Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Öschöttamästerskapet 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
ROMSTI(N)N (3)
(k)ANIStER (28)
TALAR(T)ID (4)
iNSKOTT (2)
STORDIa (47)
ANMODER (10)
KON(S)TNäR (4)
vATTRAD (2)

Tommy Vaske
DE(T)ONERa (15)
TAKTLÖS (5)
oNANIST (11)
SNATTeR (34)
I(N)TONErA (8)

Malin Ståhlner
stENBRO (12)
PLUNDRA (2)
tABLETT (1)
OMSTRÅ(L)a (2)
(T)IDSRESA (19)

Per Persson
FöRARGA (1)
muSTERI (7)
FRiSERA (21)

Bengt Schmeling
ANDNiNG (3)
GLIDARE (22)
TRETTIE(N) (5)