURINg (3)
HEDONIS(T) (8)
HeLSIDa (20)

Gerd Forss
LÄRLinG (4)
*LIMTRÄD (1)
BERUSAD (6)
STÖrPAR (2)
FöRP(A)SSA (2)
SLUT(S)TEN (4)
SE(P)IAtON (4)
eLEFANT (9)
AllIHOP (1)
ROTfÄs(T)A (2)
*N(E)RTAGEN (3)
TROL(L)DOm (3)
(S)ANDsTEN (25)
kÄRESTA (7)
EXSUDaT (1)

Emma Ekman
B(A)dSTUGA (1)
ANNALeR (12)

Zakarias Jonsson
GrÖNSKA (4)
(T)RÅDsPIK (1)
(T)ROSGLöD (1)
NERISAd (24)
SÖTSAKe(R) (2)
ANSLuTA (13)
RUTERnI(A) (7)
STORMAn (17)
LInDORM (3)

Alexander Viberg Sandström
APrIKOS (5)
(S)ANSErIF (7)
FELAK(T)IG (4)
SIMMaRE (10)
I(S)PANSAR (2)
DÄRBOR(T)A (1)
kLÄTTrA (11)
(R)OSMARIN (8)
SKuLDRA (8)
ENTRoPI (12)

Jonathan Ljungberg
uTeDASS (11)
KÄRESTA (7)
AUTOkRA(T) (2)
SPELEM(A)N (3)
(R)EAVINSt (11)
(M)ARRIDEN (2)
KLOTtRA (8)
DANsMUS (5)
BRA(K)FESt (2)
GOTISKA (5)
KäNNARE (5)
TORNErA (34)

Johannes Åman Pohjola
TRAILeR (6)
VITSENa(P) (4)
(G)RUSBANa (2)
SVARTNA (24)
AVlIDEN (5)
(G)ODSVAGn (2)
KNAL(L)RÖD (1)
SkOTTAR(E) (15)
DÅRkIS(T)A (4)
hANTERA (22)
GLOTTIs (5)
KARNEOL (4)
SPE(L)dOSA (4)
INLAgRA (2)
BINDErI (6)

Paul Eberhardsson
tUSENDE (6)
TEnNI(S)S(K)O (1)
OlJELAN(D) (2)
(T)ANDOORI (3)
INPRÄNT(A) (2)
RÖRELSE (3)
RELEAsE (4)
MA(N)ShÖJD (1)
UTREDN(IN)G (1)
DIAMANt (5)
(K)ASTVIND (5)
MAt(Ä)PPlE (1)
MUSTANg (5)
(N)EOnATAL (3)
PAGINER(A) (2)
TRÅDSmA(L) (10)
VIDEArT (3)
RAdIOBI(L) (2)
DIAMANt (5)
BITANKE (2)
OSTKRÄm (1)
KAsTrE(R)A (13)