Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jernrikes Cup 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

James Reimdal
BE(S)tRÅLa (4)
cAMPARE (1)
*SaNDVIT (1)
KnASTER (25)
SKÖTSaM (3)
SK(A)NDeRA (30)
SYNTARE (23)
RETORIS(K) (8)
ANsLUTA (12)

Christian Andrén
UTLÄGGa (1)
ZEnITaL (11)
HaNDsKE (12)
ÅT(E)RRESA (5)

Mikael Ström
MUSTaNG (4)
sALTERI (54)
V(Ä)NkRETS (2)
ÅTERSVA(R) (1)
STÖRPAR (2)
O(G)EnERÖS (1)

Anita Mansnerus
TANGERa (34)
FöNStER (5)

Gerd Forss
ODELBAr (10)
KANDeRA (23)

Mikael Forss
AGITErA (24)
PATIENt (4)
ERRA(T)ISk (2)
RENSTAM (16)
SKILDRa (16)
SEKATÖr (5)
MUN(L)ÄDER (3)
ATLE(T)ISk (7)

Jonathan Ljungberg
ViDEART (3)
(S)VARTBLÅ (1)
Sk(A)DEFRI (3)
GULDTIA (1)
NEDERSt(A) (19)
I(N)ARBETA (2)
TORkLAD(A) (9)
ELMoNT(Ö)R (2)
TABUORd (1)
SKALARE (19)
RENSTAM (16)

Henrik Johansson
SALtS(T)EN (18)
SCENRuM (1)
STÄNGEL (12)
tEOLOgI (5)
STAdGAR (9)
UTGlESA (3)
REpARE(R)A (4)

Helena Bertilsson
UTROpA(R)E (4)

Kajsa Bråting
AZERIEr (3)
MARKaNT (9)

Anders Lindén
bALLASt (3)
ESKADER (11)
GaELIsK (7)

Helena Åman
DOMSToL (3)

Turid Petersson
iNTO(N)ErA (8)
sKEdAND (5)
ARVINgE (7)

Jussi Pohjola
SPANArE (21)
UNGRAre (8)

Monica Ringheim
KRySTAD (1)
MAEsTRO (26)

Jan Johansson
TrASSLA (19)