Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-15  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
AVOGHET (3)
SnATTER (10)
sTADION (12)
SPERMIE (2)
(M)ATERIAl (3)
AKtEROM (3)
MASKErA (3)
LaNSERa (15)
*TRINDHE(T) (2)
BaDRING (3)
SIDOG(R)En (2)
EnKRONa (3)
LINDORm (1)

Roland Olsson
bROSSLA (5)
RE(L)ATION (7)
SnATTER (10)
LÄKTArE (7)
JÄMT(L)AnD (1)
SExTI(D)EN (3)
VIGIlA(N)S (1)
KARTERA (3)
SPA(N)NmåL (1)
GLANSKi(S) (3)
GESTiSK (1)
S(Ö)RPNING (1)
(L)UTTriNG (2)
SEMEsTR(A) (3)
NJUtNI(N)G (1)
S(T)ORSPEL (3)
S(K)OTNInG (2)
FATa(L)IER (3)
(K)ORSIKAN (1)
STaTION (7)
SNUsARE (13)
AmA(N)UENS (2)
lUNNARE (8)
ÅrSbARN (3)
*OTESTAD (2)
TURIsTA (5)
SENTERA (13)
LAXnING (1)
KReATUR (1)
EKIPERa (4)
SKRYMSL(E) (1)
sKILDRA (4)
TORE(A)DoR (2)
NÄT(T)RÖJA (1)
ROSS(L)ING (3)
TRUbBEL (1)
OXRULAD (1)
(E)RRAtISK (2)
RENSkAV (1)
SERENAD (10)
gÖRANDE (2)

Tord Eriksson
K(R)OSSARE (6)
TRaSSEL (13)

Göte Borg
kLOTTrA (4)
SEMAN(T)IK (3)
GLA(S)DöRR (3)
(S)TÅLRAND (3)
DALDaNS (2)
(T)EGELRöD (3)
*TRÄBOrR (1)
TOLERaN(S) (8)
SkOTARE (12)
SMyGArE (3)
UTSVä(N)gD (1)
tONANdE (2)
HEdNING (2)
GlITTrA (5)
lU(S)TRESA (3)
RÄkFISKE (1)
kOSTALL (1)
TReVNAD (3)
SE(M)InERA (4)
pRaSSLA (2)
FARTG(R)EN (4)
TREkANT (3)
*DRAGNOT (1)
(T)RILSkEN (8)
KlORGAS (1)
KNASTRI(G) (5)

Göta Borg
DOM(I)NAnT (1)

Jonathan Ljungberg
*aNISFRÖ (1)
SI(D)OTEMA (5)
AUDITÖR (1)

Anders Apoy
MINeRAL (3)
SUGANdE (5)
STUVERI (1)
FETAOST (1)
ASÄTaRE (5)
(S)TENKAsT (7)
iNFARkT (2)
(S)TÄNKARE (6)
KLaGANDE (2)
FeSTLIG (1)
SMYGArE (3)
ROSTARe (15)
INSTIFt(A) (3)
FlAmSIG (2)
(AN)sTRÄnGA (1)
UNDRInG (1)
SNASkIg (1)
F(A)TALISt (4)
DE(M)OLeRA (2)
iNTVIN(G)A (1)
kaSSLER (3)
ISOLERA (13)
TRUBADur (2)
ONAnERA (4)
YTTERs(T)A (1)
IDROTTa (7)
sVARTNA (7)

Sebastian Boukachabia
sMåAKTIG (1)
StUTERI (9)
bRIOCHE (1)
SORTERA (20)
IMBEC(I)Ll (1)
aNTOLO(G)I (1)
S(T)ANSARe (8)
V(I)NSTRAS (4)

Henrik Johansson
KOl(D)RIFT (1)
fÖR(S)TORA (2)
(O)SmINKaD (3)
BAkEFTE(R) (1)
RÄtSIDA (10)
(A)VSKRIFT (1)
ALLMOSa (1)
MITTRAD (1)
NORd(K)UST (3)
SNARVLA (1)
PILASTe(R) (3)
VAL(S)NING (1)
(N)ErSÖLAD (3)
DIASTAs (3)
TRaGISK (6)
KoNS(T)ART (5)
PLANERa (5)

