Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
PoRTLÅS (1)
OSTIL(L)AD (1)
E(N)SiLERA (12)
OX(E)LTANd (5)
BERLOCK (1)
SARDeLl (11)
SIDORUT(A) (3)
ANRÄTTA (7)
BRUDST(O)L (2)
(N)iTNAGEL (1)
DRÖSVIS (1)
REtINAL (30)
OSlAGEN (12)

Elisabet Claezon
ONAnERA (15)
HÖRSÄ(G)En (2)

Pia Mattsson
eLDFARA (5)
RENODLa (22)
STAnDAR (18)
*MARSELD (1)
LåNGSID(A) (5)
STOr(B)ANK (5)
(M)AJSTåNG (1)
bAYRArE (1)
*STANNI(N)G (4)

Roland Olsson
ELEfANT (9)
GuSKARE (4)
(F)ROSSErI (4)
KArTOT(E)K (1)
ÖvERTON (2)
GÅTFuLL (1)
SNoTTRA (31)
BuSSLA(S)T (1)
TI(G)RERAd (9)
DaNSLEK (11)
KRA(S)SLIG (8)
STR(Ä)NdER (6)

Tord Eriksson
PARtITU(R) (7)
STAN(D)ERT (21)
sENIOR(A)T (30)

Maria Åslund
MAESTRO (27)
SKOMoDe (1)
*BILGATa (3)
TVä(T)TARE (4)
*TR(A)DnING (2)
PLAnTER(A) (19)
S(V)ÄNGbRO (1)
DITRESA (50)
TeNTERA (26)

Tommy Vaske
ANEKDOT (11)
TRONSAL (28)
IN(I)TIERA (6)
ELDSkEN (6)
HITRESA (24)
INsAMLA (9)
sTEROID (18)
DELEGAT (7)
nATURIS (14)
ToLERAN(S) (27)

Mikael Ström
sNAT(T)ERI (33)
(RO)SEnBLAD (1)
INRISTA (40)
BORDSd(A)M (2)
kV(A)RSTAD (4)
p(A)TETISK (4)
UNGRaRE (8)
RISvASE (2)
(K)ARMOSIN (4)
UTFLöDE (2)
SkRUTTI(G) (6)
MASKNiN(G) (4)
AbSTRUS (2)
(U)NITARIe (2)

Anita Mansnerus
*lIASIOn (1)
OPeRETT (2)
ESPARTo (16)
StORDIA (47)
TrADERA (36)
TRANkIL (10)
LAsERIN(G) (9)

Matilda Ekman
DIkTN(I)NG (3)
FANDERS (14)
INrINGA (9)
RA(S)TNiNG (18)
DiSKnIN(G) (3)
GNiSSLA (7)
BOKSTAv (2)
SYNDARe (13)

Åsa Florholm
TRÖTTNA (8)
UNdERST (12)
SKRILLA (3)
DIsKETT (7)

Alexander Viberg Sandström
lARYNG(I)T (1)
VäNSTRA (6)
TRES(P)ANN (10)
DISkARE (35)
VARIATO(R) (1)
PETUNiA (3)
FRoMAGE (1)
EFTERSO(M) (1)
bETUNGA (5)
NAT(U)RvÄN (1)
INbÖRDE(S) (1)
S(A)METING (8)
SMITARE (34)
STORMaN(DE) (1)
SIdENSK(O) (1)

Jonathan Ljungberg
(V)INDLEKa (1)
MIRaKEL (2)
RäTSIDA (17)
KNöLROT (1)
ST(Å)LRAND (4)
PÅlMAST (1)
TORSIOn (7)
TRIMT(A)NK (2)
(A)DApTERA (7)
FLUS(S)PAT (1)
SERENAD (18)
OKRIS(T)EN (7)
TR(O)SVISs (4)
ANNaLER (12)
INDuS(T)RI (6)
SLINGRa (27)

Anders Apoy
GRANNLå(T) (3)
*FAST(A)NDE (1)
NUMRerA (9)
FÄKtARE (7)
RUnDgÅN(G) (1)
BROtTaS (13)

Henrik Johansson
ORtOPED (1)
Om(S)KRIVA (1)
TRAGEDI (13)
PATIENs (11)
NEpOTIS(M) (3)
pLANHET (1)

Sonny Apoy
SLADdRA (18)
OSTDISK (2)

Björn Jansson
FRAK(t)FrI (1)
*SORGSAm (1)
SENATOr (55)
*(S)LAvISKA (1)
SIKTBAR (3)
mETANOL (12)
ÖV(E)RSIKT (2)
*DANsTAK(T) (1)
SKiFTAR(E) (2)
KRO(G)DANS (1)

Alexandra Svanteson
ISOLErA (46)
GNyENDE (1)
sAlTERI (61)
aPOSTEL (17)
ÅSTuNDa(N) (2)
MOTSIDa (5)
BESIKTA (10)
AN(A)lGESI (2)
ThINNER (2)

Paul Eberhardsson
(D)IaSPORa (1)
DRAPeRA (5)
DRESsI(N)G (17)
kVITTE(N)S (2)
DADAIST (6)
SLOCKNA (5)
ANPASSB(AR) (1)
DANSARE (50)
TI(N)GShUS (1)
MORMOdE(R) (1)
OVAnLIG (6)
SKENbAR (8)

Monica Ringheim
ELDpROV (4)
(S)ALTNiNG (7)
DIKtERA (22)

Gustaf Gimstedt
*UTSIDeS (1)
SaNITÄR (12)
*OInSATT (2)
PASSLIg (3)
pEKORAL (2)
SkRÄPIG (1)
RÅSkINN (1)
PRImTAL (2)

Thim Svensson
DELEgAT (7)
RÖJNInG (2)
STÄ(N)kARE (8)
PURITan (4)
REToRIk (5)
sKINGRA (11)

Mattias Persson
SIMfENA (6)
FREDLöS (1)
OtYDBAR (1)
EL(D)sTRID (9)
ÖSREGNA (3)
INBjUDA (1)
lUNTaRE (29)
ROLIgH(E)T (2)

Åke Qvarfordt
*InTA(G)BAR (2)
ANstORM (19)
TRANSIT (19)
ReALTID (18)
(A)rKIVERA (3)
BiNDARE (14)

Svante Berg
REtORI(S)K (9)
HANDSKE (12)
EGENART (16)
GRISf(E)ST (5)
SPOLARE (22)
URINErA (13)
MySTIsK (3)
INORDNA (12)
ORdNINg (4)

Teresia Forsman
DIkTARE (28)
ÖSTEruT (2)
Ti(T)TNINg (1)
ROStARE (31)
STENrAS (31)