Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
InMARSCH (3)
GLIdNING (2)
LITANiA (5)
STORKnA (21)
OKRItISK (1)

Anders Grönlund
RENRAKAD (3)
DiAmANT (5)
STENRIK (18)
LITTERA (33)
DIETiST (8)

Per Starbäck
TORDeRA (11)
MÄTTNAD (2)
OSTeRIA (84)
ALERTEN (19)
SKrAVEL (5)
RITSNÅL (2)
LANTRAs (27)
ASSONERA (6)
SENTIDa (45)
SURAPEL (2)
GISSLARE (4)
SNIDARE (69)
NITPR(E)Ss (2)

Greger Nässén
SENtERA (41)
*PLASTIG (4)
KORSETT (12)
bEKRIGA (2)

Olof Siverbo
ALARMERA (3)
STRIDIS (4)
RESONANS (14)
INRIKTA (12)
INRIKTA (12)
EXTATISK (2)

Ola Torstensson
*SuSANDE (2)
STANSARe (21)

Henrik Fröjmark
InSEGEL (6)
SENATOR (57)
EnVETEN (2)
*ERSKAFFA (1)
OR(D)INERa (18)
STUMFILm (1)
ANTIKEn (1)
RASBRaNT (1)
*STeNRAS (32)
TrADERA (37)

Peter Oljelund
MANnaMOD (1)
STENBIT (9)

Nils Berner
SA(L)TNiNG (7)
OSTErIA (84)
SLäDTUR (1)
ARtIKEL (17)
SNOTTRA (33)
ADhESION (4)
FÖRVaRA (2)

Birgitta Ländin
STRAPATS (7)
SKOLRESA (18)
ARBEtARE (7)
LATINARE (15)

Niklas Elmefjäll
UTRENSA (39)
UrSINNE (10)
UNdERTON (4)
SPoNSOR (3)

Björn Söderström
STEaRIN (94)
TORKArE (16)
TRINGLA (13)

Lisa Blohm
TREDELA(D) (7)
osLIPAD (3)
HEMSiDA (10)
TESTbILD (5)
PLÅSTER (5)
BERäTTARE (1)
SA(L)IgHET (9)
LASTARE (40)
NERSO(T)AD (20)
SEMAFOR (5)

David Holmberg
HOTELSE (5)
RASKATT (3)
SExIGHET (1)
TRENDIG (12)

Victoria Gejrot
DIKTARE (30)
STJÄRNA (12)
BELGISK (1)
FÖRPESTA (2)

Henrik Jonés
LIKSTRÖM (5)
BASFIOL (1)
*TJäRARE (1)

Håkan Nord
LITTERA (33)
SKÄMTARE (3)
SJUTTON (2)
BISTÅND (3)
SOLGAsS (7)
FRITErA (18)
MOtTAgA (6)
SKOTARE (28)

Johan Rönnblom
*BETSaRE (2)
*eNTALPI (4)
DIgGARE (4)
ROSTNING (9)
SOmATISK (1)
REALiTET (7)
USELHEt (3)
SONDeRA (87)
BERED(A)RE (3)

Johan Berner
TIGGARE (13)
SNATTER (35)
RIKTKARL (1)
EnTONIG (4)
GEOGRAFI (1)
TRAMSIG (10)
STRÅhATT (3)
ILLISTIG (1)
ESSAyI(S)T (1)
NEUTRINO (4)

Nils Eriksson
MITTERSt (4)
AMNESTI (24)
ANSIKTE (20)
SPERMIE (4)
KRINgLa (14)
SIDBENa (12)
REOSTAT (27)
ANLÄNDA (5)
FRASERA (10)

Jimmy Zettergren
SEKATöR (5)
FLANeRA (10)

Sofia Blomberg
VURMARE (4)
BASTION (17)
BELGARE (6)
SORTERA (54)
ATENARE (19)
SPEJARE (2)
LUNTARE (31)
RESTERA (38)
SOFFTYG (1)
SKRINDA (25)
RUMSTERA (8)

Claes Gejrot
ERINRAN (17)
SOLSTING (12)
RENSARE (26)

Torbjörn Holmquist
LÄKTARE (13)
STEPPARE (2)
HANTERA (24)
LANSERA (56)
SALTÄNG (2)

Erika Jonés
INTONERA (8)
TUJAART (1)
MAZARIN (2)
*PISTAGE (11)

Niklas Hjelm
pRESENS (3)
MISSioN (4)
(T)RÖSTLöS (3)

Göran Hestner
SOLVERA (13)
fLYGARE (4)
BEVISTA (10)
INDRAGA (7)

Kristofer Hedman
MÖRDARE (9)

Claes von Hofsten
TORNERA (36)
fOSTRARE (6)
LINDARE (33)

Carl-Martin Walldén
TORTERA (24)
LASTARE (40)

Fredrik Clementz
BEDRIVA (12)
SORTERA (54)
KLISTRA (27)

Aron Walldén
STATARE (33)
TALANDE (23)

Rita Nilsson
VINNARE (30)
UTSÄNDA (10)

Alexander Forslund
SPARNING (2)
NATTLIG (8)
*SÖKMETOD (1)

Lena Zettergren
BASTUbA (1)
KLiSTER (16)
SNIDARe (69)
STEaRIN (94)

Mia Peterson
SALTSTEN (18)
ERODERa (18)
BEt(S)NING (2)

Malin Nordgren
AVGRENA (2)

Jörgen Strand
*MASARiN (1)
KOTTErI (14)
ROStERI (27)

Matthis Kempe-Bergman
BALANSERA (1)
MODERAT (26)

Anna Nordahl
FÄRGTON (1)

Veronica Sjöberg
RODDARE (13)
TRÄNARE (31)

Susanne Karlsson
PULSERA (16)
PReSSARE (10)
gASTErA (15)

Anders Olofsson
PLÄDERA (5)

Mats Carlbom
LISmARE (26)
BROTtAS (13)
ATENARE (19)
*LINDRAN (1)

Alexandra Einerstam
GRADERA (12)
TuRNERA (30)

Anonym Anonym
SNUsARE (40)

Niklas Ringdahl
SALU(T)ERA (16)
BELGARe (6)
PARaDIS (7)

Simon Vikström
TRÄNARE (31)

Lennart Lundquist
SAFTSÅS (2)
BiSTÅND (3)
ONANERA (15)
SINEKUR (4)
RIKTARE (21)
AUGUSTI (2)
SKAPArE (10)
STORMAST (11)

Christina Ceder
BESÄTTA (3)
BRAhMAn (1)