Sonny Apoy
KOpIERA (3)
SENATOr (10)
POSTGå(N)G (1)
kORGOSS(E) (1)
SKåDARE (2)
AVSÅGad (1)
*SPÄnn(R)EM (1)
ALLEGAT (2)
SNIDarE (17)
SLäNTRA (7)
ENAHANd(A) (1)
FROSTIG (2)
ENSTAkA (3)

Alexandra Svanteson
FlExION (1)
TORTERA (9)
ORrSPEL (3)
kAvRING (1)
SNARVeL (5)
kONTERA (9)
LÅTANDe (5)
pERSIKA (5)
SLAKHET (1)
DAGbLAD (1)
(O)KRITiSK (1)
ANAl(G)EsI (2)
NORdIST (6)
(K)LARNInG (1)
(N)EgATION (5)
STILETt (3)
MEkAnIK (1)
kLARHET (4)
SLÄNT(R)AS (4)
STYRDoN (3)
MoRDISK (2)
TEATRAL (6)
BEtINGA (4)
ÖRNGOTT (1)
*LIDIERA (1)
(S)PäDGRIS (1)
SIDERoS (5)
(T)RuNKERA (2)
ÅRSKORT (2)
ElBOLAG (1)
GRA(D)iENT (5)
KASTArE (4)
ISOLERa (13)
(S)TeNKOLL (2)
BoRNERA (2)
TuMLARE (5)
SElOtI(S)K (3)
sA(T)INERA (8)
RADIERA (3)
tÄTtING (1)
OLEDARe (5)
ASpIRIN (2)
SOLARIU(M) (1)
gR(E)KINNA (2)

Paul Eberhardsson
ÖVERD(Ä)CK (1)
NEDfRYS(A) (1)
(B)ALUSTER (2)
NE(D)LUTAD (2)
BALUs(T)ER (2)
HAGELbY (1)
K(A)STRERA (7)
(H)ANDkYSS (1)

Gustaf Gimstedt
KEMiSaL (1)
MOTdRAG (3)
ST(A)RTtID (2)
PLUNDrA (5)
SEKUNdA (5)
*ÄLTANDE (1)
(K)ÖrSKOLA (1)
(LA)NDSTIGA (1)
TrA(S)SENT (8)
eNTITET (1)
KAROTEn (3)
RUINErA (4)
(T)ArAnTEL (6)
RoLI(G)HET (1)
*DELI(R)ISK (1)
kRISTYR (1)
*MÄTtAND(E) (1)
TO(S)iGhET (3)
DAGLI(G)EN (2)
TULlARE (7)
SAnDKAK(A) (1)
AFTONS(o)l (3)
GIVANDE (2)
S(T)uKNINg (1)
gUDINNA (1)
TOLkARE (10)
LAND(S)ORT (9)
SPEcIAl (2)
lANTBRÖ(D) (1)
P(SY)KIATER (1)
RO(S)TNING (1)
STILReN (5)
B(R)aSSERI (4)

Åke Qvarfordt
ROStErI (10)
LaTINIS(T) (2)
ORTSTID (2)
KANOT(I)ST (5)
sONDERA (21)
SLINDER (5)
INrINGA(D) (2)
ONaNERA (4)
rOS(T)BRUN (1)
TENDERA (9)
KAnDERA (4)
SERBiSK (2)
STÅENdE (1)
(S)TORKUnD (2)
KLOSTEr (2)
BLODKä(R)l (1)
SPElARE (7)
LuNTARE (8)
*ATOmISK (1)
SAMTLIg (2)
*SVAR(S)TID (1)
DELSTAt (9)
LaSTARE (8)
SIGNERA (16)
ROSTaRE (15)
NEkANDE (2)
LIv(S)TRÅD (2)
SNUSARE (13)
ANDETRO (8)
StEARIN (29)
OLISTAd (6)
UTRuStA (3)
NOTARIe (13)
(O)SÄNKbAR (1)
PRATSAm (3)
TR(I)ANGEL (6)
BESTYR(K)A (1)
SOLAnIN (4)
RODDARE (4)
SNEDTAK (1)
GRENSla (5)
BR(A)NDtAL (4)
STRIGLA (10)
OL(E)ANDER (5)
A(R)BeTARE (3)
SLINGrA (9)
PATiENS (7)
(S)KÄRANDE (3)
MoNTERA (14)
kLÄTTRa (3)
ENERVe(R)A (1)
RYTAnDE (2)

Svante Berg
O(L)JEPRIs (4)
K(I)NESISK (1)