Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-15  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
15. Alexandra Svanteson-Roland Olsson439 - 419 Göteborgsträning VT-15 (rond 15)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
12. Jonathan Ljungberg-Åke Qvarfordt573 - 222 Göteborgsträning VT-15 (rond 28)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
16. Alexandra Svanteson-Roland Olsson439 - 419 Göteborgsträning VT-15 (rond 15)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
11. Jonathan Ljungberg-Åke Qvarfordt573 - 222 Göteborgsträning VT-15 (rond 28)

Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
23. Gustaf Gimstedt-Sebastian Boukachabia391 - 495 (=886Göteborgsträni... T-15 (rond 21)

Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
31. Åke Qvarfordt-Göte Borg326 - 326  Göteborgsträning VT-15 (rond 2)
35. Gustaf Gimstedt-Sonny Apoy317 - 317  Göteborgsträning VT-15 (rond 10)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2015-01-08

Sonny Apoy - Anders Apoy 294 - 408
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 393 - 252
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 246 - 354
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 300 - 370
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 380 - 300
Åke Qvarfordt - Tord Eriksson 284 - 350
Anders Apoy - Roland Olsson 398 - 316
Tord Eriksson - Sonny Apoy 344 - 390
Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 380 - 267
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 360 - 393

Speltillfälle 2 - 2015-01-15

Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 401 - 335
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 425 - 380
Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 371 - 322
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 342 - 444
Roland Olsson - Henrik Johansson 302 - 338
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 356 - 353
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 374 - 332
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 432 - 383
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 461 - 351
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 375 - 271
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 238 - 409
Åke Qvarfordt - Göte Borg 326 - 326

Speltillfälle 3 - 2015-01-22

Åke Qvarfordt - Göte Borg 350 - 360
Henrik Johansson - Göte Borg 343 - 392
Anders Apoy - Göte Borg 314 - 366
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 292 - 418

Speltillfälle 4 - 2015-01-29

Göte Borg - Anders Apoy 369 - 335
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 366 - 389
Sonny Apoy - Henrik Johansson 279 - 404
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 342 - 386
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 463 - 346
Sonny Apoy - Gustaf Gimstedt 288 - 374
Anders Apoy - Henrik Johansson 292 - 326
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 379 - 408
Anders Apoy - Göte Borg 376 - 277
Anders Apoy - Pia Mattsson 415 - 310
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 297 - 373
Göte Borg - Åke Qvarfordt 356 - 334

Speltillfälle 5 - 2015-02-05

Göte Borg - Göta Borg 313 - 352
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 386 - 382
Henrik Johansson - Paul Eberhardsson 401 - 292
Roland Olsson - Pia Mattsson 401 - 330
Anders Apoy - Sonny Apoy 312 - 344
Sonny Apoy - Paul Eberhardsson 259 - 394
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 316 - 395
Henrik Johansson - Göte Borg 361 - 362

Speltillfälle 6 - 2015-02-12

Kerstin Palö - Åke Qvarfordt 291 - 319
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 338 - 384
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 373 - 348
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 295 - 316
Anders Apoy - Sonny Apoy 276 - 307
Alexandra Svanteson - Jonas X-Gbg 415 - 183
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 380 - 271
Henrik Johansson - Sonny Apoy 384 - 359
Göte Borg - Åke Qvarfordt 329 - 249
Sonny Apoy - Gösta X-Gbg 353 - 208
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 294 - 391
Kerstin Palö - Pia Mattsson 316 - 372
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 428 - 322

Speltillfälle 7 - 2015-02-19

Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 401 - 333
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 301 - 357
Pia Mattsson - Roland Olsson 301 - 349
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 385 - 286
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 388 - 266
Roland Olsson - Göte Borg 402 - 349

Speltillfälle 8 - 2015-02-26

Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 360 - 310
Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 362 - 348
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 344 - 417
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 454 - 336
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 399 - 283
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 372 - 345
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 303 - 330
Alexandra Svanteson - Göte Borg 313 - 409
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 308 - 352
Anders Apoy - Sonny Apoy 317 - 347
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 305 - 455
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 348 - 354
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 271 - 384

Speltillfälle 9 - 2015-03-05

Anders Apoy - Pia Mattsson 361 - 395
Roland Olsson - Anders Apoy 424 - 315
Pia Mattsson - Gustaf Gimstedt 324 - 478
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 388 - 307
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 326 - 381
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 403 - 360

Speltillfälle 10 - 2015-03-12

Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 317 - 317
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 328 - 347
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 371 - 342
Sonny Apoy - Anders Apoy 286 - 367
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 263 - 311
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 341 - 330
Roland Olsson - Göte Borg 435 - 341
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 375 - 339
Roland Olsson - Göte Borg 361 - 300

Speltillfälle 11 - 2015-03-19

Anders Apoy - Åke Qvarfordt 375 - 400
Göte Borg - Åke Qvarfordt 433 - 267
Henrik Johansson - Roland Olsson 370 - 323
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 333 - 340
Pia Mattsson - Anders Apoy 341 - 395
Anders Apoy - Roland Olsson 365 - 388
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 288 - 394

Speltillfälle 12 - 2015-03-26

Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 441 - 302
Alexandra Svanteson - Göte Borg 345 - 379
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 308 - 433
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 279 - 393
Göte Borg - Sonny Apoy 374 - 263
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 346 - 330
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 337 - 413
Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 331 - 360
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 373 - 330
Sonny Apoy - Malin Fermstad 400 - 250
Malin Fermstad - Linnea Liikamaa 238 - 318
Åke Qvarfordt - Linnea Liikamaa 397 - 289
Alexandra Svanteson - Linnea Liikamaa 424 - 204

Speltillfälle 13 - 2015-04-02

Roland Olsson - Åke Qvarfordt 315 - 351
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 276 - 477
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 418 - 317

Speltillfälle 14 - 2015-04-09

Anders Apoy - Åke Qvarfordt 291 - 385
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 440 - 373
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 359 - 318
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 361 - 309
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 316 - 288
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 303 - 372
Sonny Apoy - Göte Borg 278 - 370
Göte Borg - Sonny Apoy 350 - 411
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 288 - 355
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 405 - 392
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 383 - 403
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 354 - 323

Speltillfälle 15 - 2015-04-16

Göte Borg - Åke Qvarfordt 370 - 296
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 370 - 270
Paul Eberhardsson - Åke Qvarfordt 415 - 339
Gustaf Gimstedt - Svante Berg 274 - 325
Anders Apoy - Paul Eberhardsson 409 - 399
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 384 - 302
Paul Eberhardsson - Gustaf Gimstedt 433 - 390
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 344 - 328
Svante Berg - Åke Qvarfordt 410 - 323
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 323 - 367
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 439 - 419
Paul Eberhardsson - Pia Mattsson 397 - 396
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 347 - 359
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 344 - 417
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 406 - 366
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 274 - 424

Speltillfälle 16 - 2015-04-23

Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 316 - 389
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 347 - 368
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 405 - 288
Anders Apoy - Sonny Apoy 338 - 317
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 372 - 299
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 323 - 367
Anders Apoy - Roland Olsson 357 - 372
Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 375 - 335
Pia Mattsson - Sonny Apoy 485 - 291
Sonny Apoy - Roland Olsson 362 - 380
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 340 - 285
Roland Olsson - Henrik Johansson 272 - 345
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 293 - 312

Speltillfälle 18 - 2015-05-07

Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 404 - 300
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 303 - 391
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 366 - 317
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 377 - 345
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 344 - 311
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 431 - 301
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 273 - 346
Roland Olsson - Göte Borg 359 - 337
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 325 - 434

Speltillfälle 19 - 2015-05-14

Anders Apoy - Åke Qvarfordt 378 - 350
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 277 - 313
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 332 - 323
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 425 - 349
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 308 - 341

Speltillfälle 20 - 2015-05-21

Anders Apoy - Roland Olsson 290 - 453
Pia Mattsson - Anders Apoy 393 - 226
Alexandra Svanteson - Sebastian Boukachabia 334 - 355
Alexandra Svanteson - Pia Mattsson 344 - 289
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 352 - 384
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 270 - 395
Alexandra Svanteson - Göte Borg 298 - 417
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 338 - 309
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 345 - 350
Göte Borg - Alexandra Svanteson 350 - 376

Speltillfälle 21 - 2015-05-28

Pia Mattsson - Åke Qvarfordt 333 - 371
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 395 - 388
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 316 - 300
Sebastian Boukachabia - Roland Olsson 324 - 422
Pia Mattsson - Sebastian Boukachabia 385 - 339
Göte Borg - Roland Olsson 390 - 350
Gustaf Gimstedt - Sebastian Boukachabia 391 - 495

Speltillfälle 22 - 2015-06-04

Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 397 - 365
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 333 - 338
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 409 - 249
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 417 - 325
Anders Apoy - Cecilia Reimal 379 - 249
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 368 - 401
Anders Apoy - Sonny Apoy 388 - 359
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 356 - 396
Henrik Johansson - Gustaf Gimstedt 402 - 317
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 378 - 327
Åke Qvarfordt - Sonny Apoy 377 - 348

Speltillfälle 23 - 2015-06-11

Åke Qvarfordt - Anders Apoy 387 - 357
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 291 - 391
Roland Olsson - Henrik Johansson 409 - 391
Göte Borg - Anders Apoy 427 - 307
Henrik Johansson - Roland Olsson 344 - 493
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 345 - 460
Anders Apoy - Pia Mattsson 309 - 353

Speltillfälle 24 - 2015-06-18

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 355 - 399
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 446 - 253
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 307 - 363

Speltillfälle 25 - 2015-06-25

Åke Qvarfordt - Göte Borg 385 - 402
Turid Petersson - Göte Borg 382 - 341
Gustaf Gimstedt - Göte Borg 312 - 440
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 389 - 216

Speltillfälle 26 - 2015-07-02

Göte Borg - Alexandra Svanteson 367 - 331
Anders Apoy - Göte Borg 321 - 359
Göte Borg - Åke Qvarfordt 324 - 352
Göte Borg - Alexandra Svanteson 335 - 354
Anders Apoy - Göte Borg 325 - 386
Göte Borg - Åke Qvarfordt 460 - 212

Speltillfälle 27 - 2015-07-09

Sebastian Boukachabia - Åke Qvarfordt 329 - 356
Roland Olsson - Göte Borg 324 - 351
Pia Mattsson - Göte Borg 347 - 396
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 348 - 327
Pia Mattsson - Sebastian Boukachabia 380 - 358
Åke Qvarfordt - Henrik Johansson 355 - 328

Speltillfälle 28 - 2015-07-16

Henrik Johansson - Göte Borg 302 - 377
Jonathan Ljungberg - Åke Qvarfordt 573 - 222
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 480 - 236
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 335 - 346
Pia Mattsson - Jonathan Ljungberg 304 - 402
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 277 - 381

Speltillfälle 29 - 2015-07-23

Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 371 - 310
Anders Apoy - Göte Borg 330 - 381
Roland Olsson - Göte Borg 451 - 321
Roland Olsson - Anders Apoy 318 - 387

Speltillfälle 30 - 2015-07-30

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 307 - 383
Göte Borg - Åke Qvarfordt 327 - 375
Alexandra Svanteson - Göte Borg 390 - 394
Roland Olsson - Göte Borg 415 - 331
Åke Qvarfordt - Göte Borg 323 - 382